Sözleşmeli Erler Yabancıyla Evlenebilecek

Olaylar
”Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklik Resmi Gazete’de ...
EMOJİLE

”Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle yönetmelik ”Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ile Sözleşmeli Erbaş ve Erler Hakkında Yönetmelik” adını aldı.

Sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlerin de yabancı uyruklularla evlenmelerini düzenleyen yeni yönetmeliğin, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlandığı bildirildi.

Yönetmelikle, yabancı uyruklu kişilere yönelik hazırlanan araştırma formunun adı ”TSK Mensubu Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Erbaş ve Sözleşmeli Erler ile Evlenen Yabancı Uyruklu Kişilere Ait Araştırma Formu” olarak değiştirildi.

Bu arada ”Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, sözleşmeli erbaş veya sözleşmeli er olarak görev yapanlar ile söz konusu personelden kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar; seçim ve sınav aşamalarında başarılı olmaları halinde, yapılacak sıralama sonucunda aynı puanı alan diğer adaylar arasından öncelikli olarak tercih edilecek.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğindeki dönem ve puan notları bölümünde de değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle tam disiplin puanının 2/10’u veya fazlası kırılmayan ve 2’den aşağı notu olmayan, ağırlıklı not ortalaması 3.50-4.49 (dahil) arasında olan öğrencilere, her dönemin sonunda karneyle birlikte teşekkür belgesi verileceği, yine tam disiplin puanının 2/10’u veya fazlası kırılmayan ve 2’den aşağı notu olmayan, ağırlıklı not ortalaması 4,50 ve daha yukarı olan öğrencilere, her dönemin sonunda karneyle birlikte takdir belgesi verilecek.

AA