Roger Garaudy için ne dediler?

Edebiyat
Fransız asıllı müslüman düşünür Roger Garaudy önceki gün vefat etti. Fransız Komünist Partisi’nde etkin bir şekilde görev alan, Fransa Parlamentosu’nda milletvekilliği, daha sonra ise üniv...
EMOJİLE

Fransız asıllı müslüman düşünür Roger Garaudy önceki gün vefat etti.

Fransız Komünist Partisi’nde etkin bir şekilde görev alan, Fransa Parlamentosu’nda milletvekilliği, daha sonra ise üniversitede profesörlük yapan Garaudy 1982 yılında Müslüman olmuştu.
Roger Garaudy, ”İsrail Mitler ve Terör” kitabını yazdıktan sonra ise Fransa mahkemelerinde yargılandı, kitabı Fransa’da yasaklandı ve sonrasında Batı dünyasından neredeyse aforoz edildi.
Garaudy’yi, vefatının ardından, ülkemizde kendisini ve eserlerini yakından tanıyan isimlere sorduk.

Cemal Aydın (Garaudy’nin kitaplarını Türkçe’ye kazandıran yazar)

Roger Garaudy, bu dünyada görevini yapmış olarak huzur içinde Rabbine dönen, Allah’ın seçkin kullarından biridir.
Müslümanlığı pasif değil, eylemci Müslümanlık olarak kendisini göstermiştir.
Komünist olduğu dönemde nasıl faal bir hayat sürdüyse, Müslüman olduktan sonra daha aktif bir şekilde Müslümanların hizmetinde bulunmuştur.
Medeniyetlerin birbirini imha değil, ihya etmesini yürekten arzulamıştır.
Müslüman olduğu ve Filistinlileri savunduğu için maalesef Batı’dan dışlanmıştır. Ama o fikirle eylemi bir araya getirebilmiş bir düşünür ve gerçek bir kahramandır.
 

D. Mehmet Doğan (Yazar, TYB Onursal başkanı)

Roger Garudy’yi lise yıllarında ”İslam ve Sosyalizm” kitabıyla tanıdım. Garaudy o zamanlar bizim dünyamıza uzak bir insandı. Fakat İslam ve Sosyalizm’i okuduktan sonra çok da uzak olmadığı intibaı uyanmıştı bende.
Müslüman olduğunu öğrenince hepimiz memnuniyet duyduk. İslami dönüşüm geçirdikten sonra ise neredeyse bütün eserleri Türkçe’ye çevrildi.
Batı dünyasında böyle isimler fazla çıkmıyor. Ölümü hepimiz için çok büyük bir kayıptır.
 

Cihan Aktaş (Gazeteci – Yazar)
GARAUDY HEP BURADA OLACAK

Garaudy’nin vefatı bütün okurları gibi bende de buruk duygulara yol açtı. Bunun sebebi ömrünün son demlerinde ülkesinde yaşadığı, seyirci kaldığımız baskı. Filistin hakikatlerini dile getirmeyi sürdürdüğü için bir tür aforoza maruz bırakıldı büyük mütefekkir memleketinde. Buna karşılık öylesine dolu dolu bir hayat yaşadı ki, öylesine sahiciydi ki peşine düştüğü sorular, susmaya zorlandığı halde fikirleriyle, çağına tanıklığını sürdürdü. İnsanın ilahi boyutuna inancıyla, her yazar, her dava adamı için örnek bir hayat yaşadı. Onu herhangi bir düşünürden ayıran yanı, düşünceyi ve imanı amelle veya eylemle bir arada geliştiren bütüncül bakışıdır.

"Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum" başucu kitaplarımdan biri, ancak Garaudy, henüz müslümanlığını açıklamadığı yıllarda da benim yazarımdı. "Kıyısız Bir Gerçekçilik Üzerine" isimli kitabında ne bulmuştum da, yakınlık duymuştum fikirlerine… Herhalde postmodernist kaosa giden bir dünyanın sömürü sistemlerini meşrulaştıran yerleşik kabullerine olduğu kadar, ilerleme adına hükmünü sürdüren modern tabulara da mesnetli eleştirileriyle, okurunu içine çeken muazzam dinsel coşkuyu… Sanatsal ifadeleri yok saymak yerine onlarda dile geleni anlama yönünde gösterdiği çabayla da Garaudy, Müslümanlara bir özeleştiri alanı açıyor.

Bir yüzyıla yaklaşan hayatı boyunca, kendi ifadesiyle "Varlığı var edeni, her gün katılmamız istenen o tedirgin edici ama kamçılayıcı Allah’ı arayış eylemini" sürdürmekten hiç vazgeçmeyen bir mütefekkir Garaudy, benim kahramanlarımdan biri.

Dünya Bülteni’ne üç yıl önce yazdığım bir yazının başlığı, "Garaudy hep burada olacak" şeklindeydi. Yine öyle düşünüyorum. Deneyimlerinden ve tefekküründen süzülmüş cümleleriyle hep aramızda olacak. Mutmain bir nefisle, razı olmuş ve rızaya ermiş olarak Rabbine ulaştığını söyleyebiliyor ve rahmet diliyorum, tanıklığının verimlerinden yararlanmayı sürdüren bir okuru olarak.

Ahmet Mercan (Şair – Yazar)

Roger Garaudy son yüzyılın en önemli simalarından biriydi.
İnsanlığa Batı düşüncesinin çıkmazlarını göstermesi ve tercihini İslam’dan yana ortaya koyması açısından ibret verici bir tutumu vardı.
İnsanın kendine yetmezliği vurgusunu Batı düşüncesinin hulasası olarak ortaya koydu.
Bir düşünür olarak güncel olaylardan uzak durmayan, konformizme sığınmayan, yaşadığı hayata itiraz edebilen, ileriye dönük düşünceleri olan, gelişmeleri geriye dönük olarak da okuyabilen, geçmişle gelecek arasında köprü kurabilen bir insandı.

Cevat Özkaya (Araştırmacı – Yazar)

Roger Garaudy Müslüman olduktan sonra kitaplarını Türkiye’de ilk biz bastık.
O yıllar TÜYAP kitap fuarının yeni başladığı zamanlardı. Garaudy’nin solculuktan İslam’a geçmesi çok ilgi uyandırmıştı. Bu nedenle TÜYAP tarafından Türkiye’ye davet edildi. Böylece ilk kez Türkiye’ye gelmiş oldu.
Garaudy TÜYAP’ta kitaplarını imzaladı. O kadar çok okuru gelmişti ki bütün fuar alanı dolmuş, bin 500 kadar kişi de dışarda kalmıştı. Hatta arkadaşlardan biri Garaudy’ye küçük bir latife yapmıştı, ”Bir mühür hazırlatsaysaydınız bütün kitaplarınızı imzalamış olurdunuz.” diye…
Garaudy’nin Müslüman olduğu 80’li yıllarda Türkiye’de Müslümanların kültürel etkisi zayıftı. Solcuların etkisi daha çoktu. Bu nedenle Garaudy’nin Müslüman olması Türkiye’deki solcular arasında büyük ilgi doğurdu.
”İslam ve İnsanlığın Geleceği”, ”Yaşayanlara Çağrı” önemle üzerinde durulması gereken eserlerindendir.
Sosyalistken de, Müslüman olduktan sonra da çok önemli işler yaptı.
Allah rahmet etsin.

Asım Gültekin (Eğitimci, Dunyabizim.com Genel yayın Yönetmeni)

Garaudy’nin ”Entegrizm” isimli kitabını ve ”İsrail, Terör ve Mitler”ini okumuştum. Medeniyetler karşısındaki tavrını, tutumunu anlamaya çalışmıştım. Dünya medeniyetleri alanında çok bilgili, birikimli bir yazarımızdı. Onu yabancı sayamıyordum, saymadım hiç. Mekanı cennet olsun.

Dünyabülteni