5 Yılı Dolan Kiracının Tahliyesi

Olaylar
Kiracı ve ev sahibi ilişkileri Türk hukuk sisteminde hayati öneme sahiptir. Kiralama sürecinde, 5 yılı dolduran kiracılar için tahliye işlemleri farklı bir yasal çerçeveye tabidir. Türk hukuk sistemi,...
EMOJİLE

Kiracı ve ev sahibi ilişkileri Türk hukuk sisteminde hayati öneme sahiptir. Kiralama sürecinde, 5 yılı dolduran kiracılar için tahliye işlemleri farklı bir yasal çerçeveye tabidir. Türk hukuk sistemi, 5 yıllık süreyi tamamlayan kiracıların durumunu özel olarak ele alır. Kiracının haklarını koruyan ve atılacak adımları belirleyen bu sistem, kiracının tahliyesini belirli koşullara bağlar.

5 Yılı Dolan Kiracının Tahliyesi konusunda endişe taşınacak bir durum olmadığında, tahliye talebinde bulunmak adil olmayacaktır. Kiracı, kira süresini tamamlamış ve kiralanan yeri düzgün kullanıyorsa, bu durum kiralayanın tahliye hakkını etkilemez.

Beş yıl boyunca devam eden kira sözleşmesinin sonunda, kiracının tahliye edilememe garantisi vardır. Ancak, 5 Yılı Dolan Kiracının Tahliyesi sadece kanuni sebeplere dayandırılarak mümkündür. Yasal düzenlemeler, bu süreci zorlaştırarak kiracıyı korumayı ve taraflar arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlar.

Tahliye işlemlerinde karar verirken, 5 yıllık sürenin dolması ve diğer yasal mevzuatın göz önünde bulundurulması gereklidir. Türk hukuk sistemi, kiracıyı koruyan bir yaklaşım benimser. Kiracı, kiraladığı konutu beş yıl boyunca sorunsuz kullanıyor ve sözleşme şartlarına uyuyorsa, sadece 5 yıllık sürenin dolması evden çıkarılma sebebi olarak kabul edilmez. Her iki tarafın haklarının korunması için, bu süre ve kriterlere dikkat edilmesi önemlidir.

5 Yılını Dolduran Kiracı Tahliye Edilebilir Mi?

Ev sahipleri, kira sözleşmelerinin 5 yılını dolduran kiracılarla ilgili olarak kira bedellerini güncelleyebilirler. Ancak, kiracının tahliyesi istendiğinde durum biraz karmaşıktır ve ev sahibi geçerli sebepler sunmak zorundadır.

Ev sahibi, 5 yıllık kira sözleşmesinde değişiklik yapabilir ancak kiracıyı tahliye etmek için geçerli nedenlere ihtiyaç vardır:

 • Kiracının kira ödemelerinde sürekli gecikmesi veya hiç ödememesi,
 • Kiracının mülkü kötü kullanması veya zarar vermesi,
 • Mülkün ev sahibi veya birinci dereceden yakınları tarafından kullanılması gerekliliği.

Kira hakkını koruyan mevzuat, kiracıların haksız yere tahliye edilmesini engellemeye çalışır. Eğer ev sahibi geçerli bir neden sunamazsa, kiracının yasal olarak tahliye edilmesi zordur.

Sonuç olarak, ev sahipleri kira bedelinin yeniden belirlenmesi için başvurabilir ancak tahliye için geçerli nedenler sunmak zorundadırlar. Kiracılar, yasal haklarını korur ve her iki tarafın da yasal çerçeveyi göz önünde bulundurması önemlidir.

5 Yılını Dolduran Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracıların 5 yıl boyunca kiracı olarak konut veya iş yerinde kalması, tahliye sürecini belirleyen önemli bir dönemdir. Bu sürecin nasıl yönetildiği, hem kiracıları hem de ev sahiplerini ilgilendirir.

