Maliye Bakanlığı

Reel Sektör
1923’de Cumhuriyet ile birlikte kuruldu. İl ve ilçelerdeki defterdarlık ve mal müdürlükleri bakanlık örgütüdür. Bakanlığın adı Özal döneminde Maliye ve Gümrük Bakanlığı idi. 2008 yılı bütçesi ka...
EMOJİLE

1923’de Cumhuriyet ile birlikte kuruldu. İl ve ilçelerdeki defterdarlık ve mal müdürlükleri bakanlık örgütüdür. Bakanlığın adı Özal döneminde Maliye ve Gümrük Bakanlığı idi.

2008 yılı bütçesi kapsamında Maliye Bakanlığı’na öngörülen ödeneğin 41 milyar 666 milyon YTL olduğu açıklandı.

Görevleri
• Gelir kaynaklarını bulmak.
• Hazine işleri.
• Gelirleri toplamak.
• Harcamaları, ödemeleri gerçekleştirmek.
• Devlet hesap kayıtlarını tutmak.
• Mali anlaşmazlıklarda Hazine’yi temsil
• Uluslararası ilişkilerde mali yönleri düzenlemek.
• Bütçeyi, kanun ve tasarılarını hazırlamak.
• Para ve kredi işlerini özerk Merkez Bankası ile yürütmek.
• Mali denetim.
• Vergi dairelerini yönetmek.
• Bankaların denetimi.