YÖK TURQUAS Projesi’ni tanıttı

Eğitim Kurumları
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), ilk Erasmus+ projesi TURQUAS‘ın tanıtımı gerçekleştirildi. YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) reformlarının uygul...
EMOJİLE

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), ilk Erasmus+ projesi TURQUAS‘ın tanıtımı gerçekleştirildi.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) reformlarının uygulanmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmak adına kurumun ilk Erasmus+projesi TURQUAS’ın tanıtımı, YÖK’te yapılan toplantıyla yapıldı. 

TURQUAS Projesi’nin faaliyetleri ve takviminin belirlenmesi konularının görüşüldüğü toplantıda, projede, Erasmus+ KA3 Programı kapsamında Avrupa Komisyonunun 2016’da üye ülkeler ve aday ülkelere yönelik ilgili ülkenin yalnızca yükseköğretim otoritelerinin başvurabildiği proje çağrısına, YÖK’ün başvurusunun yüksek bir değerlendirme puanıyla kabul edildiği ve desteklenmeye değer bulunduğunun altı çizildi.

Projenin hazırlık ve yazım sürecinin YÖK bünyesindeki Akademik Değişim Destek ve Lisans Tamamlama Birimi, Denklik Birimi ve Uluslararası İlişkiler Birimi ile Kalite Kurulunda görevli uzman ve idarecilerin iş birliği ile tamamlandığı ifade edildi. Proje ekibinde YÖK personelin yanı sıra ulusal ve uluslararası uzmanlar da bulunuyor.

Proje iki yıl içinde tamamlanacak

Yakın zamanda yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin gereklerini yerine getirmek üzere önemli bir motivasyon aracı olarak değerlendirilen “Türk Yükseköğretim Sisteminde Avrupa Yükseköğretim Alanı Reformlarının Uygulanması ve Sürdürülebilirliği” yani “TURQUAS” projesinin iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Projenin hedefleri arasında yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesine ilişkin farkındalığın arttırılması, kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesinin sağlanması ile yükseköğretim kurumlarında kurumsal dış değerlendirme sürecinin yaygınlaştırılması yer alıyor.

Söz konusu projeye ilişkin genel bilgiler ile proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere, yakın zamanda aktif hale gelecek proje web sayfası “turquasproject.yok.gov.tr” ulaşılabilecek.

Erasmus+ nedir?

30.yılını kutlayan Erasmus+, Avrupa’daki üniversitelerin eğitim kalitesini ve kültürel etkileşimi sağlamak amacıyla AB üyesi ile aday ülkelerin yararlandığı bir eğitim ve gençlik programı olma özelliği taşıyor.

Erasmus+, 2014-2020 döneminde Türk Ulusal Ajansınca uygulanması planlanan, kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılmasını hedefleyen bir program olma özelliğini taşıyor.

5 milyondan fazla kişi için AB sınırları içinde ve/veya dışında bireysel öğrenme fırsatları sağlayan program kapsamında her yaş ve eğitim seviyesinden kişilerin ihtiyaçlarına odaklanılıyor.

İnsanların iş bulma şanslarını artırmaları, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yeni perspektif geliştirmeleri, yeni bir dil öğrenmeleri, Avrupa vatandaşlığı fikrini daha iyi kavramaları veya gönüllülükle ilgili yeni motivasyon kazanmalarını amaçlayan program, zaman içerisinde genişleyerek okul ve yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, gençlik ve spor çalışmalarını da bünyesine dahil etti.