Projesi Olanlara 2 Milyon TL’ye Kadar Destek

Olaylar
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarını desteklemek amacıyla 50 milyon liralık bütçeli teklif çağrısında bulundu. İSTKA’dan ...
EMOJİLE

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarını desteklemek amacıyla 50 milyon liralık bütçeli teklif çağrısında bulundu.

İSTKA’dan yapılan açıklamaya göre, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 2012 yılında Mali Destek Programı kapsamında, ”Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma” temalı hibe programı için ilana çıkıldı.

İSTKA, bu programla, yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarını sağlayacak programın toplam bütçesi ise 50 milyon lira olarak belirlendi.

Proje başına sağlanan destek 300 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişiyor. Ajanstan istenebilecek destek tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 90’ından fazla olamıyor. Sunulacak projenin süresi asgari 6 ay, azami 12 ayla sınırlı tutuluyor. Aşamalı teklif çağrısı olan bu programda, ilk aşamada yalnızca 6 sayfayı geçmeyecek şekilde doldurulacak Ön Proje Başvuru Formlarının 23 Mart 2012 Saat 17.00’den önce Ajansa teslim edilmesi gerekiyor.

Programa valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri, yerel yönetimler (İl Özel İdaresi, belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, üniversiteler ve üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, odalar, meslek örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları başvuru yapabiliyor.

AA