Polis Akademisi’ne nasıl öğrenci alınacak?

Olaylar
Buna göre, Polis Koleji mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının fakülteye giriş sınavı ile ilgili başvuruları, Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında yapılacak. Fakülteye giremeyen Polis Kolej...
EMOJİLE

Buna göre, Polis Koleji mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının fakülteye giriş sınavı ile ilgili başvuruları, Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında yapılacak.

Fakülteye giremeyen Polis Koleji mezunları talep etmeleri halinde, Polis Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilecek. Yönetmelik öncesinde polis koleji mezunları fakülteye sınavsız olarak girebiliyordu. Ancak bu uygulama kaldırılırken sınav getirildi. 

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sabah’ın haberine göre, fakülteye alınacak Polis Koleji mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının sayısı her yıl Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenecek. 

Polis Koleji mezunları ile lise ve dengi okul mezunlarının fakülteye giriş sınavı ile ilgili başvuruları, Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında yapılacak. Başvurunun ne şekilde yapılacağı Başkanlıkça belirlenecek. 

POLİS KOLEJİ MEZUNLARININ FAKÜLTEYE ALINMASI

Polis Koleji mezunlarının değerlendirilmesi ve seçme işlemi ile ilgili komisyonlar Başkanlıkça şu şekilde oluşturulacak: 

-Müracaat Kabul Komisyonu: Komisyon Başkanı ve iki rütbeli personel ve yeterince görevlendirilen memurdan oluşur.

-Fiziki Yeterlilik Komisyonu: Komisyon Başkanı, 3 rütbeli personel ve 1 beden eğitimi öğretim elemanından oluşur.

-Mülakat Komisyonu: Komisyon Başkanı, 2 rütbeli personel ve 2 öğretim üyesi personelden oluşur.

-Polis Koleji mezunlarının değerlendirilmesi ve seçme işlemi fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

-Fiziki yeterlilik, ilgili komisyon tarafından uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve bayan adayların sınavları farklı kurallara göre değerlendirilir. Dekanlıkça hazırlanıp Başkanlıkça onaylanacak kurallara göre yapılacak fiziki yeterlilikte, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek karar formuna işlenir. Fiziki Yeterlilikte alınan puan aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilanen tebliğ edilir.

-Mülakat ilgili komisyon tarafından aday görülerek yapılır. Mülakatta adaydan sözlüye esas olmak üzere Dekanlıkça belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisi çektirilerek, kartta yazılı konu hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası komisyon adayı değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma ve sözlü ifade becerisi olmak üzere dört kriter üzerinden yapılır. Komisyon üyeleri her bir kriter için ortak puan verir. Değerlendirme her bir kriter için 25 puan üzerinden yapılır. Bu puanlama, değerlendirme karar formuna işlenir ve aynı gün herkes tarafından görülebilecek şekilde ilanen tebliğ edilir. Mülakat komisyonu kararına itiraz edilemez.”

Polis Koleji mezunlarının başarı listesinin düzenlenmesi ise şöyle olacak:

Polis Koleji mezuniyet notunun yüzde 25’i, fiziki yeterlilikte alınan puanının yüzde 25’i ile mülakatta alınan puanın yüzde 50’sinin toplamına göre en yüksek puandan başlanarak başarı sıralaması Başkanlıkça yapılacak. Sıralama sonucunda eşitlik olması halinde mülakat notu daha yüksek olan aday tercih edilecek. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın yüzde 30’u kadar öğrenci yedek olarak ilan edilecek. Diğerleri başarısız sayılacak.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme ve seçme sonucu asıl, yedek ve başarısız adaylar aynı gün elektronik ortamda ilanen tebliğ edilecek.

Asıl, yedek ve başarısız öğrenci listesi, diğer işlemleri yapılmak üzere Polis Kolejine gönderilecek.

Başarısız sayılan aday başvuru şartlarını taşıması halinde sonraki yıllar için fakülteye alınması için müracaat edebilecek. 

FAKÜLTEYE GİREMEYEN POLİS KOLEJİ MEZUNLARI

Fakülteye giremeyen Polis Koleji mezunları talep etmeleri halinde, Polis Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilecek. 

Polis Meslek Yüksekokuluna yerleştirilmek istemeyen Polis Koleji mezunları, genel hükümlere göre Polis Kolejine girerken düzenlenen yüklenme senedinden muaf tutulacak.

Polis memuru olarak atanan Polis Koleji mezunları genel hükümlere göre mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirecek. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan veya aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödeyecek. 

Ayrıca lise ve dengi okul mezunlarının fakülteye giriş sınavları mülakat, fiziki yeterlilik ve yazılı olmak üzere üç aşamalı olarak yapılacak.