Çiçek, Yeni Anayasa Takvimini Açıkladı

Olaylar
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışma usul ve esaslarının belirlendiğini, gelecek yılın sonunda Anayasa konusunu noktalamak istediklerini bildirdi. Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komi...
EMOJİLE

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışma usul ve esaslarının belirlendiğini, gelecek yılın sonunda Anayasa konusunu noktalamak istediklerini bildirdi.

Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısının ardından Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 15 maddeden oluşan çalışma usul ve esasını, tabiri caizse ”bu komisyonun içtüzüğünü” oluşturduklarını söyledi.

Yeni anayasa için toplumun hemen her kesiminin olabildiğince katılımını sağlamak üzere bir mutabakatın olduğunu belirten Çiçek, kamuoyunun da böyle bir beklentisinin bulunduğunu ifade etti.

Bu katılımın hangi yollarla, hangi zaman dilimi içerisinde, bu sürece katkı verileceğiyle ilgili yapılan alt çalışmanın da bugün sonuçlandırıldığını dile getiren Çiçek, ”Artık bugünden itibaren bu komisyonun usul ve esasları belli. Bu çerçevede işin esasına yönelik bir çalışmayı bundan sonra sürdüreceğiz” dedi.

Bu süreçle ilgili 4 aşama öngördüklerini belirten Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Birinci aşama: Katılım, veri toplama ve değerlendirme. İkinci aşama: İlkelerin belirlenmesi ve metin oluşturma. Üçüncü aşama: Hazırlanan metnin kamuoyuna sunulması ve kamuoyunca tartışılması. Dördüncü aşama: Komisyonda beliren görüşlere göre taslağın gözden geçilerek teklif haline getirilmesi.

Bugünden itibaren vardığımız mutabakat şu ki yarın itibariyle birinci aşama dönemine geçmiş oluyoruz; katılım, veri toplama ve değerlendirme. Bununla ilgili 30 Nisan 2012 tarihine kadar bu sürece katkı vermek isteyen sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, şahıslar, meslek örgütleri dahil olmak üzere kim bu sürece katkı vermek istiyorsa ‘ben şöyle bir anayasa istiyorum, içeriği şöyle olsun, özellikleri şöyle olsun…’ Ne düşünüyorsa, bunu bu süre zarfında Meclis Başkanlığına iletmiş olacaklar.

Bununla ilgili olarak da hem teknik komisyon hem de her partiden birer kişi olmak üzere üç alt komisyon kurulmuş oluyor. Birinci komisyon, siyasi partileri ve Anayasal kuruluşların görüşlerini, düşüncelerini alacak. İkinci komisyon, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri dahil olmak üzere meslek örgütlerinin görüşlerini alacak. Üçüncü komisyon da sivil toplum kuruluşlarının, fiili oluşumların -ki Türkiye’de fiili platformlar var, Anayasa hazırlığı ile ilgili- bunların görüşleri de alınmış olacak.

Ancak burada hassaten üzerinde durduğumuz konu; bu süreyi iyi planlayabilmemiz bakımından 31 Aralık tarihine kadar siyasi partilerimiz, özelikle Mecliste temsil edilmeyen siyasi partilerimiz, meslek örgütlerimiz, sivil toplum kuruluşları, Anayasal kuruluşlar dahil olmak üzere herkesin öncelikle yazılı görüşünü istiyoruz. 31 Aralık’a kadar bu sürece katkı vermek isteyen herkesin yazılı görüşlerini istiyoruz.”

Yazılı görüşleri, önce gelenlerden başlamak üzere, kurulan komisyonların bunlarla ilgili yüz yüze görüşmeleri de yapacağını bildiren Çiçek, şöyle devam etti:

”Hassaten görüş bildirecek olanların bu meseleyi öncelikli mesele kabul edip kendi kurullarında konuşarak, tartışarak, görüşlerini oluşturarak komisyona bildirmeleri lazım ki biz bu anayasa sürecini kamuoyunun beklentisine uygun bir zaman diliminde bitirelim ve kendi planlamalarımızı da buna uygun olarak yapalım.

Biz zaten Mecliste internet sayfası açmıştık. Şu ana kadar bin civarında görüş geldi. Biz bunları teknik heyetler yoluyla değerlendiriyoruz, değerlendireceğiz. Siyasi partilerimiz hem kendi üyelerini hem bu teknik heyete verecekleri üyeleri 15 Kasım’a kadar Başkanlığa bildirmiş olacaklar. Böylece hem teknik heyet hem de her partiden birer sayın üyeden oluşan üç ayrı heyet bu süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini, çalışma takvimlerini ortaya koymuş olacak.”

Çiçek, hazırlanacak taslağın ne zaman teklife dönüşebileceği sorusuna karşılık, ”Aşama aşama götürüyoruz. Birinci aşama, 31 Nisan 2012 tarihine kadar. Elbette makul süre, biz önümüzdeki yılın sonuna anayasa konusunu noktalamak istiyoruz. Herkes de buna katkı vermiş olursa memnun olacağız” dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmaları kapsamında basın ve yayın organlarının genel yayın yönetmenleriyle 3 Kasım Perşembe günü İstanbul’da bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Çiçek, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısının ardından alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çiçek, muhtemelen 3 Kasım Perşembe günü basın yayın organlarının genel yayın yönetmenleriyle İstanbul’da bir toplantı yapmayı planladıklarını belirterek, hem konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi vermek hem de katkılarını almak için bu toplantıyı yapacaklarını bildirdi.

