Kadife Dokunuşun Sertliğini de Biliriz

Edebiyat
Edebifikir; fikir, aksiyon, düşünce ve eylem platformu olarak birkaç canı sıkılan gencin, yaşlı da olsalar bir araya gelerek birlikte can sıkıntısının tadını çıkartmak amacıyla yayına geçirdiği bir me...
EMOJİLE

Edebifikir; fikir, aksiyon, düşünce ve eylem platformu olarak birkaç canı sıkılan gencin, yaşlı da olsalar bir araya gelerek birlikte can sıkıntısının tadını çıkartmak amacıyla yayına geçirdiği bir mekân olarak okuyuculara söz söyleme amacını taşıyor.

Sadece bir okuma sitesi olmaktan uzak, sanallığa aşırı derecede bağlı olanlara karşı garez besleyen ama aşırı sosyalleşmek de kalbini unutmaktır mantığıyla hareket eden civanmert delikanlıların yazılarını paylaştıkları edebifikir, edebiyat yaparken çiçek, böcek kelimelerine kötü kötü bakmaktan geri durmuyor.

Edebiyatın edep kökünden geldiğini bilerek, önce söylediği sözün kendinde neye, nereye, nasıla işaret ettiğini görerek ardından, karşıdakinde ne tür bir infilaka yol açacağını bilmeye çalışan kişilerden oluşan bir gurup olan edebifikir, bir organizma gibi hareket ediyor.

Eylemin ilk kez bir kız ismi olmadığını söyleyen edebifikirin ihtiyar heyeti her şeyin  bir raconu vardır saptamasıyla edebifikirde yazı yazmanın raconunu ana sayfalarına güzel bir biçimde işliyorlar.

"Yazmak öncelikle bir yürek işidir. Bu işe yüreğini koymayan kişi yazamaz." düşüncesinden hareketle direncin, eylemin, karşı duruşun göstergesini yazarak söyleyen ve fakat bu söylediklerinden sorumlu olduğunu bilen kişilerin kalemlerini bileyleyip mevzilendiği yer olarak karşımıza çıkıyor.

Yayınlanan her yazının öncelikle yazarın sorumluluğunda olduğunu söylerken bundan okurun da sorumluluğunu göz ardı etmeden söyleyen edebifikir, bir sertliğin içindeki yumuşaklığı, bir yumuşaklığın içindeki sertliği uzunca bir söylemle söylemeyi amaçlıyor.