“Osmanlı’yı Öğrenmeden, Romalıları Okuyorlar”

Olaylar
Röportaj: Arzu Erdoğral AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ile Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri yarışmasını konuştuk. Sosyal Belediyeciliğin önemine vurgu yapan Tanrıverdi, &ldqu...
EMOJİLE

Röportaj: Arzu Erdoğral

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ile Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri yarışmasını konuştuk. Sosyal Belediyeciliğin önemine vurgu yapan Tanrıverdi, “projelerde öncelikli olarak gençlerin hedef kitle seçilmesi en önemli kriterdir” dedi. Tanrıverdi ayrıca, “gençlerin Mehmet Akif Ersoy’u, Necip Fazıl’ı, Nazım Hikmet’i bilmeden, öğrenmeden, okumadan, J.Paul Satr’ı, Engels’i Descartes’i öğrenmeleri ve Osmanlıyı gerektiği gibi öğrenmeden Hititlerin, Romalıların tarihini okumaları ile ilgili çelişkiye de dikkat çekti.

Sosyal Belediyecilik dediğimizde, bu kavram sizin için ne ifade eder?

–  Yerel Yönetimler, toplumların en çok hizmet beklediği, hemen yanı başında olmasını istediği ve ulaşabildiği ilk kamu kurumlarıdır. Hizmetlerle beraber ihtiyaçlarında çeşitlendiği ve gün geçtikçe de taleplerin çoğaldığı bir dönemdeyiz. Alt yapıdan, üst yapıya, park bahçelerden, yol ve kentsel dönüşüme kadar birçok alanda insanlar; yerel yönetimlerden en modern hizmeti en az maliyetle istemektedirler.

Yerel yönetimler, insanların doğumundan ölümüne kadar hizmetinde olan birimlerdir. Bu açıdan yerel yönetimlerin insan hayatındaki fonksiyonu diğer kamu kurumları gibi belirli zaman aralıklarıyla değil her zaman devam etmektedir.

Küresel bir köy haline gelen dünyamızda da DEĞİŞİM her alanda olduğu gibi YEREL YÖNETİMLERİ de yeniliklere zorlamaktadır. Hizmet alanı içinde yaşayan herkese modern, ulaşılabilir ve kaliteli hizmet üretmek zorundadır. Günün getirdiği teknolojik yenilikleri, yeni hizmetleri insanlara sunmak en başlı görevleri arasındadır. Şehirlerimiz gelenek ve yeniliklerin buluştuğu merkezlerdir.

20. yüzyılın başlarında her yedi kişiden birisi kentte yaşarken, 21. yüzyılın başlarında 7 milyarı bulan dünya nüfusunun yarıya yakın bölümü kentlerde yaşamaktadır.

Bunun için de yerel yönetimlerimizin üstlendiği görevler ve hizmet getirdiği alanlar her gün çeşitlenmektedir.
Halkımızın artık sadece yol, su elektrik ve çöp toplama gibi bilinen hizmetlerinden dışında yerel yönetimlerimizden;
– Kentsel dönüşüm projeleri,
– Çevre bilincinin attırılmasına ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik projeleri,
Sosyal belediyecilik anlayışı ve kültürel projeleri beklemektedir.

Yerel Yönetimler konulu bilimsel çalışmanızın yapıldığı program, geleneksel hale getirildi. Bu çalışmanın en öncelikli amacı nedir?

— Yerel Yönetimler Sempozyumunun temel amacı ve konusu, Hükümetimizle birlikte başlayan yerel yönetimlerde yeniden yapılanma çalışmalarının ortaya çıkardığı gelişmeleri tartışmak, sorun alanlarını araştırmak ve çözüm önerileri üretmek, yerel yönetimler alanında gelinen durumu masaya yatırmaktır.
Böylece dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin birikimini de dikkate alarak yerel yönetimler alanındaki teorik ve pratik çalışmalara önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.

Sempozyumun bir diğer amacı da, uygulamacılar, akademisyenler ve diğer ilgili aktörleri bir araya getirmek suretiyle bilgi ve deneyim paylaşılmasına imkân sağlamaktır.
Geçtiğimiz yıl Sosyal Belediyecilik ana temasıyla birincisini düzenlediğimiz Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun, ikincisini yine Mart ayı sonunda bu kez GENÇLİK VE YEREL YÖNETİMLER olarak yapacağız.

2011’deki programda yarışacak projelerin konusu ise “gençlik“ olarak belirlendi. Projelerin dereceye girmesi için dikkat edilen hususlar nedir?


Projelerde öncelikli olarak “GENÇLER”in hedef kitle seçilmesi en önemli kriterdir.  Bedensel ve ruhsal gelişmelerine katkı veren, yaşadıkları kente uyumlarını sağlayan ve geliştiren, Kentlilik bilincini ve hemşehricilik anlayışını yerleştiren, kentin şekillenmesinde etkin rol oynamalarını, tarih ve medeniyet şuurunun yerleşmesine, kültürel gelişmelerine, milli ve manevi değerlerin pekişmesine imkân sağlayan, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlayan, doğa ve çevre bilincini aşılayan, spora yönelmelerine imkân veren, istihdam, meslek edindirme gibi güncel sorunlar üzerinde çözüm üreten projeleri değerlendirmeye alacağız.


Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde gençlerin en öncelikli sorununu ne olarak görüyorsunuz?