Bazı komisyon üyelerinin anayasa hazırlama sürecine paralel olarak mevzuattaki bir kısım hükümlerden ve uygulamalardan rahatsızlıklarını dile getirmek suretiyle eşzamanlı bir çalışmanın yapılması görüşünü ifade ettiklerini anlatan Çiçek, ”Bazı üyeler TCK, CMK ve benzer yasalarda eşzamanlı düzenleme yapılması noktasındaki görüşlerin ifade etti. Temennilerini dile getirdiler. Bazı komisyon üyeleri de buna mukabil bu tip çalışmaların bu komisyonun görevi olmadığını; siyasi partilerin ve Meclis gruplarının bu konuda çalışmaları olabileceğini ifade ettiler. Bu da komisyonda gündeme geldi. Temennilerle ilgili düşüncelerini söylediler” diye konuştu.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çiçek, ”Mevzuatın da taranması konusu, olmazsa olmaz olarak mı ifade edildi?” sorusuna, ”Hayır, temenni olarak… Bizim komisyonumuzun görevi belli, yeni anayasayı hazırlamak. Ama burada zaman zaman sayın üyeler görüşlerini, düşüncelerini, temennilerini dile getirebilirler, nitekim dile getirdiler. Eşzamanlı bir çalışmanın yapılmasında fayda gördüklerini ifade ettiler ama bazı üyeler de ‘bu bizim komisyonumuzun görevi değil, bunu gruplar, partiler başka türlü yol ve yöntemlerle, mekanizmalarla böyle bir çalışmayı yapabilirler. Bizim komisyonumuzun görevi özeldir ve bu görevle sınırlıdır’ dedi” karşılığını verdi.

Bir gazetecinin ”Temenni mi?” sorusuna Çiçek, ”Türkçeyi çok net ifade ediyorum. Ayrıca benim cümlem üzerinden yorum yapmazsanız… Bu komisyonunun görevi, yeni anayasayı hazırlamaktır. Bu çalışma yürütülürken bazı üyeler zaman zaman farklı görüşler de dile getirebilirler. Onu da bu çerçevede ifade etmeye çalışıyorum” dedi.

”Herkesten rica ediyoruz…”

Çiçek, sayıları binlerle ifade edilen sivil toplum kuruluşlarının (STK) nasıl dinleneceği sorusuna karşılık şöyle konuştu:

”Onu komisyonlar kendi aralarında konuşurlar. Evvela 31 Aralık akşamına kadar yazılı görüşlerini bekliyoruz. Çünkü, 30 yıldır tartışılan bir anayasa var. Herkes tartışıyor. Herkesten de rica ediyoruz ki neden şikayet ediyorlarsa, nasıl bir anayasa istiyorlarsa, görüşleri neyse, bu işin külliyatı da oluşacağı için bunu yazılı olarak gönderebilirlerse, bu bizim işimizi kolaylaştırır, zamanı iyi değerlendiririz. Kuruluşları dinlemeye başladığımızda görüşünü bilerek dinlemek var, bir de ilk defa orada görüşleriyle karşı karşıya gelmek var. Zamanı iyi kullanmamız lazım.”

Bir gazetecinin, hazırlanacak taslağın ne zaman teklife dönüştürülebileceği sorusuna da Çiçek, ”Bunları aşama aşama götürüyoruz. İlk aşama 30 Nisan 2012 tarihine kadar… Elbette makul süre… Biz önümüzdeki yılın sonunda Anayasa konusunu noktalamak istiyoruz. Herkes de buna katkı verirse, bundan çok memnun olacağız. Planlama, yazılı isteme de süreyi olabildiğince verimli kullanabilmek içindir” cevabını verdi.

”Talepler toplulaştırılabilir”

Çiçek, ”Siyasi partiler için bir kriter belirlendi mi?” sorusuna ise ”Onu, ilgili komisyon belirleyecek” karşılığını verdi. Çiçek, bireysel görüş belirtenlerin de dinlenip dinlenmeyeceği sorusunu şöyle cevapladı:

”Buna imkan olmayabilir. Diyelim ki binlerce insan katıldı. Bunlara zaman ayırabilme imkanı olmayabilir. Teknolojinin getirdiği bir çok imkan var. Bu talepler toplulaştırılabilir. Bir kısım meslek örgütleri ve STK’lar var ki bunlar Türkiye’nin 81 ilde teşkilatı var. Talepleri toplulaştırabilirler. Hasseten rica ediyorum; bu tür toplantıların, panellerin sadece Ankara ve İstanbul’da değil, tüm Türkiye sathında yayılmasında fayda görüyoruz. Özellikle meslek örgütlerinin teşkilatları da imkanları da müsait. Bulundukları illerde birçok kuruluşla işbirliği yaparak süreci birlikte değerlendirip, birlikte talebe dönüştürebilirler. Bu kendilerinin bileceği iştir. Teknoloji bir çok konuda zamanı verimli kullanabilmek için bir çok fırsatı da çıkartıyor.”

AA