BTK’dan önemli karar

Olaylar
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde, Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedelleri ile ilgili kurul kararı yayımlandı. Buna göre, FCT kullanımına ilişkin olarak kararlaşt...
EMOJİLE

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde, Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedelleri ile ilgili kurul kararı yayımlandı.

Buna göre, FCT kullanımına ilişkin olarak kararlaştırılan cezai şartlar saklı kalmak kaydıyla abonelik sözleşmesine ek nitelikte hüküm ve şartlar ihtiva eden taahhütname, kampanya katılım formu, sözleşme gibi belgelerde bulunan cayma bedeli gibi ödemelerin, taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalması, ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak abone lehine olan tutar esas alınacak.

Cihazın ayıbından sorumlu olacak

Cayma bedeline konu olan cihaz bedellerinin, indirimlerin ve sağlanan diğer faydaların taahhütnamenin yürürlüğe girdiği tarihteki bedelleri, taahhüt verilmesi sebebiyle sağlanan ek faydaların tutarını açıkça gösterecek biçimde, koyu harflerle belirtilecek.
Cihaz temini içeren taahhütlerde işletmeci de cihazın ayıbından sorumlu olacak.

Değişiklik yapılamayacak

Taahhütnamelerin, yürürlüğe girdiği günden yürürlükten kalkacağı güne kadar kolay erişilebilir bir şekilde işletmecilerin internet sitelerinde yayımlanacak.
Bu Kurul kararının yürürlük tarihini takiben abone ile işletmeci arasında akdedilecek taahhütnamelere ilişkin olarak taahhüt süresi boyunca, belirlenen tarifeler, hizmet şartları gibi tüm hususlar dahil, sözleşme/taahhüt şartlarında ”açık ve somut bir şekilde abone lehine olmayan” hiçbir değişiklik yapılamayacak.

Bilgi verme yükümlülüğü

BTK’nın, Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İşletmecilerin Kuruma Bilgi Verme Yükümlülüğü’ne ilişkin kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.