Barış gazeteciliği nedir?

Güncel
Barış gazeteciliği nedir? Barış gazeteciliği ilkeleri nelerdir? Detaylar haberimizde… Barış gazeteciliği Norveçli akademisyen Johan Galtung tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Barış gazetec...
EMOJİLE

Barış gazeteciliği nedir? Barış gazeteciliği ilkeleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Barış gazeteciliği Norveçli akademisyen Johan Galtung tarafından ortaya atılmış bir kavramdır.

Barış gazeteciliği şiddet, çatışma, anlaşmazlık ve savaş gibi olguları medyanın, insan hakları, uzlaşma ve barış gibi değerleri gözeterek haberleştirmesi, böylece var olan çatışmaların sonlanması ve barışın tesis edilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Barış gazeteciliği, 1970’lerden itibaren gelişmeye başlayan, savaş, çatışma ve şiddet içeren gazetecilik pratiklerinin bileşkesi olan bir alandır. Barış gazeteciliği kavramı, asıl popülerliğine 1990’lı yıllarda 1. Körfez Savaşı ile kavuşur. O dönemde yapılan habercilik, barış gazeteciliğinin ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Barış gazeteciliği, çatışmalara ve olaylara karşı farkındalığı yükseltmekte ve kamu bilincini geliştirmektedir. Barış gazeteciliğinin benimsenmesi ile çatışmanın küresel etkilerine vurgu yapılması ve tehditlere  karşı kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, alternatif yorumların ve eleştirel düşüncenin gelişmesi sağlanabilir.

Barış gazeteciliği, çatışmanın temellerini ortaya koymayı, çatışmanın tarafları ve hedefleri üzerinde düşünmeyi, çatışmayı şeffaflaştırmayı, tarihsel arka planı anlamaya çalışmayı, her tarafa eşit söz hakkı vermeyi, savaşı, çözülmesi gereken bir problem olarak görmeyi ve şiddetin görünmez boyutlarına vurgu yapmayı ilke edinmiştir.