Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Eğitim Güncel
Hazırlayan: Pınar Yıldız Üniversitede okuyacağınız bölümler sadece tıp, hukuk ya da mühendislikle sınırlı değil. Genelde anne ve babalar yıllardır bu bölümler için çocuklarına ısrar etselerde gelecekt...
EMOJİLE

Hazırlayan: Pınar Yıldız

Üniversitede okuyacağınız bölümler sadece tıp, hukuk ya da mühendislikle sınırlı değil. Genelde anne ve babalar yıllardır bu bölümler için çocuklarına ısrar etselerde gelecekte yıldızı parlayacak olan pek çok meslek var. Ayrıca özel bir yeteneğiniz varsa bunu mutlaka değerlendirmelisiniz. Çok iyi resim çiziyor ya da modayla ilgileniyor olabilirsiniz. Müzik kulağınız gayet iyi, sesiniz güzel  ya da enstrüman çalmaya yeteneklisinizdir. O halde neden bu yönde bir lisans eğitimi almayasınız ki? Doğuştan gelen yeteneklerinizi uzmanlık alanınıza çevirebilirsiniz… Doğru da, bunu nasıl yapabilirim? diye mi soruyorsunuz… İşte yol göstermesi ve özel yetenekle hangi bölümlere gireceğiniz konusunda rehberlik etmesi bizden…

 Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci seçme yöntemi nasıl yapılır?

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, yükseköğretim
programlarının kendileri tarafından yapılır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan ilgili yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemi ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Özel yetenek gerektiren programlarına başvurabilmek için adayların üniversiteye giriş sınavına girmeleri zorunludur.

 

Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programlarına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar
da isterlerse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.
Eğitim programları için, programın özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade edilecektir. Bu  puan, Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denir.

Özel Yetenek Sınavına giren adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (AOBP) ÖSYM‘den
istenecektir.

ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Yükseköğretim Programları Güzel Sanatlar Fakültesi

Baskı Sanatları
Cilt
Çizgi Film (Animasyon)
Dramatik Yazarlık- Dramaturji
Endüstri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Eski Yazı (Hat)
Fotoğraf
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Geleneksel Türk El Sanatları
Grafik
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı
Halı, Kilim ve Eski Kumaş
Desenleri
Heykel
İç Mimari ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İletişim ve Tasarım
Moda ve Tekstil Tasarımı                                       
Müzik
Müzik Bilimleri
Müzik Teknolojisi
Oyunculuk
Plastik Sanatlar (Resim, Heykel ve Seramik)
Resim
Sahne Dekorları ve Kostümü
Sahne Tasarımı
Sanat Tasarımı
Sanat (Tasarım) Yönetimi
Seramik
Seramik ve Cam
Tekstil
Tekstil Tasarımı
Tezhip
Tezhip (Süsleme)
Tiyatro
Tiyatro (Dekor ve Kostüm)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Fakültesi
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarım
Heykel
İletişim ve Tasarım
Resim
Seramik
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Moda Tasarımı
İletişim Fakültesi
Fotoğraf ve Video
Görsel İletişim Tasarımı

Yükseköğretim Programları Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi                                             
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Rekreasyon
Spor Yöneticiliği
Devlet Konservatuvarı
Arp
Bale
Bale Dansçılığı
Bando Şefliği
Folklor ve Etnomüzikoloji
Gitar
Kompozisyon
Kompozisyon ve
Orkestra Şefliği
Koro
Müzikoloji
Nefesli Çalgılar
Nefesli Çalgılar ve
Vurma Çalgılar
Opera
Oyunculuk
Piyano
Piyano ve Harp
Şan
Şan ve Opera
Temel Bilimler                                                      
Tiyatro
Tiyatro (Oyunculuk)
Türk Halk Oyunları
Türk Musikisi Temel Bilimler
Türk Müziği
Türk Sanat Müziği
Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi
Türk Sanat Müziği
Temel Bilimler
Yaylı Çalgılar
Yaylı Çalgılar yapımı
Devlet Türk Musikisi
Konservatuarı
Çalgı Yapım
Ses Eğitimi
Temel Bilimler
Türk Halk Oyunları
Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi
Tiyatro
Edebiyat Fakültesi
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
Resim-İş Öğretmenliği
Engelliler Entegre
Yüksekokulu
Grafik Sanatları (Lisans)
Seramik Sanatları (Lisans)
Fen- Edebiyat Fakültesi

Yükseköğretim Programları Mesleki Eğitim Fakültesi

Geleneksel Türk El                                             
Sanatları Öğretmenliği                                                
Grafik Öğretmenliği
Mesleki Resim Öğretmenliği
Seramik Öğretmenliği
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Mühendislik Fakültesi
İç Mimarlık
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
Moda ve Tekstil Tasarımı
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
Grafik Tasarım
İç Mimarlık
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve
Vurma Çalgılar ,Şan, Teori- Kompozisyon)
Tiyatro
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Bileşik Sanatlar
Dans
Duysal (ses) Sanatları Tasarımı
Fotoğraf ve video
İletişim Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Müzik Toplulukları
Sanat Yönetimi
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Hava Trafik Kontrol
Pilotaj
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu                           
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Rekreasyon
Spor Bilimleri
Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı
Kompozisyon
Müzik Teknolojileri
Müzikoloji
Ses Eğitimi
Temel Bilimler
Türk Halk Oyunları