Hukuk 5 yıl olacak

Olaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Programı’nda konuştu. Erdoğan, “İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Tutuklama tedbirinin ölçülü k...
EMOJİLE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Programı’nda konuştu. Erdoğan, “İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılması için adım atıyoruz. Adil yargılanma hakkının daha etkin korunmasını amaçlıyoruz” dedi. Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin AB üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarından birisi de reform paketlerini geliştirmiş olmasıdır. Reformlar konusundaki kararlığımızı Ankara Kriterleri yapar diyerek devam etmiştik. Bu reformları AB istediği için değil, milletimin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz. AB kriterleri gözetilmiş olmakla birlikte ülkemizin adalet talepleri de göz önüne alınmıştır.”

Tayinlerde coğrafi esneklik

Erdoğan şöyle devam etti: “İkinci amaç yargı bağımsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesidir. Mevcut tayin sistemi mesleki verimliliği olumsuz etkiliyor. Hakim ve savcılara coğrafi teminat getiriyoruz. Hakimliğe ve savcılığa girişteki mülakat ekibini genişletiyoruz. Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.”

Hukuk kontenjanı düşürülüyor

Hukuk Fakültelerinin 5 yıla çıkacağını da ifade eden Başkan Erdoğan, şunları anlattı: “Bir diğer amaç başlığı, hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirliyoruz. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkacak kontenjanlar da azaltılacak. Hakim ve savcılık için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Mesleğe kabuller sadece yardımcı kadrosundan yapılacak.”

Avukatlara yeşil pasaport

Avukatlara müjde veren Erdoğan, sözlerin şöyle sürdürdü: “Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirmeci düzenlemeler yapıyoruz. Kamudaki avukatların özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüyoruz. Bu sorunları da çözüyoruz. Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.”

Tanıklık kolaylaştırılıyor

Tanığa özgü uygulamaların geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Tanıklık ücretinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Tanıklara yaklaşımla ilgili standartların yükseltilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Tanıkların psikolojik olarak yıpranmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. Tanıklığı zorlaştıran uygulamalar ortadan kaldırılacak. Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk mezunlarının adli kollukta istihdam edilmesi sağlanacak.“

Yargıda 2023 vizyonu belirlendi

Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı. Belgede 2023 yargı vizyonu, “güven veren ve erişilebilir adalet sistemi” olarak belirlendi.

İnsan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi, yargıya güvenin artırılması, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi konuları strateji belgesinin ilkeleri olarak benimsendi.

Özel mahkemeler geliyor

Yargı Reformu Stratejisine göre öne çıkan bazı reformlar…

l Hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve ihtisaslaşmaları sağlanacak, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

l Asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcılığı uygulamasına yeniden geçilecek, duruşmasız çözülebilecek uyuşmazlıklara ilişkin usuller geliştirilecek.

l Yeni adliye mimarisi anlayışı geliştirilecek, yeni hizmet binalarında mahkemeler ve cumhuriyet savcılıklarının mekansal olarak ayrılması sağlanacak.

l Yargıda “yapay zeka ve uzman sistem” uygulamalarının kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Vicdanlar rahatlatılacak

l Bazı suçlar yönünden toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve suçla etkin mücadele için ceza mevzuatındaki yaptırımlar ile infaz sistemi yeniden yapılandırılacak.

l Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilmesi sağlanacak, suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek.

l Suça sürüklenen çocukların ilk derece yargılamaları ile bu çocuklar hakkında verilen kararların kanun yolu incelemelerinin öncelikli yapılması sağlanacak.

l Hükümlü ve tutukluların nakil işlemlerinde ailevi nedenler gibi hassasiyetlerin daha fazla gözetilmesi sağlanacak.

l Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulamalar yapılacak.

l Denetimli serbestlik hizmetlerindeki elektronik izleme kapasitesinin artırılması ve yükümlülerin takibinde biometrik imza gibi yeni yöntemlerin oluşturulması sağlanacak.

l Adli sicil arşiv kayıtlarının silinmesi, ayrı bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleştirilecek ve silinme süreleri kısaltılacak.

Sanal icra takibi

l İcra ve iflas dairelerinin yönetim, personel ve teşkilat yapısını düzenleyen müstakil bir mevzuat hazırlanacak, yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak, sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak.

l Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru, dava şartı olacak, bazı uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculukta uzmanlaşma sağlanacak.

İdare ile birey arasındaki uyuşmazlıklar ile farklı kurumlar arasındaki kamu hukuku ve özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, sulh müessesesine başvuru zorunluluğu getirilecek.

Yargıda iletişim mezunu istihdamı

Yargı Reformu Stratejisi’ne göre medya ve halkla ilişkiler bürolarında iletişim fakültesi mezunu tecrübeli personel istihdam edilecek, adliye muhabirleri için temel hukuk bilgi ve terminolojisine yönelik eğitim programları düzenlenecek. Yine avukatlık stajına başlamak için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”nda başarılı olma şartı getirilecek. Stajyerlerin sigortalı çalışabilmelerine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilecek.

 

YeniŞafak

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme