Bakanlık “Acil” SGK “Acil” Değil Diyor

Olaylar
Sağlık Bakanlığı’nın ‘acil hasta’ tanımlamasını daraltması, özel hastanelerle vatandaşı karşı karşıya getirdi. SGK’nın, ‘acil’ diye baktıkları hastanın faturasını k...
EMOJİLE

Sağlık Bakanlığı’nın ‘acil hasta’ tanımlamasını daraltması, özel hastanelerle vatandaşı karşı karşıya getirdi.
SGK’nın, ‘acil’ diye baktıkları hastanın faturasını kendilerine ödettiğinden yakınan hastane yetkilileri, tanım kargaşasının netleştirilmesini istiyor. Yaşanan sıkıntıyı şu örnekle anlatıyorlar: "Bakanlığa göre acile gelen travma hastası, ‘acil’. Ancak SGK, ölüm ya da sakatlık varsa acil kabul ediyor. Nasıl fatura edeceğimizi, hangi hastayı acile sokacağımızı şaşırdık."

SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) acil hasta tanımı şöyle yapılıyor: "Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saatte tıbbi müdahale gerektiren durumlar.

Tıbbî müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakil halinde hayatı kaybetme riski taşıyan hastalar." SGK, acil sağlık hizmeti diye faturalandırılan hizmetin acil kapsamına girmediğini tespit etmesi halinde bunun bedelini ödemeyeceğini, hastanın ödemesi gereken katılım payı tutarını da hastaneden alacağını belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı ise 27 Ocak 2012 tarihinde yayımladığı genelgede acil olarak fatura edilmesi gereken durumları şöyle tanımlıyor: "Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları, acil servis başvurusu sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar, tıbbî müdahale uygulanan, müşahede altına alınan vakalar, başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilen ya da sevkli gelenler dışında kalan sağlık hizmetleri."

İki kurumun düzenlemelerinin birbiriyle örtüşmemesinin büyük sıkıntı oluşturduğunu belirten Özel Medicabil Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Mustafa Koçak, yaşadıkları sorunu şu sözlerle anlatıyor: "Mesela acil servise bel ağrısı şikâyetiyle gelen hastaya ağrı kesici yapıp reçete düzenliyoruz. Bu hastanın masrafı, Sağlık Bakanlığı genelgesine göre ‘acil’ olarak fatura ediliyor. Fakat bu hasta SGK’nın ‘acil’ tanımına uymuyor. ‘Acil’ olarak fatura edildiğinde SGK bu işlem bedelini ödemeyerek, katkı payını hastaneden mahsup ediyor."

Özel Bahar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Kurt ise arada kaldıklarından yakınıyor. "Bakanlığa göre acile gelen travma hastası, müşahede altına alınan hasta ‘acil’. Ancak SGK, ölüm ya da sakatlık varsa acil kabul ediyor." diyen Kurt, "Nasıl fatura edeceğimizi, hangi hastayı acile sokacağımızı bilemiyoruz. Bu durum, yüzde 40 azalan acile başvuru oranlarını yüzde 90’lara çıkartacaktır. Hem hastaların hem de hastanelerin mağdur olmaması için kurumlar arasındaki acil hasta tanımının bir an önce netleştirilmeli." ifadelerini kullanıyor.

Zaman