SGK Personel Alacak!

Kişisel Gelişim
Sosyal Güvenlik Kurumu 32 müfettiş yardımcısı almayı planlıyor. İşte müfettiş yardımcılığı sınavı ile ilgili gerekli bilgiler ve şartlar… T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş ...
EMOJİLE

Sosyal Güvenlik Kurumu 32 müfettiş yardımcısı almayı planlıyor. İşte müfettiş yardımcılığı sınavı ile ilgili gerekli bilgiler ve şartlar…

T.C.
Sosyal Güvenlik Kurumu
Müfettiş Yardımcılığı
Giriş Sınavı Duyurusu

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– Atama Yapılacak Kadro Ünvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 32 kişi,
– Geçerli KPSS Sınavları: 27-28 Haziran 2009 ve 28-29 Haziran 2008 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.
– Yazılı Sınav Tarihi: 15-16/05/2010 (Cumartesi ve Pazar Günleri)
– Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 05/04/2010 – 16/04/2010
– Yazılı Sınavın Yapılacağı Adres: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA
– Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Milli Müdafaa Caddesi No: 24 (Pk:06643) Bakanlıklar/ANKARA).

– Başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 16 Nisan 2010 Cuma günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

– Sınav Giriş Başvuru Formu: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir

Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

– Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümüne katılma hakkını elde eden adayların listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.

2 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,
– Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (01 Ocak 2010) 30 yaşını doldurmamış olmak,
– En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğuna dair yazılı beyan,
Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan,
ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2008 veya 28-29 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP118 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunmak (2008 ve 2009 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup 160 ıncı sıradaki aday ile aynı puanı alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
– Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak,

Şartları aranır.

3 – YAZILI SINAV KONULARI

a) Kompozisyon: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular
b) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
c) Ekonomi: Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,
ç) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku,
d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,
e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

4 – YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI

– Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

– Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.

Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.