Said-i Nursi Dersim İçin Ne Demişti?

Olaylar
  Bülent Şahin Erdeğer/on5yirmi5.com Araştımacı yazar Müfid Yüksel, kendisi de benzeri tek parti politikalarının mağduru olmuş olan Said-i Nursi’nin  Dersim Fâciası İle Alakalı S...
EMOJİLE

 

Bülent Şahin Erdeğer/on5yirmi5.com

Araştımacı yazar Müfid Yüksel, kendisi de benzeri tek parti politikalarının mağduru olmuş olan Said-i Nursi’nin  Dersim Fâciası İle Alakalı Sözlerini yayınladı. Nursi söz konusu ifadelerde Dersim katliamını Dünyada örneği olmayan bir zındıklık olarak nitelkiyor ve katliamın failleri hakkında ağır ifadeler kullanıyor:

"Bin dokuzyüz otuzsekiz (1938) senesinde "Dersim Fâciası" ki Doğu Mecmuası’nın 17. sayısında "Doğu Fâciası" serlevhasıyle , bu vak’anın tamtamına aynını yazdı ki, hiç dünyada emsâli vukû bulmamış öyle bir zındıklık, münafıklık ve vatan ve millete haddsiz bir düşmanlık olduğunu kat’i isbât ediyor. Elbette, öyle fevkalâde cânî, canavar memurlara bin def’a zındık dense, değil suç olmak bilakis tasdik ile mukâbele lâzım."

Kaynak: Said-i Nursi’nin Yayınlanmamış Mahrem Bir Risâlesi olan Rumuzat-ı Semâniye’den.

on5yirmi5.com