Türkiye’nin ilk çocuk ve medya kongresi

Medya
Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM)’nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 14-15 Kasım tarihlerinde Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek k...
EMOJİLE

Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM)’nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 14-15 Kasım tarihlerinde Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek kongrede çocukların medyanın olumsuz etkilerinden korunması ve olumlu etkilerinden yararlanmasına yönelik çalışmalar çok boyutlu değerlendirilecek.

Kongre ve Çocuk ve Medya Hareketi ile çocuk ve medya sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının ortaya konmasının amaçlandığı kongre Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın himayesinde düzenlenecek.

Türkiye’de çocuk ve medya alanında en kapsamlı çalışma niteliğine sahip olacağı belirtilen kongrenin başkanlığını Prof. Dr. Haluk Yavuzer, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya, Kongre Genel Yönetmenliği ve Sözcülüğü’nü ise Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin gerçekleştirecek.

Türkiye Çocuk ve Medya Haritası

Türkiye Çocuk ve Medya Hareketi etkinlikleri gerçekleştirilecek kongrede, etkilenen taraf çocuk ve etkileyen tüm tarafların katılımı ile Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı’nın da hazırlanması öngörülüyor.

Kongrede Türkiye’de çocukların medya kullanma alışkanlıklarının tespit edilmesi amacıyla ülke ölçekli araştırma yapılacak ve Türkiye Çocuk ve Medya Haritası hazırlanacak.

İstanbul Çocuk ve Medya Bildirgesi

Çocuk ve yetişkin delegelerden oluşacak ve 3 yıl görev yapacak Çocuk ve Medya İzleme Kurulu’nun da seçileceği kongre sonucunda Türkiye’den dünyaya çocuk ve medya ilkeleri bağlamında çağrı niteliği taşıyacak İstanbul Çocuk ve Medya Bildirgesi açıklanacak.

Kongreye çocuk katılımı

Kongreye 9-12, 13-15 ve 16-18 yaş gruplarından çocuklar sözlü ve yazılı, fotoğraf, film, karikatür, sunum, atölye çalışması ile posterle katılabilecek. Gezici Medya Okuryazarlığı Ekipleri’nin okul buluşmalarında vereceği eğitimler sonunda çocukların ne tür sunum, atölye çalışması ya da üretimlerle kongreye katılacakları belirlenecek.

Sınırlandırıcı olacağı düşüncesiyle çocuk katılımı için konu başlığının belirlenmediği kongrede çocuklar, ”İletişim Araçları ve Ben” üst başlığı altında, iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz etkileri hakkında görüş bildirebilecek.

Çocuk katılımıyla ilgili çalışmalar 15 Mart’ta başlayacak ve 15 Haziran 2013 tarihinde sonuçlanacak. Kongrede görüş bildirmeye hak kazanan çocuklar aynı zamanda kongre çocuk delegesi seçilmiş olacak ve çocuk delegelerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları kongre tarafından sağlanacak.

Kongrenin Çocuk ve Medya Temaları

Kongrenin yurt içi ve yurt dışından davet edilecek uzmanların konferans, bildiri, atölye çalışması, açık oturum ve poster türlerinde sunumları için konular şu şekilde belirlendi:

BM çocuk hakları sözleşmesi ve medya (Hak temelli perspektif), ”aile, çocuk, toplum, devlet ve medya”, ”çocuğun psikolojik gelişim evreleri ve medya”, ”çocuğun medyasını üretme hakkı ve kullanımı”, ”çocukların ve çocuk haklarının medyada temsili”, ”çocukların medya kullanımı ve etkileri (X,Y,Z çağı çocukları ve medya), ”medya etiği ve çocuk hakları” (Çocuğun yüksek yararı, medya için etik ilkeler, medyada çocuğa yönelik sorumluluk).

”Medyada çocuk katılımı” (İmkanlar ve güçlükler. Çocuğun medyasını izlemeli miyiz?), ”medya üzerinden gelen kültür asimilasyonu ve radikalleşme”, ”medyanın içeriksizleştirme ve zihin işgali boyutu (Medya ve bilinç sorunu), ”medya ve çocukluğun yok oluşu süreci” (Medyada çocukların sömürülmesi. Güç koşullardaki çocukların medyada yer alma biçimi. Üstün yetenekli çocukların medyada yer alma biçimi), ”şiddetten beslenen medyaya karşı önleme ve koruma çalışmaları”.

