Sigaranın Yüzde 78’i Vergi

Olaylar
Maliye Bakanlığının ekonomik verilerine göre, Türkiye’de sigaraya ödenen paranın yüzde 63’ü Özel Tüketim Vergisi, yüzde 15,3’ü de Katma Değer Vergisi olarak Hazineye gidiyor. Bu şeki...
EMOJİLE

Maliye Bakanlığının ekonomik verilerine göre, Türkiye’de sigaraya ödenen paranın yüzde 63’ü Özel Tüketim Vergisi, yüzde 15,3’ü de Katma Değer Vergisi olarak Hazineye gidiyor. Bu şekilde perakende satış fiyatının yüzde 78,3’ünü vergiler oluşturuyor.

Türkiye, satış fiyatı üzerindeki yüzde 78,3’lük vergi yüküyle 28 Avrupa ülkesi arasında orta sırada bulunuyor.

Vergi yükünün satış fiyatına oranı bakımından ilk sırada yüzde 88,7’lik oran ile Bulgaristan yeralıyor. Bu ülkede sigaradan perakende satış fiyatının yüzde 49’u oranında maktu ÖTV, yüzde 23’ü oranında nispi ÖTV alınıyor. Böylece toplam ÖTV yükü, yüzde 72’ye ulaşıyor. Bulgaristan’da sigaradan, satış fiyatının yüzde 16,7’si oranında KDV de tahsil ediliyor. Bu şekilde toplam vergi yükü yüzde 88,7’ye yükseliyor.

Bulgaristan’ı yüzde 86,4’lük vergi yüküyle Polonya, yüzde 85,7’lik vergi yüküyle Yunanistan, yüzde 83,3’lük vergi yüküyle Slovakya, yüzde 83,2’lik vergi yüküyle Estonya ve Romanya izliyor.

Satış fiyatı üzerindeki vergi yükü bakımından Litvanya, Fransa, Portekiz, Macaristan, İrlanda, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti de, Türkiye’nin üzerinde bulunuyor. Bu ülkelerde de vergiler, satış fiyatının yüzde 81,5’i ile yüzde 78,6’sı arasında değişiyor.

-EN DÜŞÜK VERGİ YÜKÜ YÜZDE 70-
İspanya’da da Türkiye’de olduğu gibi perakende satış fiyatının yüzde 78,3’ünü vergiler oluştururken, Letonya, İngiltere, Belçika, Malta, Slovenya, İtalya, Danimarka, Almanya, Avusturya, Hollanda, Kıbrıs Rum Kesimi, İsveç ve Hollanda, sigaradaki vergi yükünde Türkiye’nin ardında sıralanıyor.

Bu ülkelerde de perakende satış fiyatının yüzde 77,1’i ile yüzde 70,1’lik bölümü, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi adıyla Hazineye aktarılıyor.

Veriler, Türkiye dışındaki bütün ülkelerde sigaradan hem maktu ÖTV, hem de nispi ÖTV alındığını ortaya koyuyor. Sigaradaki toplam ÖTV de yüzde 57 ile yüzde 72 arasında değişiyor. Sigaraya en yüksek ÖTV uygulayan ülke, yüzde 72’lik oranla Bulgaristan olarak belirlenirken, bunu yüzde 68,4 ile Polonya, yüzde 67,3 ile Slovakya, yüzde 67 ile Yunanistan, yüzde 66,6 ile Estonya, yüzde 64,1 ile Litvanya, yüzde 64 ile Fransa, yüzde 63 ile de İspanya takip ediyor.

Sigara satış fiyatında KDV’nin en yüksek orana ulaştığı ülkeler ise yüzde 20’lik oran ile Macaristan, Danimarka ve İsveç olarak belirleniyor.

Bu 3 ülkenin ardında yüzde 19,4’lük oran ile Romanya, yüzde 18,7’lik oran ile Yunanistan ve Finlandiya, yüzde 18 oranı ile Polonya, yüzde 17,4 oranı ile de Litvanya, Belçika, Letonya ve İrlanda geliyor.

AA