İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE DÜNYA

Tarih
Sanayide kullanılan petrol ve elektrik günlük hayata girdi ve evlerde elektrikli araçların kullanımında artış görüldü.Avrupa’da kara ve demiryolları yapılarak ulaşım kolaylaştırıldı.Kıtalar arası ulaş...
EMOJİLE

Sanayide kullanılan petrol ve elektrik günlük hayata girdi ve evlerde elektrikli araçların kullanımında artış görüldü.Avrupa’da kara ve demiryolları yapılarak ulaşım kolaylaştırıldı.Kıtalar arası ulaşımda gemilerin yanında havacılık teknolojisinin gelişmesiyle birlikte uçaklar da kullanılmaya başlandı.Bu dönemde şehircilik ve mimaricilik gelişmeye gelişti. Bauhaus şehir planlaması. İletişim araçlarının gelişmesiyle haberleşme kolaylaştı.Yazılı basında önemli tiraj artışı oldu.Radyonun önem kazanması ile “konuşan basın” dönemi başladı.Fotoğraf,çizgi film,sinema gibi görsel sanatlardaki gelişmeler kitle kültürünün şekillenmesine yardımcı oldu.Yazılı basın,fotoğraflarla desteklendi.Savaş öncesi çocuk yayınları çerçevesinde başlayan çizgi filmler,büyük gelişme kaydetti.

Avrupa’da “Tintin,Barbar”,Amerika’da “Popeye(Temel Reis),Süpermen” gibi çizgi film kahramanları bu dönemde doğdu.1895’te ortaya çıkan sessiz sinema,1920’li yılların sonuna doğru,sesin de kullanılması ile kitle iletişim aracı olarak önemini devam ettirdi.Almanya’da rejim değişikliğine bağlı olarak Albet Einstein başta olmak üzere bazı bilim adamlarının ülkelerini terk etmeleri ile bilim milletlerarası bir kimlik kazandı.Sağlık sahası başta olmak üzere biyoloji biliminde önemli ilerlemeler sağlandı.

Bazı hastalıkların tedavisi için aşı ve ilaçlar bulunurken organ nakline başlandı.Psikoloji önem kazandı.Felsefe alanında Fenomonoloji ve Varoluşçuluk bu dönemde ortaya çıkan akımlardır.I.Dünya Savaşı sonunda Batı medeniyeti ve bu medeniyetin dayandığı değerlerin sorgulanması,Avrupa edebiyatını etkiledi . John Steibeck’in Gazab Üzümleri adlı eseri.İki savaş arası dönemde tiyatro da bir yenilenme sürecine girdi.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…