TÜİK’e göre evliler daha mutlu

Toplum
Türkiye’de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2013’te yüzde 59 iken, 2014’te yüzde 56,3’e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması ...
EMOJİLE

Türkiye’de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2013’te yüzde 59 iken, 2014’te yüzde 56,3’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2013’te yüzde 59 olan mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2014’te yüzde 56,3’e düştü. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 10,8’den yüzde 11,7’ye yükseldi.

Kadınlarda mutluluk oranı, 2013’te yüzde 61,9 iken, geçen yıl yüzde 60,4’e , erkeklerde aynı oran yüzde 56,1’den yüzde 52’ye indi.

En yüksek mutluluk oranı yüzde 62,8 ile 65 ve yukarı yaş grubunda, en düşüğü ise yüzde 51,5 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evlilerin yüzde 58,9’u mutlu olduğunu ifade ederken, evli olmayanlarda bu yüzde 50 olarak gerçekleşti.

En çok aileler mutlu etti

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 73,3 oldu. Bunu sırasıyla; yüzde 13,4 ile çocuklar, yüzde 5 ile eş, yüzde 3,1 ile anne ve baba, yüzde 1,9 ile kendisi, yüzde 1,4 ile torunlar ve yüzde 2,1 ile diğer nedenler takip etti.

Mutluluk kaynağı olan değerlerde sağlık ilk sırayı aldı

En çok sağlıklı olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirenlerin oranı yüzde 68,8 olarak belirlendi. Bunu, yüzde 15,4 ile sevgi, yüzde 8,5 ile başarı, yüzde 4,2 ile para, yüzde 2,2 ile iş ve yüzde 0,9 ile diğer nedenler izledi.

Eğitimli insanlarda mutluluk düzeyi daha fazla

Yükseköğretim mezunu olanlarda mutluluk oranının daha yüksek olduğu görüldü. Bu gruptakilerin yüzde 60,2si mutlu olduğunu ifade ederken, bunu, yüzde 57,9 ile bir okul bitirmeyenler, yüzde 55,8 ile ilköğretim veya ortaokul, yüzde 55,1 ile lise ve dengi okul, yüzde 54,8 ile ilkokul takip etti.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düştü

Kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2013 yılı sonuçlarına göre düşme olduğu gözlendi. En yüksek memnuniyet oranı 2014’te yüzde 75,1 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşti. Bunu sırasıyla; yüzde 71,8 ile ulaştırma, yüzde 71,2 ile sağlık, yüzde 65,6 ile eğitim, yüzde 58,4 ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve yüzde 50,8 ile adli hizmetlerden memnuniyet izledi.

Geleceğe umut azaldı

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2013’te yüzde 77 iken, 2014’te yüzde 73,8’e düştü. 2013’te yüzde 77,5  olan kendi geleceklerinden umutlu kadınların oranı, yüzde 74,7’ye, yüzde 76,5′ olan kendi geleceklerinden umutlu erkeklerin oranı ise yüzde 72,9’a geriledi.