İnternet Medyası için Yasa Yolda

Olaylar
Yayımlanan içerikler bir yıl saklanacak. Tekzipler 1 hafta süreyle yayımlanacak, yayımlanmazsa diğer sitelere verilecek. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, internet medyasını Basın Kanunu’nun içi...
EMOJİLE

Yayımlanan içerikler bir yıl saklanacak. Tekzipler 1 hafta süreyle yayımlanacak, yayımlanmazsa diğer sitelere verilecek.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, internet medyasını Basın Kanunu’nun içine alacak bir taslak hazırlayıp tartışmaya açtıklarını ve ocak ayına kadar yasalaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Sosyal paylaşım sitelerini bunun içine almanın mümkün olmadığını belirten Arınç, “Paylaşım sitelerin binlerle ifade edilen sınırsız bir dünya. Onlar için genel hükümler cari olacak” dedi.
Haber portallarını Basın Kanunu içerisinde önemli bir yere koyduklarını kaydeden eden Arınç özetle şu bilgileri verdi:

Çalışanlara sarı basın kartı
“Haber portallarda çalışanlar, sarı basın kartı sahibi olacaklar. Bunlar, belki reklam ve ilan gelirlerinden istifade edecekler. Mevkutelerde veya basında gazete, gazeteci ne demek ise basın kartı için hangi şartlar gerekiyorsa, bunun sağladığı avantajlardan, imkanlardan nasıl istifade edilecekse, Basın Kanunu’nun uyarıları, müeyyideleri aynı şekilde internette haber portalları için de geçerli olacak.
İnternet medyası alanında birden fazla dernek var ve düzenlemeler konusunda onların da olurunu aldık. İşin bir ucu da gazeteye dayanıyor. Yani gazeteler ile internet haber portalları arasındaki ilişkiyi de çok iyi kurmamız lazım. Çünkü, yüz binlerce defa okunan, tıklanan haberler; sosyal medyada takip edilebiliyor.”

İmzaya açılıyor
Tartışmaya açılan taslak hakkında çok olumsuz eleştiri gelmediğini de söyleyen Başbakan Yardımcısı Arınç  şöyle devam etti: “14 Kasım’daki Bakanlar Kurulu’nda onay, imza alabilirsek taslağı hemen Meclis’e sevk edeceğiz. Yasalaşma süreci, Meclis’in çalışma koşullarına bağlı. Büyük ihtimalle bu dönem içinde çıkacak. Ocak ayına kadar çıkarmak istiyoruz.”

TASLAK NE GETİRİYOR?
İnternet haber sitelerini de Basın Kanunu kapsamına alan Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı Taslağışu düzenlemeleri getiriyor:
–  İnternet haber sitesi “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanununda tanımlanan internet ortamında, haber ya da yorum niteliğinde yazılı, işitsel ve görsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayın” diye tanımlanıyor.
–  İnternet haber siteleri, belirtilen zorunlu bilgileri kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurmakla yükümlü olacak. Bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya başlandığı tarih, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.

Yayın durdurma yok
–  Basın Kanunu’nun yayın durdurma müeyyidesine ilişkin hükümler, internet haber siteleri için uygulanmayacak. Yayın durdurma müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması veya yer sağlayıcılık faaliyet belgesinin iptali durumlarında, internet haber siteleri için sağlanan haklar ortadan kalkacak.
–  İnternet haber siteleri, yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde bir yıl süre ile muhafaza etmeye ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmeye mecbur olacak. Yayının herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması halinde, bu işlemler sonuçlanana kadar soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu tutulacak.

Tekzip 1 hafta yayımlanacak
–  İnternet haber sitesi sorumlu müdürü, hazırlanan düzeltme ve cevabı; belirtilen  usul ve esaslara göre kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında bir hafta süreyle yayımlayacak.
–  İnternet haber siteleri, düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya yasada belirtilen şartlara uyulmaksızın yayımlanması hallerinde, hakim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının bu kanun kapsamında faaliyet gösteren diğer iki internet haber sitesinde yayımlanmasına karar verebilecek.
–  İnternet haber sitelerinin, Basın İlan Kurumu’nun ilan ve reklam gelirlerinden yararlanması da söz konusu. Basın İlan Kurum Teşkiline İlişkin Kanun’a bir maddenin eklenmesini öngören taslakta, Basın Kanunu’nun gazete ve dergiler için uygulanan hükümlerinin internet haber siteleri için de uygulanması yer alıyor.

Facebook’a girmiyorum ama twitter’da varım
Sosyal medya ile ilgili görüşlerini de açıklayan ve “Twitter” kullanıcısı olan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sosyal medyanın çok güçlü olduğunu, dünyada bundan vazgeçilemeyeceğini ancak bu alanda bir elenmeye ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Arınç bu konu da da şunları söyledi: “Sizin çok iyi niyetlerle yaptığınız paylaşma, birbirini tanımak ve birbirinizle ilişki kurmak, iletişim kurmak, bazen suistimal ediliyor. O kadar çirkin yorumlar, o kadar çirkin cümleler, bu kadar sorumsuzca kullanılan bir sosyal medyanın içindeyiz ki faydası, zararını neredeyse alıp götürecek, eşitleyecek noktadayız. Ama ne yazık ki bu bir gerçek. Birileri  çirkin düşünceler, yanlış ifadelerle burayı kirletiyor.” Facebook’a girmediğini, ancak Twitter’da bulunduğunu hatırlatan Arınç, “Facebook bambaşka bir dünya… Twitter’da takipçilerimin sayısı 70 bini buldu. Çok faydalı olduğunu, iletişim noktasında mükemmel bir araç olduğunu gözlemledim. Twitter‘dan herkesin istifade etmesi lazım” dedi