AGD’den 15 maddelik terör reçetesi

Stklar
Vahdet’in haberine göre Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bölge ve Şube Başkanları, Ankara’da ‘Çözüm süreci özel gündemiyle’ toplandı. Son günlerdeki terör olayları masaya yatırıldı. Adına ‘Çözüm Süreci’ ...
EMOJİLE

Vahdet’in haberine göre Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bölge ve Şube Başkanları, Ankara’da ‘Çözüm süreci özel gündemiyle’ toplandı. Son günlerdeki terör olayları masaya yatırıldı. Adına ‘Çözüm Süreci’ denilen sürecin Türkiye’ye sipariş verilmiş bir ev ödevi olduğunu söyleyen AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin hazırladıkları 15 maddelik teklifi kamuoyuyla paylaştı.

AGD’nin 15 maddelik teklifi özetle şöyle:

 1 – Öncelikle insanların temel hak ve özgürlülerini teminat altına alan net bir anayasa hazırlanmalıdır.

 2 – Bölgedeki tüm gruplar öncelikle faize dayalı küresel sömürü sisteminin, enerji kaynaklarını ve enerji nakil yollarını kontrol eden küresel sömürü sisteminin tasallutundan kurtulmanın gayreti içerisinde olmalıdır.

 3 – Anadil yaşamın her alanında kullanılabilen en temel haktır. 

 4 – İnanç ve düşünce özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır.

 5- Kürtleri Türkleştirme, Alevileri Sünnileştirme, Sünnileri Hanefileştirme, Hanefiliği de resmi ideolojiye uyumlu hale getirme gibi mekanizma değil özgürleşerek bir arada yaşama şeklinde bir mekanizma işletilmelidir.

 6 – Köye dönüş, tarım ve hayvancılık desteklenmelidir. Yabancı yetiştiricilere karşı bölge üreticisi korunmalıdır.

 7 – Faize dayalı bankacılık sistemin bölgeye yerleşmesinin önüne geçilmelidir.

 8 – Asgari ücretin açlık sınırının altında olması tüm ülke için bir emek sömürüsüdür.

 9 – Mutlaka bölgede sanayi yatımları, tarım ve hayvancılık ürünlerinin değerlendirildiği yatırımlar yapılmalıdır.

 10 – Bölgenin yeraltı kaynakları küresel sömürü sisteminin çıkarları doğrultusunda değil başta bölgede yaşayan insanlar olmak üzere tüm insanlığın hayrına olacak şekilde kullanılmalıdır.

 11 – Fırat ve Dicle’nin suyu, bölgenin diğer tatlı su kaynakları küresel sömürü sisteminin tasallutundan kurtarılmalıdır.

 12 – Sosyal devlet olmanın yolu kaçak elektriğe göz yummak, kömür dağıtmak, makarna dağıtmak değil, elbette yoksulu, yoksunu gözetmekle birlikte insanlara istihdam sahaları, iş alanları açmaktan geçer.

 13- Bölgede yaşayan gayrimüslim unsurların tüm temel hak ve özgürlükleri teminat altına alınmalıdır.

 14 – Geçmişte yaşanmış mağduriyetlerin tamamı giderilmeli, bunun yanında insanların tamamına da temiz bir sayfa, yeni bir başlangıç imkânı verilmelidir.

 15 – Her türlü özerklik ve yerinden yönetim, her özerk bölgenin ve yerinden yönetimin ırkçı emperyalizmin tasallutuna karşı, zayıflıktan ötürü, mecburiyetten de olsa, iş birliği yapmak  içerisinde olması ile bir anlam ifade eder.