Kiracının 5 Yılını Doldurması: Yasal Durum Kiracı, 5 yıllık kira sözleşmesinin sona ermesinden en az 15 gün önce yazılı olarak ev sahibine bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde, kira sözleşmesi aynı şartlar altında otomatik olarak bir yıl daha uzar. Ancak, kiracının bildirim yapması veya taraflar arasında farklı bir anlaşma olması durumunda bu süreç değişebilir.

Tahliye Süreci ve Hukuki Adımlar Kiracının 5 yılını doldurması durumunda doğrudan tahliye davası açmak mümkün olmayabilir. Tahliye işlemleri için belirli hukuki süreçlerin takip edilmesi gerekebilir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken adımlar şunlardır:

 • Kiracının 5 yılını doldurduğu tarihten en az 15 gün önce yazılı olarak ev sahibine bildirimde bulunması.
 • Kiracının tahliye edilmesi için yasal süreçlerin takip edilmesi ve gerektiğinde hukuki destek alınması.

Sonuç olarak, kiracının 5 yılını doldurması durumunda tahliye süreci karmaşık olabilir ve doğrudan bir dava ile sonuçlanmayabilir. Bu nedenle, tarafların yasal süreçleri takip etmesi ve gerektiğinde bir gayrimenkul avukatı ile anlaşıp yardım almaları önemlidir.

5 Yılı Dolan Konut Tahliyesi

Kiracı, bir konutta 5 yıl oturduktan sonra otomatik olarak tahliye edilemez. Kiraya veren, bu sürenin sonunda doğrudan bir tahliye işlemi başlatma hakkına sahip değildir. Ancak, 5 yıllık sürenin bitiminde kira bedelinin yeniden belirlenmesi için dava açabilir. Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen belirli koşullar mevcutsa, kira tespit davasına gerek kalmadan da kiracının tahliyesi istenebilir. Bu özel durumlar şunlardır:

 • Yeni Sahibin İhtiyacı: Konutun mülkiyeti el değiştirirse, yeni malik kendisi oturmak amacıyla kiracıdan konutu boşaltmasını talep edebilir.
 • Konut Sahiplerinin İhtiyacı: Konut sahibi, kendi ihtiyacı için konuta gereksinim duyuyorsa kiracının tahliyesini isteyebilir.
 • Büyük Tadilat Gereksinimi: Konutta geniş çaplı bir tadilat gerekiyorsa ve bu çalışmalar kiracının kalışıyla yapılamıyorsa tahliye talep edilebilir.
 • Ödemelerde Gecikmeler: Kiracı, kira ödemelerini düzenli yapmıyorsa, kiraya veren konutun boşaltılmasını isteyebilir.
 • Geçerli İhtarlar: Kiraya veren, kiracıya iki haklı ihtar verdikten sonra tahliye için dava açabilir.
 • Tahliye Taahhüdü: Kiracı, kiralama sözleşmesi sırasında veya sonrasında belirli bir tarihte konutu boşaltacağına dair bir taahhütname imzalamışsa, bu tarihte tahliye talep edilebilir.

Kiracının oturduğu bir konut için, “5 Yılı Dolan Konut Tahliyesi” sürecinde yasal prosedürlerin hem kiracı hem de kiraya verenin haklarını gözeterek yürütülmesi önemlidir. Bu adil süreçler, yalnızca yukarıda belirtilen durumlar gerçekleştiğinde devreye sokulmalıdır.

