2021’de zorunlu e-Belge kullanımına geçeceklerin bilmesi gerekenler

Olaylar
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 19 Ekim 2019 tarihinde genel tebliğ yayımlamıştır. Bu tebliğ ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil m...
EMOJİLE

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 19 Ekim 2019 tarihinde genel tebliğ yayımlamıştır. Bu tebliğ ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil makbuzu (e-MM), e-Adisyon vb. gibi e-Dönüşüm uygulamalarını yapısal olarak ve mükellef yükümlülükleri bakımından genişletmiştir.

GİB tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan genel tebliğin ardından 2020 yılı e-dönüşüm uygulamalarına zorunlu geçiş açısından önem kazanmıştır. 2021 yılı da mükellefler için aynı oranda önemli bir olacaktır.

2021 e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu

2021 yılında e-Fatura kullanması zorunlu kılınan mükellefler şunlardır:

  • 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler (ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başı itibarıyla)
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında faaliyetlerde bulunan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler (2020 veya takip eden yıllarda faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ayı izleyen dördüncü ayın başı itibarıyla)
  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereğince belirli malların imal, inşa ve/veya ithalatını 2020 veya takip eden yıllarda gerçekleştirenler (lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başı itibarıyla)
  • e-Ticaret ekosistemine satıcı dahil olan mükellefler ve internet ortamında aracılık hizmetlerinde bulunanlar (2020 veya takip eden hesap dönemleri itibarıyla/ yeni başlayacak mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
  • Komisyoncu ya da tüccar sıfatıyla sebze ve meyve ticareti yapan mükellefler (2020 veya takip eden hesap dönemleri itibarıyla/ yeni işe başlayacak mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
  • e-İrsaliye veya e-Arşiv Fatura kullanmak için e-Fatura sistemine geçme zorunluluğu bulunanlar (zorunluluğun başladığı tarihte)

e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler e-Arşiv Fatura da kullanmak zorundadır. 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince 2020 itibarıyla brüt satış hasılatları 5 milyon TL ve üzeri olan tüm mükellefler mali yılın yedinci ayından sonra e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 1 Temmuz 2020 tarihinde zorunlu olarak geçişi gerçekleştiren mükellefler 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak e-Defter uygulamasına geçiş yapacaktır.

e-Defter uygulaması için yapılan değişiklik kapsamında e-Defter beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenmesi mümkündür. Mükellef tercihini ister 3 aylık ister aylık olarak yapabilir. Yapılan değişiklikle birlikte e-Defter dosyaları ve bu dosyaların beratlarının ikincil kopyalarının GİP bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Aktarım zamanı ise şu şekildedir:

  • 2020 Ocak, Şubat, Mart: 15 Ocak 2021’e kadar
  • 2020 Nisan, Mayıs, Haziran: 15 Şubat 2021’e kadar
  • 2020 Temmuz, Ağustos, Eylül: 15 Mart 2021’e kadar
  • 2020 Ekim, Kasım, Aralık: 15 Nisan 2021’e kadar

e-Bilet uygulamasında zorunluluk

GİB tarafından yayımlanan 509 sayılı Genel Tebliğ gereğince tarifeli yolcu taşımacılığı yapan işletmeler e-Bilet uygulamasına geçiş yapmak zorundadır. Tebliğde söz konusu firmaların 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerekli olan hazırlıkları tamamlamaları da bildirilmişti. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işletmeler 1 Ocak 2021 itibarıyla e-Bilet uygulamasına geçmeye başlamıştır. 2021’de ve sonraki yıllarda faaliyetlerine başlayan işletmeler de, faaliyete başladıkları ayı takip eden dördüncü ayın başı itibarıyla e-Bilet kullanmak zorundadır.

Artan rekabet ortamında karmaşıklaşan yapılar daha çok belge kullanma gerekliliği e-Dönüşüm uygulamaları kullanmayı gerektirmektedir. e-Belge’ler belgelerin sistematik şekilde düzenlenmesini ve takip edilmesini sağlarken pek çok yönden avantaj sunar. Yasal destek sunan bu uygulamalar kırtasiyeciliği önleme ve maliyet azaltma, bilgi gereksinimlerini karşılama, değerli dosyaları fiziksel alan gerekmeksizin arşivleyebilme imkânı sağlar. Aynı zamanda yeni belgeler için de referans olur.