İMH toplumsal değişimi masaya yatırıyor

Stklar
Toplum akıl almaz bir hızla değişiyor. Modern yaşamın getirileri insanların alışkanlıklarını, ilişkilerini ve beraberinde toplumsal değişimi getiriyor. İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) bu değişimi ta...
EMOJİLE

Toplum akıl almaz bir hızla değişiyor. Modern yaşamın getirileri insanların alışkanlıklarını, ilişkilerini ve beraberinde toplumsal değişimi getiriyor. İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) bu değişimi tartışmak üzere “Toplumsal Değişim Sempozyumu” düzenliyor.

Bugüne kadar oluşturulan, Batı toplumlarındaki değişim gerçeğini merkez alan sosyal değişim teorileri ile Batı toplumları ideal toplum olarak sunuldu insanlığa. Hâlbuki her toplumun tarihsel gelişimi ve değişim süreçleri göz önünde tutularak; o toplumun yapısını ve değişim gerçeğini kavrayacak sosyal değişim teorileri inşa edilmeli.

Bu durumun, toplumsal değişim kavramının farklı disiplinler tarafından tanımlanması ve tartışılmasını zorunlu kıldığına inanan İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH), toplumsal değişim konusunu masaya yatırıyor. 25-26-27 Mart 2016 tarihlerinde toplumsal değişimin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı “Toplumsal Değişim Sempozyumu”nu düzenliyor.

Sempozyumda, toplumda meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyal ve demografik değişimler ve bu değişimlerin sebep sonuç ilişkileri enine boyuna konuşulacak. Sempozyum temaları şöyle;

Toplumsal Değişim ve; Ekonomi,  Din,  Kültür,  Siyaset,  Demografi,  Eğitim,  Teknoloji,  Kitle İletişim Araçları,  Aile,  Kadın,  Gençlik,  Göç,  Kentleşme

İnsan ve Medeniyet Hareketi, Türkiye’de toplumsal değişim hakkında çalışan akademisyenleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK’ları ve ilgili özel sektör toplumsal değişim konusunu konuşmaya davet ediyor.