Güvenli TV (Akıllı işaretler, korumalı saat uygulaması, tematik çocuk kanalları. Çocukların medyanın etkilerinden korunması-yasal boyut), ”medya okuryazarlığının boyutları” (Dijital okuryazarlık), ”güvenli internet uygulamaları” (Çocuğun medyanın olumsuz etkilerinden korunması. Medya hesap verme sistemleri. Medya çocuk koruma sistemleri), ”uluslararası içerik akışı karşısında kontrol sistemi sorunu”.

”Çocuk eğitiminde medya boyutu” (Çocuk gelişiminde medyanın rolü, medya bağımlılığı, medya, kültürel değerler ve yabancılaşma, çocuk medyalarında dinin sunuluşu, görsel medya ve yazı kültürü, medya ve barış kültürü), ”medya toplumu gerçeği karşısında eleştirel yaklaşım” (Çocuk, okul, eğitim ve medya: imaj ve imge toplumunda insani yetilerin gelişmesinin engellenmesi. Çocuk, eğitim, medya ve toplumsal katılımla bir gelecek vizyonu mümkün müdür?), ”çocuk hakları kültürü ve etik kurallarına dayalı habercilik” (Çocuk istismarı türlerinin medyada yer alış biçimleri).

”Ticari hedef kitle olarak çocuk ve medya” (Tüketim toplumu ve çocukların korunması. Reklamların çocuklar üzerindeki etkileri. Medyanın çocuklara yönelik pazarlama aracı olarak kullanılması), ”medyada sosyal reklamlar” (Toplum sağlığı ve eğitimine yönelik sosyal reklamlar-kamu spotları), ”medya ve çocuk hukuku” (Ulusal mevzuatta çocuk ve medya. Uluslararası mevzuatta çocuk ve medya.)

Çocuk ve yetişkin nüfusun tamamı hedefleniyor

Ülke ölçekli çocuk ve yetişkin nüfusun tamamının hedeflendiği kongrede, Kongre ve Çocuk ve Medya Hareketi ile etkilenen taraf çocuklar, yetişkinler ve toplum ile etkileyen taraf medya, medya ve medya endüstrisi yanında düzenleyici taraf olan hükümet kuruluşları ile ortak çalışmaların yapılması öngörülüyor.

Kongre süreci içerisinde çocukla ilgili uzman sivil toplum kuruluşları, medya meslek kuruluşları, medya kuruluşları, Baro Çocuk Hakları Merkezleri, eğitim örgütleri, eğitim, iletişim, tıp ve hukuk fakülteleri, UNICEF ve UNESCO Türkiye Milli Komiteleriyle işbirliği yapılacak.

Anadolu Ajansı da kurumsal destek verecek

Adalet Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu ve Anadolu Ajansı kurumsal olarak kongreye destek verecek.

Davet edilecek uluslararası gözlemci kuruluşlar

Kongreye, Birleşmiş Milletler’e bağlı ilgili kuruluşlar olan Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü, ILO/IIPEC, UNESCO, Dünya Gıda Fonu, BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcilikleriyle, BM Çocuk Hakları Komitesi gözlemci statüde davet edilecek.

Bilim ve Değerlendirme Kurulu

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin Bilim ve Değerlendirme Kurulu’nda eğitim bilim, sosyal bilim, çocuk ve medya, tıp ve hukuk alanlarında görev yapacak 46 uzman ise şu isimlerden oluşacak:

Dr. A. Korkut Tuna, Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Doç. Dr. Ahmet Albayrak, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Ayla Oktay, Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu, Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Av. Betül Onursal Can Soysal, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Emin Karip, Dr. Fatih Erdoğan, Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Prof. Dr. Halil Ekşi, Prof. Dr. Halûk Yavuzer, Prof. Dr. Hamza Çakır, Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Prof. Dr. Kemal Sayar, Doç. Dr. Kemal İnal, Prof. Dr. M. Bilal Arık, Doç. Dr. Melikşah Yasin, Prof. Dr. Mete Çamdereli, Mustafa Ruhi ŞİRİN, Prof.Dr.Mücahit Öztürk, Doç. Dr. Nilgün Tutal Ceheviron, Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Doç. Dr.Nurdan Akıner, Prof. Dr. Oğuz Polat, Prof. Dr. Özden Cankaya, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Selda Bülbül, Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal, Doç. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Prof. Dr. Şükrü Hatun, Prof. Dr. Talat Sait Halman, Dr. Tekin Özertem, Doç. Dr. Tolga Arıcak, Yalvaç Ural, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, Prof. Dr. Ziya Selçuk.

AA