Nurculardan Gülen cemaatine tepki

Olaylar
Nurcuların önde gelen isimlerinden ve kanaat önderlerinden Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, son günlerde Gülen hareketi eksenli hükümeti yıpratma operasyonlarına karşı bir manifesto yayınlayarak, Nur talebel...
EMOJİLE

Nurcuların önde gelen isimlerinden ve kanaat önderlerinden Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, son günlerde Gülen hareketi eksenli hükümeti yıpratma operasyonlarına karşı bir manifesto yayınlayarak, Nur talebelerinin hükümete, devlete ve millete karşı kurulan bu tarz komplolara karşı olduklarını ve fitne hareketlerini lanetlediklerini belirtti. 

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve çokça paylaşılan tarihçi Profesör Ahmet Akgündüz’ün manifestosunda, “Nur talebeleri son günlerde milletimizi ve devletimizi tahribe yönelik fitne hareketlerini lanetlemektedir ve bu tarz hareketlerin Kur’an hizmeti ile alakası olmadığını dünyaya ilan etmektedir.” denildi.  

AÇIKLAMAYI NURCULAR İSTEDİ

Rota Haber’de yayınlanan Prof. Dr. Ahmet Gündüz’ün manifestosu;

Böyle bir açıklama yapmaya kendisine Nur camiasının fertlerinden gelen yoğun talepler üzerine karar verdiğini kaydeden Akgündüz, Bediüzzaman Said Nursi’nin fitnelere karşı uyarılarını aktardığı manifestosunda şu dört maddeyi sıraladı: 

OPERASYON İKİNCİ GEZİ OLAYLARIDIR

“1. Son günlerde meydana gelen fitne hareketleri, Türkiye’nin istikrarına yönelik ikinci gezi olaylarıdır. İç ve dış düşmanlarla bilmeden tahribata sebep olan bir kısım ehl-i iman maalesef şerre alet olmaktadırlar.

2. Nur talebeleri, maddi suiistimallere karşı olduğu kadar, iman ve Kur’an hizmetinin suiistimaline de karşıdır. Ancak beraat-i zimmet asıldır kaidesince, yargı ile kesinleşmeden kimseyi itham etmek de doğru değildir.

3. Şahsi menfaatler için umumun milyarlarca maddi zarara ve bedeli tahmin edilemeyecek kadar manevi zararlara maruz kalmasına sebep olmak, vatanın ve milletin aleyhine iftira ve kara propaganda yapmak, Bediüzzaman’ın müsbet hareket düsturlarına kesinlikle muhaliftir. 

4. Fitne uykudadır; uyarana lanet olsun hadisi kulaklarımıza bugünlerde küpe olmalıdır.

NURCULAR ADINA GÜLEN CEMAATİNİ UYARDI

Akgündüz manifestosunun devamında Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı boyunca müsbet hareketi tercih ettiğini açıklayarak, son günlerde yoğunlaşan fitne hareketlerine karşı Gülen cemaati mensuplarını Nurcular adına uyardı. 

Akgündüz daha önce de bir televizyon kanalında Fethullah Gülen’in etrafında ihanet içinde olanların bulunduğunu söylemiş ve ağır eleştirilerde bulunmuştu.