YEKDER’de 7’den 70’e Eğitimlerin Kayıtları Başladı.

Çocuk, genç, yetişkin ve eğitimcilere yönelik programlarımız ve faaliyetlerimize kayıtlar Eylül ayı itibari ile başladı. YEKDER, Ev Okulu Programı ile çocuklara, Şahsiyet ve Marifet okullarıyla gençlere, Aşamalı Seminer Programı ile yetişkinlere, temel din eğitimi ve sosyal gelişim hizmetleri vermektedir. Din eğitimi akademisi bünyesinde ise eğitici öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunan çok sayıda program sunmaktadır.

Ev Okulu; 2 yıl süren 7 ile 10 kişilik gruplarla evlerde gerçekleştirilen Ev Okulu çalışmasında ilkokul öğrencileri Kur’anı Kerim, Siyer, İlmihal ve Ahlak dersleri görmektedir.

Şahsiyet ve Marifet Okulları;  Şahsiyet Okulu ortaokul, Marifet Okulu ise lise öğrencilerine yönelik  olup her bir program iki yıl sürmektedir. Gençlik çalışmalarında  öğrencilerin kişisel  sosyal ve  ahlaki bakımdan bütüncül bir gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır. Programlarda  okuma, araştırma, sunum yapma, gezi ve daha birçok etkinlik yer almaktadır.

ASP (Aşamalı Seminerler Programı);  Yetişkin hanımların temel İslami bilgileri edinmelerini amaçlayan ve 2 yıl süren programda İslam Tarihi, Hadis, Tefsir, Akaid, Fıkıh ve Kur’anı Kerim dersleri alanında uzman ilahiyatçılar  tarafından verilmektedir.

DEA(Din Eğitimi Akademisi); Din eğitimcilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan akademide bir dönemlik bir pedagojik formasyon programı olan  EGP (Eğitimci Geliştirme Programı) ilahiyat önlisas öğrencilerinin akademik başarısını arttırmayı amaçlayan  İlahiyat Önlisans Destek Programı, hali hazırda görev yapan eğitici- öğretmenlere yönelik kısa süreli atölye programları ve çocukların ilk öğretmenleri olan ebeveynlere yönelik ADEP (Ailede Din Eğitimi Programı) yer almaktadır.

YEKDER’deki tüm programların kayıtları genel olarak eylül ayı içerisinde gerçekleşmektedir. Programların kesin kayıt tarihleri ile her bir eğitimin başlangıç tarihi için derneğin www.yekder.org ve www.dea.org.tr web siteleri  ziyaret edebilirsiniz.

Ev Okulunda Modelleme Atağı

YEKDER,  28 Şubat sürecinde çocukların dini eğitimine alternatif çözüm olarak uygulamaya koyup bilfiil 14 yıldır sürdürdüğü Ev Okulu çalışmasında yeni bir aşamaya geçiyor. Kurum bünyesinde hali hazırda eğitim alan grupları mezun edip yeni kayıt almamaya, çalışmanın  Ar-Ge ve Modelleme boyutuna yoğunlaşmaya karar verdi. Modelleme çalışması kapsamında bu çalışmayı uygulamak isteyen STK ve yerel yönetimlere 2 yıl boyunca danışmanlık, bilgilendirme eğitici yetiştirme hizmetleri sunuluyor. Kur-işlet-devret şeklinde özetlenebilecek bir tarzda yürütülen modelleme kapsamında kurumlar çalışmayı kendi başına yapabilecek duruma geldiğinde YEKDER süreçten çekiliyor.

YEKDER tarafından 2005-2006 yıllarında ilk modelleme çalışmalarına başlanmış, kurumlarda bu çalışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli destek sunulmuştu. Bu modelleme ile birlikte YEKDER kendisine belirli bir bölge (Ümraniye-Üsküdar) tayin etmiş ve o bölgenin dışında kayıt almamaya karar vererek diğer kurumların aktifleşmesini sağlamıştı. Öyle ki elinde var olan grupların bir kısmını modelleme yaptığı kurumlara vererek çalışmada farklı kurumların da tanınmasına olanak sağlamıştı. YEKDER yıllar içerisinde profesyonel bir sistemle yürüttüğü çalışmayı 2016-2017 yılı itibariyle tecrübelerini diğer kurumlara aktarmak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla modelleme çalışmasına hız verme kararı aldı.

DEA (Din Eğitimi Akademisi)’nde  Dönem Yeniliklerle Başlıyor!

Yeni eğitim yılına yenilikler ile başlayan  DEA’ da  bu yıl eğitimcilere yönelik atölye çalışmaları  başlatıldı. DKAB Öğretmenleri, İHO Öğretmenleri, İHL Meslek dersi öğretmenleri, Kuran Kursu Öğreticileri ve Değerler Eğitimi çalışmaları yapan eğitimcilere yönelik atölye çalışmalarında dramadan  eğitici oyunlar atölyesine, etkili öğretmenlik  ve  sınıf yönetiminden  dini bilgiler öğretim yöntemleri  derslerine  kadar birbirinden farklı atölye çalışmaları yer alacak. Atölyeler eğitimcilerin mesleki gelişimlerine pratik katkılar sunmanın yanında daha verimli, kolay, eğlenceli ve sistemli ders işlemelerine katkı sağlayacak.

Öğretmen atölyelerinde neler var?

-Din Eğitiminde Etkili Materyal  Kullanımı Atölyesi

-Eğitici Drama Atölyesi

-Eğitici Oyunlar Atölyesi

-Film Okuma Atölyesi

-Din Eğitimine Yeni Yaklaşımlar Atölyesi

-Hızlı ve Etkili Kur’an Öğretimi Atölyesi

-Çocuk Edebiyatıyla Din ve Değerler Eğitimi Atölyesi

-Etkili Sınıf Yönetimi Atölyesi

-Çocuk ve Gençlerle Etkili İletişim Atölyesi

Yıl boyunca devam edecek atölyelerin ilk ikisi drama ve eğitici oyunlar alanında gerçekleştirilecek.

Drama Atölyesi: 16 Kasım 2016, Erdem ÇAKI

Temel drama tekniklerinin örneklerle açıklanarak paylaşılacağı ve iki bölümden oluşan programın ilk bölümünde dersin ve konunun hangi aşamasında, kaç kişilik sınıflarda, hangi yaş grubunda hangi tekniğin daha uygun olarak kullanılabileceği tartışılacaktır. İkinci bölümde ise öğretmenlerimiz bazı teknikleri kendi derslerine uyarlayarak yeni adapte ürünler geliştirmeyi deneyeceklerdir. Çalışmaların grup sunumları ile program sona erecektir.

Eğitici Oyunlar Atölyesi: 1 Ekim 2016, Ayşe MACİT

Din eğitiminde oyun etkinlikleriyle derslerin daha verimli ve eğlenceli geçebileceğinin örneklendirilmesi ve oyunların eğitici oyuna nasıl uyarlanabileceğinin pratik olarak öğrenilmesi noktasında gerçekleştirilecektir.

Başvuru ve Kayıt: Atölyelerimiz 25 katılımcı ile sınırlıdır. Başvuruda kayıt sırası esas alınacaktır. Atölye arası çay, pasta vb. ikramlarımız  olacaktır. Atölyelere başvuru için www.dea.org.tr adresi ziyaret edilebilir.