Kesilen cezalar engelliler için harcanacak…

Olaylar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili komis...
EMOJİLE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Engellilersitesi.com’da yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101’inci maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili bir komisyon oluşturulacak.

Yönetmelik, komisyonun kuruluş, çalışma, karar alma ve proje sonuçlarının izlenmesi ile buna esas teşkil eden engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi amaçlara yönelik projelerin hazırlanması, komisyona sunulması, değerlendirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsayacak.

Komisyon; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün başkanlığında, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisi olmak üzere bir başkan ve yedi üyeden oluşacak.

-“KOMİSYON HER YIL MART VE EYLÜL’DE TOPLANACAK”-

Komisyon, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere her yıl Mart ve Eylül aylarında gündemli olarak toplanacak. Komisyon Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilecek. En az üç üyenin yazılı istemi ile Komisyonun olağanüstü toplanması talep edilebilecek. Olağanüstü toplantı talebi, Komisyon Başkanı tarafından en geç on beş gün içinde yerine getirilecek.

Komisyon, gündemdeki sıraya göre konuları görüşecek. Komisyon, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alacak. Çekimser oy kullanılamayacak. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf yönünde karar alınmış sayılacak.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme