Edebiyat Eserlerine Teşvik Geliyor

Edebiyat
Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca edebi eserlerin üretilmesine verilecek teşviklere yönelik us...
EMOJİLE

Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca edebi eserlerin üretilmesine verilecek teşviklere yönelik usul ve esasları kapsayan yönetmeliğe göre, Türk edebiyatı kapsamında özgün yapıtların yayımlanmasını özendirmek ve geliştirmek amacıyla Bakanlık bütçesinden teşvik verilebilecek.

Sağlanacak teşvik için ayrılacak kaynaklar, bütçe imkanları çerçevesinde bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak. Her proje için sağlanacak desteğin miktarı projenin süresi ve özellikleri dikkate alınarak Komisyon tarafından olarak tespit edilecek.

Komisyon, süresi 3 ay olarak belirlenen projeye 138 bin, 6 aylık projeye 276 bin ve 1 yıllık projeye 552 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere destek sağlanacak. Komisyon tarafından belirlenen teşvik tutarının yüzde 30’u proje başlangıcında, yüzde 40’ı projenin gelişim ve gerçekleşmesine ilişkin izleme raporunun Bakanlıkça kabul edilmesinden sonra, yüzde 30’u proje tamamlandıktan ve kabul edildikten sonra ilgililere ödenecek.

Teşvik, Komisyon kararı, Bakan onayı ve Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Sözleşme’ye dayanarak ve sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra ilgili saymanlık aracılığıyla ödenecek.

Başvuracak adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, proje dilinin Türkçe olması, projenin edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması, proje kapsamında önerilen yapıtın kültürel, sanatsal ve estetik açıdan özgünlük taşıması, projenin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması şartı aranacak.

Başvurular, aday tarafından Bakanlığın internet adresinden, Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü’nden, Türkiye yayıncı ve yazar meslek kuruluşlarından temin edilecek başvuru formu ve formda belirtilen başvuru belgelerinin eklendiği zarfla Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne posta yoluyla ya da elden teslim edilerek yapılacak.

Başvurular, Komisyon tarafından yılda en az iki kez olmak üzere yapılacak toplantılarda değerlendirilecek. Komisyonun toplanacağı tarih Bakanlığın internet adresinde duyurulacak.

Komisyonca alınan teşvik kararı, Bakan onayı ile yürürlüğe girecek. Komisyon kararı, onay tarihini izleyen 15 gün içerisinde teşvik talebinde bulunan adaya yazılı olarak bildirilecek.

AA