YÖK, ÖSYM Başkanı İçin Soruşturma İzni Vermedi

Eğitim Güncel
YÖK Genel Kurulu, YGS’deki şifre iddialarına ilişkin ÖSYM Başkanı Ali Demir ve bazı çalışanlar hakkında talep edilen soruşturma izni talebini oyçokluğuyla reddetti.Kurumdan yapılan yazılı açıkla...
EMOJİLE

YÖK Genel Kurulu, YGS’deki şifre iddialarına ilişkin ÖSYM Başkanı Ali Demir ve bazı çalışanlar hakkında talep edilen soruşturma izni talebini oyçokluğuyla reddetti.Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Ön inceleme komisyonunun raporu Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından görüşülmüş, söz konusu raporda önerilen cezai sorumluluğun (görevin kötüye kullanılması) şartları oluşmadığından, men-i muhakemesine oyçokluğuyla, disiplin soruşturması açılması yönündeki talebin ise oyçokluğuyla reddine karar verilmiştir." denildi.

Raporda, Ali Demir’in görevini yerine getirmede ihmal ve gecikmelerde bulunduğu, ancak bu durumun kamu zararına ya da haksız kazanç sağlama sonuçlarından birine yol açmadığı ifade edildi. Raporda, ihmali bulunan kişilerin, disiplin hukuku açısından yetkili makamlarca değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Basına şifre olarak yansıyan uygulamanın ise kullanılan yazılım programının yetersizliği ile personelin tecrübesizliğinden kaynaklandığı bildirildi. ANKARA ZAMAN