5 Yılı Dolan İşyeri Kiracının Tahliyesi

İşyeri kiracısının 5 yılını doldurması, kiraya veren için doğrudan tahliye hakkı doğurmaz. Hukuki düzenlemeler bu konuda oldukça katıdır ve kiraya verenin elindeki seçenekler sınırlıdır:

 1. Eğer işyerinin mülkiyeti el değiştirmişse, yeni malikin kiracıyı çıkarma hakkı vardır, ancak bu da kanuni şartlara bağlıdır.
 2. İşyeri sahibinin, işyerine kişisel kullanım amacıyla ihtiyaç duyması durumunda tahliye talebi mümkündür.
 3. İşyeri, ciddi bir tadilat gerektiriyorsa ve bu tadilat kiracı içerideyken yapılamıyorsa, kiraya veren tahliye isteyebilir.
 4. Kiracı, kira ödemelerini aksatıyorsa, bu durum kiraya verenin tahliye için elindeki güçlü kozlardan biridir.
 5. Kiraya verenin iki defa haklı ihtarname göndermesine rağmen kiracı bu ihtarları dikkate almıyorsa, tahliye kaçınılmaz olabilir.
 6. Kiracı tahliye taahhütnamesi imzalayıp buna uymuyorsa, kiraya veren bu taahhüde dayanarak tahliye işlemini başlatabilir.

Bunların haricinde, kiraya verenin kira tespit davası açma hakkı da bulunmaktadır. Bu dava, mevcut kiranın piyasa şartlarına uygun hale getirilmesi için önemli bir araçtır. Ancak unutulmamalıdır ki, işyerinin 5 yıllık kullanım süresinin dolması tek başına tahliye için yeterli bir gerekçe değildir. Kiraya veren, kira ilişkisinin devamı veya sona erdirilmesi konusunda kanunların belirlediği sınırlar içinde hareket etmek zorundadır.

 5 Yıllık Kiracının Kira Artışı

Kiracılar için beş yıl sonunda kira artışı önemli bir mesele haline geliyor. Türk Borçlar Kanunu’nun 344/2 maddesi, kiraya verenin kira bedelini TÜFE’nin 12 aylık ortalaması kadar artırabileceğini belirtiyor, bu da ciddi bir artış anlamına gelebilir.

Anlaşmazlık durumunda ise kiracı için işler karışabilir. TÜFE’nin 12 aylık ortalama değerleri temel alınarak belirlenen artışlar, kiracı için ciddi yükler getirebilir. Kabul etmeyen kiracılar için ise işler daha da karmaşıklaşıyor; kiraya veren “Kira Tespit Davası” açarak mahkeme yoluna gidebilir ve bu da kiracı için ek stres demektir.

5 Yıllık Kiracının Kira Artışı, kiraya verenler ve kiracılar arasında gerilimi artırıyor. Kanunun getirdiği düzenleme, kiracıların cebinden daha fazla para çıkmasına sebep olurken, kiraya verenlerin kasalarını dolduruyor. Adalet arayışında, her iki taraf da kendi haklarını korumak için savaşmak zorunda kalıyor.

Kiracıların 5 Yılını Doldurduğunda Kazandığı Haklar

Kiracılarla ev sahipleri arasındaki dengeyi koruyan kira sözleşmeleri, özellikle 5 yılını dolduran kiracılar için bir dizi avantaj sunar. Bu aşamada, kiracının hakları daha da güçlenir ve kira bedelinin belirlenmesinde söz sahibi olur.

Yeni kira dönemi için kira bedelinin tespitinde, son on iki ayın TÜFE ortalaması, kiralanan mülkün durumu ve aynı bölgedeki benzer mülklerin kira bedelleri gibi belirleyici faktörler göz önünde bulundurulur. Mahkeme, bu kriterleri titizlikle değerlendirir ve kiracının lehine adil bir karar verir.

5 yılını dolduran kiracıların hakları, kira bedelinin adil bir şekilde belirlenmesini ve her iki tarafın çıkarlarının korunmasını sağlar. Bu haklar, kiracıların güvencesini artırırken, ev sahiplerine de belirgin bir çerçeve sunar.

Kiracı haklarının bilincinde olmak, her iki taraf için de adil ve uyumlu bir kiralama deneyimi sağlar. Kiracılar, bu hakları sayesinde güvende hissederken, ev sahipleri de uygun bir kiracıyla uzun vadeli bir ilişki kurma fırsatı bulur.