Bu gençlikte iş yok!

Reel Sektör
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırlayıp görüşe açtığı Verimlilik Strateji ve Eylem Planı Belgesi Taslağı’nın genel çerçeve bölümünde Türkiye’de sıkça dile getirile...
EMOJİLE

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırlayıp görüşe açtığı Verimlilik Strateji ve Eylem Planı Belgesi Taslağı’nın genel çerçeve bölümünde Türkiye’de sıkça dile getirilen genç nüfusun ekonomik gelişme için bir avantaj olduğu söylemenin gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu gösteren ifadeler yer aldı.

Belgeye göre genç nüfusun eğitim düzeyinin ve işgücüne katılım oranlarının düşüklüğü, uzun vadede bu üstünlüğün faydaya dönüşmesi açısından büyük bir risk oluşturdu. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak için zorlu bir güzergahta olduğu vurgulanan belgede, sanayide öngörülen yapısal dönüşümün benzerinin eğitimde yapılmaması halinde beklenen oranda sıçramanın mümkün görünmediği belirtildi.

90’lı yılların sonundan bu yana eğitim sistemine yönelik çok sayıda düzenlemenin genele etkisinin çok sınırlı kaldığın anlatılan belgede, eğitimin dönüşümünde en az üniversite sayısını artırmak ve sınav sistemlerini yeniden düzenlemek kadar kökten değişime ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Sanayinin ara eleman sorunu sıkça gündeme getirilse de belge, Türkiye’nin mühendis sorunu da olduğunu ortaya koydu. Üniversiteler arası eğitim kalitesinde büyük farklar olduğu vurgulanan taslak belgede, iyi okullardan mezun mühendislerin de başta finans olmak üzere hizmet ve kamu sektörlerini tercih ettiği anlatıldı.

Öğrencilerin son 30 yılda fizik, kimya ve biyoloji bölümlerini tercih etmemesinin de Ar-Ge için şart olan bu alanlarda nitelikli eleman yokluğuna neden olduğu, Türkiye’nin teklonojik sıçrama yapmasına engel olduğu kaydedildi.

Belgeye göre Türkiye’de işgücü verimliliği referans ülke kabul edilen ABD’nin yüzde 43’ü seviyesine ulaştı. Ancak 80’lerde Türkiye’ye benzeyen Kore’de bu oran yüzde 66 oldu. Belgede uzun çalıştırmanın Türkiye’de verimliliği engel olmaya başladığının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğinin eğilinmesi gereken acil bir sorun olduğu vurgulandı.

SANAYİ VASIFSIZLARI ÇEKİYOR

Türkiye’de genel eğilimin imalat sanayinde çalışmaktansa kamu ve hizmet sektöründe çalışmak olduğu anlatılan belgede, “İmalat sanayi vasıfsızları kendine çekmek sorunuyla karşı karşıya. Tedbir alınmazsa, ekonomi payı da düşmeye devam eder” denildi./habertürk