Türkiye istihdam yarattı

Ülkeler
BM Uluslararası Çalışma Örgütü tıklayın ILO’nun raporuna göre, Türkiye, Arnavutluk, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’da ise ekonomide büyüme kaydedildi ve yeni işler yaratıldı. Rapora göre, dü...
EMOJİLE

BM Uluslararası Çalışma Örgütü tıklayın ILO’nun raporuna göre, Türkiye, Arnavutluk, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’da ise ekonomide büyüme kaydedildi ve yeni işler yaratıldı.
Rapora göre, dünyadaki işsizler ordusuna bu yıl 5.1 milyon, 2014’te de 3 milyon kişinin daha katılması bekleniyor.

Raporda, bu eğilimin özellikle kalkınmakta olan ülkelerde ekonomik büyümedeki gerilemeye işaret ettiği belirtiliyor.

"2013 Küresel İstihdam Eğilimleri" başlığını taşıyan rapor, 2012’de dünyadaki işgücünün yüzde 6’sının işsiz olduğuna dikkat çekti.Bu durum karşısında birçoklarının iş aramaktan vazgeçtiği, yaklaşık 39 milyon kişinin çalışma piyasasından çekildiği tahmin ediliyor. ILO Genel Müdürü Guy Ryder "Belirsiz bir ekonomik durum ve bunu göğüsleyecek politikaların yetersiz kalması, yatırımlara ve istihdama da sekte vurarak işgücüne olan talebin azalmasına yol açtı" dedi.

Rapora göre dünyada işsizlikten en çok etkilenenlerin başında gençler geliyor. Yaşı 24’ün altında olanların yaklaşık yüzde 13’ü işsiz. ILO, mevcut işlere girebilmeleri için gençleri yetiştirmeye yönelik mesleki eğitim programlarına daha fazla kaynak sağlanması çağrısında bulundu.
Gençler arasındaki en düşük işsizlik oranının, çıraklık programlarını sürdüren Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde görüldüğüne dikkat çekildi.

Türkiye’de büyüme

ILO raporunda, Türkiye, Rusya, Arnavutluk ve Ukrayna’nın karşılaştırılmalı olarak incelendiği bir bölüm de yer aldı.

Raporda, küresel ekonomik kriz sırasında Rusya, Türkiye ve Ukrayna’da ekonomik büyümenin sekteye uğradığı, ancak çabuk toparlandığı bildirildi.

Rapora göre, 2009’un birinci çeyreğinde gayrısafi yurtiçi hasıla Rusya’da yüzde 9.2, Türkiye’de yüzde 14.7, Ukrayna’da da yüzde 19.6 oranında geriledi.

Ancak 2010 yılının aynı döneminde her üç ülkede de büyüme kaydedildi. En çok büyüme yüzde 12.6 ile Türkiye’de gerçekleşti.

Bu ülkelerde 2010, 2011 ve 2012’nin ilk yarısında gayrısafi yurtiçi hasıla istikrarlı bir şekilde yüzde 2 ile 4 arasında artış kaydetti. Ancak Türkiye’de 2012’nin birinci çeyreğinde yüzde 3.4 ve yüzde 3 düzeyindeyken, üçüncü çeyreğinde yüzde 1.6 ile hızlı bir düşüş gösterdi.
Küresel krizin başında Arnavutluk 2009’un üçüncü çeyreğine kadar büyümeye devam ederken, daha sonra ekonomi az da olsa geriledi.

Rusya, Türkiye ve Ukrayna’da ekonominin 2014 yılına kadar yüzde 3 ve 4 oranında büyümesi bekleniyor. Arnavutluk’un da toparlanıp yüzde 2-2,5 arasında büyüyeceği tahmin ediliyor.
Bu dört ülkede de ekonomik krizin başında istihdam kaybı olmasına rağmen, 2009’un sonu ve 2010’da istihdam arttı. En hızlı artış, yüzde 8 ile 2010 yılında Türkiye’de gözlendi. 2012’de de bu olumlu eğilim devam etti.

Ancak 2012’nin başında Türkiye’de istihdamdaki büyümenin hızı kesildi ve sadece yüzde 2.8 oranında büyüme gerçekleşti. Bu da, 2009’dan bu yana istihdamda kaydedilen en düşük büyüme oranı oldu.

Gerçekleri yansıtıyor mu?

Türkiye’de istihdam artışının yüzde 2 dolaylarında devam etmesi bekleniyor.
ILO raporunda bu durum, Türkiye’nin yeni işler yaratma kabiliyetinin azaldığı şeklinde yorumlandı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat İlter de BBC’ye, istihdamdaki artışın hızı kesilmiş olsa bile, Türkiye’de Avrupa’daki olumsuz gidişin olmadığını söyledi.
İlter, teşviklerin sürmesi halinde istihdamın artmaya devam edeceğini bildirdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş’in araştırma uzmanlarından Enis Bağdadioğlu ise, büyüme ve istihdam artışına ilişkin olumlu rakamların gerçeği yansıtmadığı görüşünde.
Türkiye’de istatistiki verilerle ilgili sıkıntı olduğuna dikkat çeken Bağdadioğlu, BBC’ye, istihdam artışının ekonomik büyümeyle bağlantılı olduğu görüşünü ihtiyatla karşılamak gerektiğini söyledi.
Bağdadioğlu, geçmişte ekonominin büyümesine rağmen bunun istihdama yansımadığını ve "istihdamsız büyüme" diye bir olgu doğduğunu kaydetti.

Küresel ekonomik kriz atlatıldıktan sonra, sadece geçmisteki kayıpların giderildiğini belirten Bağdadioğlu, bir sıçrama olmadığını ancak kayıplar giderildiği için olumlu yansıdığını söyledi.
Enis Bağdadioğlu, Türkiye’deki büyümenin ithalata bağlı olduğunu belirterek, büyüme arttıkça ithalatın ve buna bağlı olarak cari açığın da arttığını, yabancı ülkelerle rekabet edemeyen işyerlerinin kapandığını söyledi.

Bağdadioğlu’na göre, "cari açık arttıkça, tüketime bağlı büyüme olduğu sürece Türkiye’de istihdamda sürdürülebilir bir büyüme sağlamak mümkün değil."

BBC Türkçe