Ders kitaplarında bilinçli olarak gizlendi

Edebiyat
Arzu Kılıç’ın haberi    Dün üniversitenin kampusunda gerçekleşen panelin açış konuşmasını bölüm başkanı Doç. Dr. Mehmet Gümüşkılıç yaptı. Prof. Dr. Mehmet Tekin, Prof. Dr. Fatih Andı, ...
EMOJİLE

Arzu Kılıç’ın haberi 
 
Dün üniversitenin kampusunda gerçekleşen panelin açış konuşmasını bölüm başkanı Doç. Dr. Mehmet Gümüşkılıç yaptı. Prof. Dr. Mehmet Tekin, Prof. Dr. Fatih Andı, Beşir Ayvazoğlu, Ali Çolak ve Yard. Doç. Dr. Sezai Coşkun’un konuşmacı olarak katıldığı panelde, şairin karakteri, edebi kişiliği, Türk debiyatındaki yeri ve çağdaşı şairlerle ilişkisi konuşuldu.

Prof. Dr. Fatih Andı, ‘Bir toplumsal değer olarak Mehmet Akif’ başlıklı konuşmasında, Akif’in iyi bir şair olmanın yanında toplumu birleştirici bir güç olduğunu ifade etti. Şairin, çağdaşlarının aksine, fildişi kulelerde yaşamadığını işaret eden Andı, "Akif aynı zamanda eylem insanıydı. Hatta hayatı da onun eserlerinden biri olarak sayılabilir. Düşüncelerini hayata geçirebilmesi samimiyetinin göstergesidir." dedi.

Mehmet Akif ve Nazım Hikmet konulu bir bildiri sunan yazar Beşir Ayvazoğlu ise Nazım Hikmet’in bir şiirinde Akif’i büyük şair olarak tanımladığını ancak Nazım’ın şiirlerini derleyenlerin bu ifadeyi çıkardığını anlattı. Şairin eserlerinin çağdaşı bazı sanatçılar tarafından şiir kabul edilmediğine de değinen Ayvazoğlu, "Akif, bu görüşte olan sanatçılar tarafından bile saygıyla karşılanmıştır." dedi. Sezai Coşkun ise Akif’in Türk edebiyat kanonundaki yerinden bahseden ilginç bir konuşma yaptı. Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne kadar edebiyat ders kitaplarında Mehmet Akif’in izini süren Coşkun, birkaç istisna dışında Akif’in kitaplarda geçiştirildiğini yahut asıl kimliğinin gizlendiğini anlattı. Ders kitaplarındaki tanıtım metinlerini irdeleyen Coşkun, çağdaşlarının Milli Mücadele’ye en küçük katkıları büyütülürken Akif’in Anadolu’daki gayretlerinin ve Çanakkale Savaşı’nı destanlaştırmasının üzerinin bilinçli olarak örtüldüğünü vurguladı. Ali Çolak, konuşmasında Akif’in Neyzen Tevfik ile dostluğuna değinerek Neyzen’in alkole olan aşırı düşkünlüğüne rağmen Akif ile arasındaki dostluğun temelinde yatan gönül bağına işaret etti. Son konuşmacı Prof. Dr. Mehmet Tekin ise Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul ve Tarık Buğra’nın Firavun İmanı romanlarına yansıyan Akif’i anlattı. Tekin, Akif’in renkli hayatının roman için elverişli olduğuna ifade ederek "Böyle zengin bir kişiliğin hayatı mutlaka romanlaştırılmalı." dedi.

Panelde bir de müjde verildi. Doç Dr. Mehmet Gümüşkılıç, Mehmet Akif’in İstanbul Darü-l Fünun’unda verdiği edebiyat derslerine ait notların mart ayında kitaplaştırılacağını duyurdu. Akif’in bir öğrencisinin notlarından oluşan ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan notları Prof. Dr. Fatih Andı yayına hazırladı.

Zaman