Tarih
1.Örgün Eğitim Kurumları a.Sıbyan Mektepleri  Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğretimin yapıldığı ilkokul,sıbyan mektebi idi.Sıbyan mektepleri her köy,mahalle ve semtte açılmıştır.Okulları,devlet adamları ya da varlıklı kişiler vakıf yoluyla kurar ve v...
Devamına bi göz at.
Tarih
Coğrafi keşifler sonucunda Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi Osmanlı ekonomisini derinden etkilediği gibi toprak sistemi de derinden etkiledi.Sistem bozulması ile devlet vergi ve asker toplayamaz hale geldi.Vergi toplamakta’da zorlanan devlet i...
Devamına bi göz at.
Tarih
Tarih boyunca toplumların ihtiyaçları ekonomiyi doğurmuştur.Türklerde iktisat anlayışının oluşumunda en önemli etken Asya stepleri idi.Bölgenin iklim şartları ve bozkırlarla insanları konargöçer yaşamaya mecbur bırakmıştır.                           ...
Devamına bi göz at.
Tarih
Orta Asya’da kurulan ilk  Türk – İslam devleti Karahanlılardı. Karahanlılar , Türk – İslam devlet yapısının oluşumunda bir köprü  vazifesi gördü. Gaznelilerle devam eden gelişme , Selçuklarla tamamlandı ve olgunluk safhasına ulaştı. Ancak  Emeviler A...
Devamına bi göz at.
İslam
İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasında dini hayat nasıldı? İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasında hangi dinler vardı? İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasında siyasi hayat… İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasında sosyal hayat nasıldı? Cahiliye Döneminin genel...
Devamına bi göz at.
Tarih
Gorbaçov’un “Her ulus istediği kalkınma yolunu seçme, kendi kaderini tayin etme, topraklarını ve insan kaynaklarını istediği gibi kullanma hakkına sahiptir.” Açıklaması Doğu Avrupa’da da etkisini gösterdi. Doğu Avrupa’daki tüm Sovyet uydusu ülkelerin...
Devamına bi göz at.
Güncel
Türkiye ve Azerbaycan’ın soy geçmişi  Oğuz Türklerine kadar kesişmesiyle bir yakınlık söz konusu. Hatta bunu “tek millet, iki devlet” sloganıyla kesinleştirdikleri görülmektedir. Türk milleti olarak biz de bu sloganla gurur duyarız ve bir vatan gibi ...
Devamına bi göz at.
Tarih
1950 –  1960 yılları arasında Arap ülkelerinin SSCB’ye yaklaşmalarına karşılık NATO üyesi olması sebebiyle Türkiye Orta Doğu’da Batı’ya paralel bir politika izlemişti.Kıbrıs  meselesinde yalnızlıktan kurtulmak isteyen Türkiye Orta Doğu’ya açılma poli...
Devamına bi göz at.
Tarih
1571’de Türk hakimiyetine giren Kıbrıs’ın yönetimi 1878 Berlin Antlaşması’nda arabuluculuk görevi yapan İngiltere’ye geçici olarak bırakıldı. Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na girmesini fırsat bilen İngiltere, 5 Kasım 1914’te Kıbrıs’ı ilhak etti...
Devamına bi göz at.
Tarih
1.CAMP DAVİD ANLAŞMASI ABD başkanı Nixon 1974’te Orta Doğu devletlerini ziyaret etti . Bu gezi sırasında ABD ile Mısır arasında bir anlaşma imzalanması SSCB ‘yi rahatsız ederken ABD Libya ilişkilerinide olumsuz etkiledi . Bu arada Mısır Halk Meclisin...
Devamına bi göz at.
Tarih
Türkiye’nin Natoya  Girişi Türkiye kurulduğu andan itibaren NATO’ya dahil olmaya çalışmıştı.Türkiye NATO’ya ilk müracatını  Mayıs 1950’de yaptı.ABD Türkiye’nin bu isteğine itiraz etmedi  fakat İngiltere ve bazı  Avrupa devletleri, Türkiye NATO’ya alı...
Devamına bi göz at.
Tarih
 SSCB-YUGOSLAVYA İLİŞKİLERİ *Yugoslavya bazı konularda SSCB ile anlaşmazlık içindeydi.*SSCB’NİN Yugoslavya ’ yı tamda denetim altına alması istemesi ve balkanlarda liderliği üstlenmek istemesi iki devlet arasında ideolojik görüş ayrılıkları gösterebi...
Devamına bi göz at.
Tarih
* 1939 ‘ da İtalya , Arnavutluk ‘ u işgal etti . Bu durum Türkiye , İngiltere , Fransa ‘ yı birbirine yaklaştırdı.*Almanyave Sovyetlerin imzaladıkları dostluk  ve  saldırmazlık ant.Türk dışişlerinin  oluşturmaya çalıştığı  dengelere  zarar  verdi.  *...
Devamına bi göz at.
Tarih
1.Dünya Savaşı sonunda galip DEVLETLERİN  çıkarlarını gerçekleştirme yollarının aramaları ,yenilen devletlerin siyasi,ekonomik ve askeri kısıtlamalar ve ağır yükümlülükler getiren antlaşmalar imzalamasına sebep oldu .  *rus çarlığı, Osmanlı devleti v...
Devamına bi göz at.
BİYOGRAFİ VE RÖPORTAJ
Milli Görüş’ün Merhum lideri Necmettin Erbakan kimdir? Necmettin Erbakan biyografi Biyografi
DOSYAYI İNCELE
Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoşgeldiniz.
nem kurutmakoku giderme