Tarih Biliminde Anakronizm Nedir?

Eğitim Güncel
Tarih biliminde Anakronizm nedir sorusunun cevabı.. Türk Dil Kurumuna göre ”Tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, t...
EMOJİLE

Tarih biliminde Anakronizm nedir sorusunun cevabı..

Türk Dil Kurumuna göre ”Tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm, bazen bir tarihi olgunun var olmadığı bir dönemde varmış gibi düşünülmesi ve yansıtılması şeklinde, bazen de tarihçilerin tarihi olguları açıklarken yaşadıkları zamanın yaklaşımlarına, kavramlarına ve değerlerine başvurmalarıyla ortaya çıkar.

Tarihi eserlerin yanı sıra edebiyatta, görsel sanatlarda ve sinemada da ”Tarih yanılgısı” hataları görülebilir. Örneğin Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’ndeki toplumsal yapısını anlatan bir tarihçinin, Osmanlı Devleti’nde yaşayan milletler için ”yurtttaş” kelimesini kullanması bir anakronizmdir. Zira Osmanlı’da yurttaş kavramının, 19. yüzyılda Namık Kemal gibi düşünürlerce kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Osmanlı devlet yöneticileri; devlet içinde yaşayanları yurttaş olarak değil, reaya veya tebaa olarak görmüştür.