İkinci Dünya Savaşı’nın Etkileri

Tarih
İkinci Dünya Savaşı’nın Etkileri; SİYASİ SONUÇLAR  * II.Dünya Savaşı’nın müttefiklerle kazanılması ile Faşizm ve Nazizm gibi akımlar tasfiye edildi . *Mihver devletlere karşı direnişte bulunanla...
EMOJİLE

İkinci Dünya Savaşı’nın Etkileri;

SİYASİ SONUÇLAR

 * II.Dünya Savaşı’nın müttefiklerle kazanılması ile Faşizm ve Nazizm gibi akımlar tasfiye edildi . *Mihver devletlere karşı direnişte bulunanlar kazanç sağladı *Asya , Afrika ve Orta Doğuda yaşayan halklar , II.Dünya Savaşı’nda , emperyalist devletlerin zayıflığını görerek bu devletlere karşı mücadeleye başladı . *İngiltere ve Fransa galip devletler arasında olmasına rağmen ekonomileri oldukça bozuldu , sömürgeleri üzerindeki etkileri de azalmaya başladı . *Savaşın mağlup devletleri İtalya ve Almanya ‘ nın toprakları işgal edildi . *alman toprakları dört işgal bölgesine ayrıldı *1946 da düzenlenen bir halk oylaması ile İtalya ‘ da Cumhuriyet Rejimi ‘ ne geçildi . *Savaşın diğer mağlup devleti Japonya , ABD Orduları tarafından işgal edildi . *Savaş sırasında işgal ettiği topraklar yanında  19. Asır sonlarından itibaren işgal ettiği toprakları da geri vermek zorunda kaldı *ABD , tekrar savaşa girmesini yasaklayan demokratik bir anayasa hazırlaması , orduyu kaldırma ve eğitim reformu gibi köklü yenilikler yapması konusunda Japonya ‘ ya baskı yaptı . *SSCB’nin  almanyaya karşı zaferler kazanması  bazı Avrupalı devletler tarafından  kurtarıcı olarak görülmesine sebeb oldu.*SSCB  1930’larda yaşadığı uluslar arası alandan dışlanma  sürecinden kurtuldu

*Avrupa Kıtası ‘ nın yarısına hakim olan SSCB , savaş sonunda büyük bir güç haline geldi . *ABD , atom bombasına sahip olmakla önemli bir avantaj elde etti . *BM ‘ nin New York ‘ u , IMF Washington ‘ u merkez olarak seçmesi ABD ‘ nin gücünü ve Avrupa merkezli uluslar arası sistemin sona erdiğini göstermekteydi . *1945 yılında birleşmiş milletleri resmen kurmak için San Francisco Konferansı toplandı *bu konferansta ABD , SSCB , İngiltere , Çin ve daha sonra Fransa ‘ nın katılımıyla oluşan büyük devletler teşkilat üzerinde kesin üstünlük kurmak ve bunu antlaşmaya eklemek istedi . *Konferans sonunda BM Antlaşması kabul edilerek BM Teşkilatı kuruldu ve Milletler Cemiyeti 19 Nisan 1946 ‘ da yetkilerini bu teşkilata devretti .  *II.Dünya savaşı sonunda kalıcı barış hedeflenirken 2 yıl gibi kısa bir sürede gergin bir ortama girildi  *Devletler , II.Dünya Savaşı sonunda önemli güç haline gelen ABD ve SSCB ‘ nin liderliğinde ideolojik ayrılığa dayalı “ Batı Bloğu “ ve “ Doğu Bloğu “ adı altında guruplara ayrıldı .

EKONOMİK SONUÇLAR *II.Dünya savaşı sırasındaki ağır bombardımanlar  fabrikaların ,demiryollarının,limanların  yıkılmasına sebeb oldu.*Tarım ve sanayi üretimi 1939 ‘ a göre yüzde 30 – 70 arasında düşüş gösterdi . *Savaş sonunda İngiltere ekonomisi iflas etti .

*1944 ‘ te 44 devlet ABD  ‘ de yeni bir uluslararası para sistemi kurmak üzere bir araya geldiler . *Görüşmeler sonunda ABD Dolarının  altın yerine kullanılan uluslar arası  para birimi olması kabul edildi ve IMF  kuruldu

TOPLUMSAL SONUÇLAR

* II.Dünya Savaşı neticesinde 60 milyona yakın kişi hayatını kaybetti .   *Savaş sonunda avruppa   ve asyada çeşitli nufus hareketleri görüldü.   *Toplama kamplarında bulunanlar Alman topraklarını terk ettiler   *Buna karşılık  Orta Avrupada bulunan   12 milyon germen almanyaya  geri döndü   *Japonyanın işgalinde bulunan toprakları kaybetmesi ile buralarda bulunan  Japonlarda ülkelerine geri döndüler

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ     *Müttefikler Postam konferansında  II.Dünya  savaşında hukuki olmayan uygulamaların sorumlularının  yargılanmasına  karar  verdiler.*Kasım 1945 ‘ ten Ekim 1946 ‘ ya kadar Nürnberg ‘ de , uluslar arası bir mahkeme tarafından suçlu görülen Nazi Alman yöneticileri , Nazi Partisi siyasi liderleri ve diğer suçlularda mahkeme karşısına çıkarak yargılandı . *1946 ‘ da Tokyo ‘ da kurulan bir mahkemede de Japon yöneticiler yargılandı . *10 Aralık 1948 ‘ de Birleşmiş Milletler Teşkilatı , “ İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi “ ni kabul etti .

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…