Burkina Faso hakkında kısaca bilgiler

Ülkeler
Burkina Faso hakkında bilgiler… Burkina Faso’nun başkenti neresidir? Burkina Faso’da hangi dinler yaygındır… Detaylar haberimizde… Burkina Faso, Batı Afrika’da yer ...
EMOJİLE

Burkina Faso hakkında bilgiler… Burkina Faso’nun başkenti neresidir? Burkina Faso’da hangi dinler yaygındır… Detaylar haberimizde…

Burkina Faso, Batı Afrika’da yer almaktadır. Burkina kelimesi Yulan dilinde “onurlu” anlamına gelmektedir. Faso ise Mori dilinde “insanlar” anlamına gelmektedir.

Geçmişte Fransa sömürgesi olan Burkina Faso 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsız olmuştur. Bağımsızlık sonrasında siyasi belirsizler olmuş ve darbeler yaşanmıştır. 4 Ağustos 1983 tarihinde Thomas Sankara devrim gerçekleştirmiş ve ülkenin de ismi Burkina Faso olmuştur. Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou‘dur.

Burkina Faso, batı Afrika’nın iç kesiminde yer alır. Ülkenin denize kıyısı yoktur. Nijer Nehri ile Sahra Çölü’nün güneyinde yer almaktadır. Ülkenin dörtte üçlük bir bölümü düz yüzeylerden oluşmaktadır. Burkina Faso’nun en yüksek tepesi 749 metre ile Tena Kourou dağıdır. En alçak noktası ise 125 metre ile Oti Nehri’dir.

2006 yılında gerçekleştirilen resmi sayımlara göre Burkina Faso’nun nüfusu 14.017.262’dir. 2018 yılındaki tahmini sayım sonuçlara göre ise 19.742.715’dir.

Burkina Faso’nun en büyük etnik grubunu %40 ile Mossi etnik grubu oluşturur. Nüfusun geri kalan kısmında ise Bobolar, Senufolar, Gurmalar gibi başka etnik gruplar varıdır.

Burkina Faso’nun resmi dili Fransızcadır. Ülke genelinde yerel diller; Moore, Fulfulde ve Dioula gibi diller de kullanılmaktadır.

Burkina Faso genelinde yerel etnik dinlere inananların oranı günümüzde de yüksek oranda gözlemlenebilmektedir. Yerel dinlere inananların oranı %15 seviyesinde bulunmaktadır. Mossilerin yerel dininde tanrı olarak kabul edilen Wẽnde dünyayı yarattıktan sonra yeniden insan olarak dünyaya geri geldiği inancı hakimdir. Söz konusu ilahın çeşitli dönemlerde de farklı mekanlarda farklı boyut ve şekillerde dünyada bulunduğuna inanılmaktadır.

Ülke genelinde uzun süre Mossilerin kuzeyden başlayarak yayılan İslamiyete direnci 18. yüzyılda Mossi krallığı olan Wogodogo Krallığı’nın kralı Moogo naaba Doulgou’nun İslamiyeti seçmesi neticesinde kırılmış ve ülke genelinde İslami inançlara göre yaşamını idame ettirenlerin oranında artış gözlemlenmiştir. Günümüzde ülkede hakim olan din İslamiyet olup, nüfusunun %60,5’i bu inanca göre yaşamını sürdürmektedir. Hristiyan dinine inananların oranı %23,2 düzeyinde olup, bu oran içerisinde Katolik mezhebine mensup Hristiyanların oranı %19, Protestan mezhebine mensup olanların orası ise %4,2 seviyesindedir.