— Gençlerin en öncelikli sorunu İŞSİZLİK gibi görünse de eğitim sürecindeki eksiklikler olarak görüyorum. Çünkü gençlerimiz, çocuklarımız hayata hazırlanırken öylesine karmaşık bir hayatın içine itiliyorlar ki, neye nereden başlayacağını bilemiyorlar. İnsanlar bir işe başladığında hemen müdür ya da yönetici pozisyonunda olamazlar. Bunun için bir zaman ve süreç gerekmektedir. Ama herkes istiyor ki çocuğum hemen idari bir görev alsın, müdür olsun, yüksek makamlarda olsun. Oysa herkes hem iş sahibi olmak ister hem de mutlu olmak ister. Çocuklarımıza, gençlerimize mutluluğu, manevi hazzı öğretmeliyiz. Gençlerimiz kendini yetiştirmeli, hayata kendilerini hazırlamalıdırlar, bizlerde onlara yol gösterici ve yardımcı olmalıyız. Elbette iş konusu gelecek kaygısı hayata başlarken birçok yanlış adım atılmasına neden oluyor. Bilgisayar teknolojisi okuyan bir genç işsizlik endişesi için önüne çıkan ilk fırsatta kendi öğrenimi ile bağdaşmayan işe giriyor, sonrada bir ömür boyu mutsuz oluyor. Hayata bakış açısı, hayata algılayışı kuru, renksiz ve kültürel değerlerden yoksun bir hale geliyor. Mehmet Akif Ersoy’u, Necip Fazıl’ı, Nazım Hikmet’i bilmeden, öğrenmeden, okumadan, J.Paul Satr’ı, Engels’i Descartes’i öğreniyorlar. Osmanlıyı gerektiği gibi öğrenmeden Hititleri, Romalıların tarihini okuyorlar. Sanırım bu örnekler anlatmak istediğim eksikliği açıklamaktadır.

Yaşam standardı yüksek, uluslararası rekabet kapasitesi artan şehirleri oluşturma misyonunuzdan yola çıkacak olursak, ne kadar aşama katedildiğini düşünüyorsunuz?

— Neredeyse Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana el değmemiş olan yerel yönetim yasaları AK Parti ile yeniden düzenlenmiş ve çağımızın gereklerine uyarlanmıştır.

Bunlar neden yapılıyor? Elbette bir ihtiyaç hasıl olduğundandır. Ancak bir başka neden de değişen ve gelişen dünyamızda artık uluslararası rekabet ülke ölçeğinden, kent ölçeğine, şehir boyutuna inmektedir. Yani artık ülkeler değil, kentler yarışmaktadır. Hangi kentin daha çok sermaye çektiği, hangi şehrin daha çok turizm yatırımı yaptığı, hangi beldenin tarihi dokuya ve kültürel değerlere yer verdiği önem kazanmaktadır.

Ülkemizin yerel yönetimleri de bu yarışta geri kalmamalıdır. Ülkemiz ve bu ülke toprakları üzerinde yaşayan herkes, her zaman en iyisine layıktır.

Bu konuda son dönemlerde oldukça önemli mesafeler kat edildiğini düşünüyorum. Özellikle AK Parti döneminde gerek Avrupa’da gerekse dünyada birçok önemli birliğin, kuruluşun yönetimlerinde artık Türkiye’den yerel yöneticilerimiz vardır.

Türkiye’nin son dönemde uluslararası platformlarda gösterdiği performans yerel yönetimlere de sirayet etmiştir. Birçok şehrimiz yaptığı çalışmalarla, ortaya koyduğu projelerle dünya kentlerine örnek olurken bazı yerel yöneticilerimizde uluslararası kuruluşların yönetimlerinde göre almaktadır.
Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde AB nezdindeki Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Başkan Yardımcılığına Antalya Muratpaşa Belediye Meclis Üyemiz Sayın Gaye DOĞANOĞLU ve Dünya Tarihi Kentler Birliği yönetim kuruluna Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir AKYÜREK seçilirken, son olarakta geçtiğimiz hafta 16-20 Kasım 2010 tarihleri arasında Meksika’nın başkenti Meksiko City’de yapılan kısa adı UCLG olan Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Başkanlığına da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir TOPBAŞ seçilmiştir. Birçok belediyemizde uluslar arası kuruluşlardan ortaya koyduğu projeleri ve hizmetleri dolayısıyla ödüller kazanmaktadır.

Yerel Yönetimlerce hazırlanan projelere gençlerin katkısı sizce nasıl sağlanmalı?


— AK Parti olarak bizim hedefimiz ve arzumuz, kentlerin yönetimine halkın katılımının sağlanmasıdır. Bu amaçla hem yasal düzenlemeleri çıkardık hem de vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırdık. Kent konseyleriyle, genç ve çocuk meclisleriyle, kadınların siyasete aktif katılımlarıyla bunu istediğimizi de gösterdik.

Gençlerimizi ve genç girişimcileri her zaman destekledik. Son olarak sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın açtığı proje yarışması da buna bir örnektir. Yerel Yönetimlerimizin gençlere yönelik olarak hazırladığı projelere gençlerimiz aktif olarak katılmalıdır. Projelerde ne kadar hedef kitle olsalar da projelerin içinde yer alarak kendi önlerini açmalıdırlar. İş ve meslek edindirme projelerine, eğitim ve kültürel projelere katılım sağlamalıdırlar. Bizde onlardan bunu bekliyoruz. Çünkü yarınlar onlarındır. Biz bu ülkeyi geçmişimizden miras olarak görmüyoruz, geleceğimize bir emanet olarak görüyoruz ve o bilinçle hizmet etmeye gayret gösteriyoruz.
 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme