Bakanlıktan Deli Dana Açıklaması

Olaylar
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, “Bakanlığımız bütün ithalat kararlarını alırken, ithalatla ilgili sağlık şartlarını, ülkemizin de üyesi olduğu Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) uluslararası st...
EMOJİLE

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, “Bakanlığımız bütün ithalat kararlarını alırken, ithalatla ilgili sağlık şartlarını, ülkemizin de üyesi olduğu Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) uluslararası standartlarına ve ulusal mevzuatımıza göre belirlemekte ve gerçekleştirmektedir” dedi.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ithal hayvan denetimi konusunda son derece hassas olduklarını ve alınan kararların, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) uluslararası standartlarının bile üzerinde olduğunu açıkladı. Bakanlık ithal hayvanların sağlık denetimi konusunda, “Bilindiği üzere, ülkemize ithal edilen kasaplık canlı sığırlar 24 aylıktan küçüktür. İthalatın yapıldığı ülkelerde BSE hastalığı için risk oluşturan ruminant orijinli yemlerle (et unu, kemik unu vb.) sığırların beslenmesi resmi olarak yasak olup, gelen hayvanlara ilişkin olarak oluşturulan sağlık şartlarında, hayvanların bu yasağın uygulanma tarihinden sonra doğmuş olma şartı getirilmiştir” açıklaması yapıldı.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, basında yer alan haberlere istinaden, “Bakanlığımız ülkemiz insan ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik canlı hayvan ithalatında alınabilecek en üst tedbirleri alarak ithalata izin vermektedir. Kamuoyunun bu konuda endişelenmesini gerektirecek bir husus bulunmamakta olup, konu ile ilgili gerekli teknik ve sağlık önlemleri fazlası ile alınmaktadır” açıklamasında bulundu

ANKA