Mehmet Akif’in Bilinmeyen Mısrası

Edebiyat
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Şehitleri’ne atfen yazdığı “Çanakkale Şehitlerine” şiirinin “Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi” mısrasını &ld...
EMOJİLE

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Şehitleri’ne atfen yazdığı “Çanakkale Şehitlerine” şiirinin “Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi” mısrasını “Bedr’in Arslanları zira, sana tek rehber idi” şeklinde değiştirmiş. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, bizzat tanıklık ettiği tarihi olayı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin kurumsal yayını “Dil ve Edebiyat” dergisinde yayımladığı makalesine yazdı ve belgesiyle ortaya koydu. Kutlay, değişikliği, “Merhum Ali Ulvi Kurucu, yeni mısrayı bizzat kendi el yazısı ile defterime yazdı. Bu tarihi ve edebi hatıra böylece tescil edildi” şeklinde açıklıyor.
Çanakkale Savaşı’nı coşkulu bir üslup ile anlatan, savaş manzarasını ve dehşetini sanki o anı yaşıyor gibi tablo tablo yansıtan en güzel şiir, şüphesiz, Akif’in “Çanakkale Şehitlerine” başlıklı şiiridir. Çanakkale; tarihin efsaneliştiği cağrafyadır. Methetçik’in dünyaya “dur” dediği bir kavşak, “Hasta Adam”ın kıyam ettiği bir kıyamettir..! Winston Churchill’in “Boğazını sıkacağız..!” dediği boğaz, Çanakkale Boğazı idi. Hedef İstanbul… İşte o günlerde yazmıştı Akif, bir milletin kahramanlık destanı şiirini.

“Çanakkale Şehitlerine” şiirin son iki mısrası, bilindiği gibi,  “Ne büyüksün ki, kanın kuratıryor tevhidi; Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi” şeklindedir. Yard. Doç. Dr. Kutlay, Dil ve Edebiyat Dergisi’ndeki makalesinde, değişik kesimlerden yapılan eleştiriler üzerine, Mehmet Akif’in şiirin son mısrasını “Bedr’in arzlanları zira, sana tek rehber idi” mısrasıyla değiştirdiğini belgesiyle ortaya koyuyor. Kutlay, makalesinde, bu iddiasını şöyle açıklıyor : “… şiirin son mısrası, aslen Konyalı ve kalben medineli; değerli şair, edip, mütefekkir ve gönül adamı merhum Ali Ulvi Kurucu’nun ifadesine göre; bizzat şair Mehmet Akif Ersoy tarafından değiştirilmiş; ‘Bedr’in arslanları zira, sana tek rehber idi’ şekline cevrilmiştir. Ancak Mehmet Akif Ersoy’un bizzat kendisinin yaptığı bu değişiklik, Safahat’ın şu ana kadar çıkan baskılarında yer almamıştır… İlk defa 1978 hac mevsiminde evinde misafir kaldığım bu değerli üstat… Benim sorularım ve ısrarlı yazma eser taleplerimden çok menun olmuştu… tıtlı bir sohbetini dinlerken kensine ‘Zaman zaman bazı meclislerde Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine başlıklı şiirindeki ‘Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi’ mısrası hakkında bazı tenkitler yapılıyor, dedim… Akif’in ruhani derinliğini takdir edemeyenler, Çanakkale şehitleri övülürken asıl amacın aşıldığını iddia ederler. Benzer kanaat taşıyanlar  arasından aynı mısraya Bedir mücahitlerinin küçük düşürüldüğü gibi bir anlam yüklemek isteyenler de çıkmaktadır.”
Merhum Ali Ulvi Kurucu, bu açıklama üzerine, “Yaaa… Bu mısra hala tenkit ediliyor demek ki!” sözleriyle tepki verdikten sonra, Akif’in ilgili mısrayı nasıl değiştirdiğini şöyle anlatır: “ … Mehmet Akif Ersoy ise birçok İslam aliminin huzurunda bu şiiri okuduğunu, hiçbir itiraz gelmediğini söyler. Buna rağmen sahip olduğu İslami hassasiyet dolayısıyla, ‘Ama madem böyle dini bir mahzur var, o halde bu mısrayı değiştiriyorum’ der ve mısrayı ‘Bedr’in arslanları zira, sana tek rehber idi’ şeklinde değiştirir.”
Yard. Doç. Dr. Kutlay, Merhum Ali Ulvi Kurucu’nun bu tarihi açıklaması üzerine, mısrayı bizzat kendi el yazısıyla yazmasını ve belgelemesini talep eder. Bunun üzerine Ali Ulvi Kurucu, ‘Bedr’in arslanları zira, sana tek rehber idi’ mısrasını Arapça ve kendi el yazısı ile Kutlay’ın defterine yazar. Bu tarihi ve edebi hatıra böylece tescil edilmiş olur.