Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Eğitim Güncel
Tarihe yardımcı bilim dallarından başlıcaları aşağıda kısaca tanıtılmıştır.. Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek buna göre sıralama yapan bilim dalıdır...
EMOJİLE

Tarihe yardımcı bilim dallarından başlıcaları aşağıda kısaca tanıtılmıştır..

Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek buna göre sıralama yapan bilim dalıdır.

Coğrafya: İnsan ve mekanın karşılıklı etkileşimini araştıran bilim dalıdır.

Diplomasi: Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirilmesini yapan bilim dalıdır.

Arkeoloji: Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkaran bilim dalıdır.

Heraldik: Tarihte devletin kullandıkları armaları inceleyen bilim dalıdır.

Etnoğrafya: Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalıdır.

Antropoloji: İnsan ırkını inceleyen ve kültürlerin gelişimini araştıran bilim dalıdır.

Nümizmatik: Tarih içerisinde basılan paraları inceleyen bilim dalıdır.

Paleoğrafya: Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceleyen bilim dalıdır.

Filoloji: Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştıran bilim dalıdır.

Epigrafi: Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.