10 Tanınmış Kişi 10 Güzel Söz

Kişisel Gelişim
10 Tanınmış Kişi 10 Güzel Söz 1-) Bazen fikirlerini de değiştirmelisin çünkü sen fikirlerinin kölesi değil sahibisin. (Namık Kemal) 2-) Kafaları değiştirmeden idareyi değiştirmek, öyle pek tamah edile...
EMOJİLE

10 Tanınmış Kişi 10 Güzel Söz

1-) Bazen fikirlerini de değiştirmelisin çünkü sen fikirlerinin kölesi değil sahibisin. (Namık Kemal)

2-) Kafaları değiştirmeden idareyi değiştirmek, öyle pek tamah edilecek bir netice vermiyor. (Reşat Nuri Güntekin)

3-) Bazen düşünüyorum, ne garip mahluklarız ? Hepimiz ömrümüzün kısalığında şikayet ederiz; fakat gün denilen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız ? (Ahmed Hamdi Tanpınar)

4-) Her yaşayan insan hayatın askeridir. Ölüm var her zaman. Ölüm hayata sığıyor ama hayat ölümü aşıyor. Hayat, doğadır. (Cevat Şakir Kabaağaçlı)

5-) Bir memlekette en korkunç şey, eskiden beri kullanılagelen kelimelerin anlamını yitirmesidir. (Kemal Tahir)

6-) Bir dürbünün, ters tarafı gibi dünya. En büyük şey, en asil şey küçülür burada. Burada yalan para eden biricik iştir. (Sabahattin Ali)

7-) Yaşamak budur her zaman seçimler ve sonuçlar arasında denge kurmaktır. (Jean Paul Sartre)

😎 Gerçek zaten var, önemli olan kurduğumuz düşünce sistemi ve teorik anlayışla ona ne kadar yaklaşabileceğimiz. (Thomas Kuhn)

9-) Bırakınız; gençler dünyayı hayal ettikleri gib i görsünler. Büyüyünce zaten olduğu gibi görecekler. (Voltaire)

10-) Açıkça nefret etmek, gerçek düşüncenin gizlenmesinden daha soylu bir davranıştır. (Denis Diderot)