Yollarda uyuşturucu denetimi de yapılmalı

Olaylar
Trafik kazalarının büyük bir kısmının sürücü hatasından kaynaklanması, yeni arayışları da beraberinde getirdi. Ankara’da düzenlenen 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu’nun sonuç bildir...
EMOJİLE

Trafik kazalarının büyük bir kısmının sürücü hatasından kaynaklanması, yeni arayışları da beraberinde getirdi.
Ankara’da düzenlenen 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu’nun sonuç bildirgesinde, kazaların önüne geçebilmek için alınması gereken önlemler tek tek sıralandı. Bu kapsamda sürücü belgesi sınavlarının yeniden yapılandırılması, ‘stajyer sürücülük’ sisteminin bir an önce uygulamaya konulması istendi. Ayrıca, sürücülere alkol gibi, uyuşturucu ve keyif verici maddeler için de denetim yapılması gerektiği aktarıldı. Zaman, 18 Mart’ta ‘Trafikte alkole denetim var, uyuşturucuya yok’ manşetiyle verdiği haberinde problemi gündeme taşımıştı.

Ankara’da düzenlenen ‘3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu’nun sonuç bildirgesinde, sürücülere başta alkol olmak üzere yapılan denetimlerin uyuşturucu ve keyif verici maddeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi talep edildi.

Bildirgede, "Emniyet kemeri ve kask kullanımı, aşırı hızın önlenmesi, yaya güvenliği, kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesi, araç kullanırken cep telefonu kullanımının önlenmesi, alkollü iken araç kullanımının önlenmesi, alkol denetiminde olduğu gibi, sürücülerde uyuşturucu veya keyif verici madde kullanılıp kullanılmadığının da resen tespit edilebilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalı." ifadelerine yer verildi.

Trafikte rolü olan kurumlar

soruna karşı BİRLİKTE hareket etmeli

Karayolu ulaşım sisteminin işleyişinde rolü olan bütün aktörlerin ‘ortak sorumluluk’ anlayışı çerçevesinde hareket etmesi gerektiği belirtilen sempozyumda vatandaşlar ile kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin, aynı güvenlik vizyon ve isteği doğrultusunda işbirliği içerisinde olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: "Karayolu trafik güvenliği alanında görev ve yetki verilen kurum ve kuruluşların ortak hedefler doğrultusunda işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerekmektedir. Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca hazırlanarak Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nca uygun görülen önerileri değerlendirip karara bağlayan ve bu kararların yaşama geçirilmesi için kurumlar arasında koordinasyon önlemlerini belirleyen Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, kurulduğu 1997 yılından beri sadece iki kez toplanmıştır. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun ön plana çıktığı ve ulusal bir strateji belirlemenin önem kazandığı günümüzde Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu’nun bu ay içerisinde yeniden toplanacak olması önemli bir gelişmedir. Kurul, kanunda belirtildiği üzere rutin olarak toplanmaya devam etmelidir."

Sürücü sınavları yeniden yapılandırılmalı

Sempozyumda yıllardır tartışılan sürücü sınav sistemine ilişkin de şu öneri ve tespitlerde bulunuldu: "Emniyet Genel Müdürlüğü’nce, trafik güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile ‘Karayolu Trafik Güvenliği On Yıllık Eylem Planı’ hazırlanmış, başbakanlığa sunulmuştur. Söz konusu eylem planı, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu’nda ele alınarak en kısa zamanda yürürlüğe konulmalı ve uygulanma aşamaları kurul tarafından takip edilmelidir. Trafik kazalarında sürücü hatalarının çok yüksek bir orana sahip olması nedeniyle, kaliteli ve bilinçli sürücüler yetiştirebilmek için sürücü eğitim sistemi ve sürücü kursları AB standartlarına uygun olarak yeniden yapılandırılmalı ve diğer kurumlar bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’na destek olmalıdır. Ayrıca, sürücü belgesi sınavları da yeniden yapılandırılarak, stajyer sürücülük sistemi uygulamaya konulmalıdır."

Zaman, 18 Mart’ta ‘Trafikte alkole denetim var, uyuşturucuya yok’ manşetiyle verdiği haberinde sorunu gündeme taşımıştı. Haberde, İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada 90 uzun yol şoförünün 31’inin esrar kullandığının tespit edildiği aktarılmıştı. Başka bir projede Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı çalışmada ise kazaya karışan 100 sürücünün 14’ünün uyuşturucu madde kullandığı belirlenmişti.

Zaman