MEB’den imam hatipliler için 12 etkinlik

Eğitim Kurumları
2015 yılına dair faaliyet raporunu resmi internet sitesinden yayımlayan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), raporunda idari, mali ve kurumsal açıklamalara yer verdi. Öğretmen atamaları, MEB’in interne...
EMOJİLE

2015 yılına dair faaliyet raporunu resmi internet sitesinden yayımlayan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), raporunda idari, mali ve kurumsal açıklamalara yer verdi. Öğretmen atamaları, MEB’in internet tabanlı çalışmaları, açıköğretim, ders kitapları gibi belli başlı konularda yaptıkları faaliyetleri, mali harcamaları açıklayan MEB, Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili de bir bölüm oluşturdu.

Etkinliklere katılımı arttırmak ilk hedef

Bakanlık, 2015 yılında AİHL için başlıca 2 hedeflerinin olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl özellikle öğrencilerin etkinliklere katılımına önem veren MEB amaçları arasında şunlara yer verdi:
– Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerine imkân verecek etkinliklere katılım oranını bir önceki yıla göre % 10 arttırmak.

– 2015 yılı sonuna kadar Uluslararası Anadolu İHL sayısını 5’e çıkarmak ve yabancı öğrenci sayısını bir önceki yıla göre % 19 oranında arttırmak.

Hem İslami ilimlere hem de fen ve sosyal bilimlere aşina, değerlerine sahip çıkan, başarılı, öngörülü,lider ruhlu gençler yetiştirilmesini amaçlayan MEB yetkilileri 2015 yılında İmam Hatip öğrencileri birbirinden değerli başlıca 12 faaliyet gerçekleştirdi.
4 farklı alanda “Mesleğe Hazırlama ve Yetiştirme Yaz Eğitim Etkinlikleri, Arapça Dil Eğitimi Yaz Etkinliği, Hafızlık Pekiştirme Eğitimi Yaz Etkinliği, Tematik Bilim Yaz Etkinliği” olarak gerçekleştirilen etkinlikler şöyle:

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması:

Okul düzeyi, il düzeyi, 10 merkezde bölge düzeyi ve Türkiye finali aşamaları gerçekleştirilen yarışmanın 2015 yılındaki finali Gaziantep’te yapıldı.
Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması: Okul düzeyi, il düzeyi, 10 merkezde bölge düzeyi ve Türkiye finali aşamaları gerçekleştirilen yarışmanın 2015 yılındaki finali Samsun’da yapıldı.

Hutbe Okuma Etkinliği:

Öğrencilerin mihrap ve minberde hitabet yeteneğini geliştirmek amacıyla 10 bölge merkezinde gerçekleştirildi.
Kız Öğrenciler Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması:

2015 yılında ilk defa başlatılan yarışma, il düzeyinde uygulamaya konuldu.

Uluslararası Arapça Bilgi ve Etkinlikleri Yarışmaları:

Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve Arapçaya olan ilgilerini arttırmak amacıyla yapılan yarışmada okul düzeyi, il düzeyi, 10 merkezde bölge düzeyi ve Türkiye finali aşamaları gerçekleştirildi. 6.’sı düzenlenen “Arapça Bilgi ve Etkinlik” yarışmalarının finali Kayseri’de yapıldı.

Münazara Etkinlikleri:

Öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, farklı görüşleri istatistikî bilgilerle savunabilme, mantık yürütme, tezler ortaya koyma ve antitezler üretme konusunda becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan etkinlikler okul düzeyinde gerçekleştirildi.

Türkiye Değer Ödülleri:

Öğrencilerimizde ve toplumda ahlaki değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişilere yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek bilinç kazandırmak ve öğrencilerin evrensel, millî ve manevî değerlerle donanmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Mûsikî Korosu Etkinliği:

Sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik etmek, mûsikî kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasını sağlamak, öğrencilerimizin bu alanda ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve ses kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla imam hatiplerde “Mûsikî Korosu” kuruldu. Kurulan koronun, okul içi ve dışı çeşitli sosyal kültürel faaliyetlerde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
İyi Örnekler Kılavuzu: Okullarımızda uygulanan sosyal kültürel etkinlikler derlenerek gözden geçirildi ve 72 adet iyi örnekten meydana gelen “Sosyal Kültürel Etkinliklerde İyi Örnekler Kılavuzu” tüm okulların istifadesine sunmak amacıyla yayımlandı.

Tashih-i Hurûf Kursu:

Öğretim üyeleri tarafından Kur’an-ı Kerim’in okunmasında yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, ses-seda ve mana bütünlüğü içerisinde güzel okunmasını sağlamak amacıyla, İstanbul’da, öğretmenlerimize yönelik kurs yapıldı.

Müze ile Eğitim:

İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin ziyareti ile İstanbul merkezinde müze ile eğitim uygulaması gerçekleştirildi.

Yaz Eğitim Etkinlikleri:

Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile 2006 yılından itibaren gerçekleştirilen “Yaz Eğitim Etkinlikleri” nin bu yıl onuncusu yapıldı.

MEB, İmam Hatip öğrencilerine ayırdığı bölümde etkinlikler için belirlenen amaçları da sıraladı. Bakanlık, “Çağın ihtiyaç ve beklentilerini önceleyen bir anlayışla akademik başarısı yüksek; araştıran, sorgulayan, problem çözen ve bilgi teknolojilerini kullanabilen; İslami ilimlerin yanı sıra fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında beceri ve ufuk sahibi; iletişim becerilerine, liderlik özelliklerine, millî ve manevi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla pek çok etkinlikler gerçekleştirmiştir” diye açıklama yaptı.-Yenişafak