Yeni müfredat neleri içeriyor? İşte değişiklikler

Eğitim Güncel
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bir yıldır hazırlıkları süren tüm öğretim kademelerindeki 51 zorunlu derse ait yeni müfredat taslak programı, ‘http://mufredat.meb.gov.tr’ adresinden kamuo...
EMOJİLE

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bir yıldır hazırlıkları süren tüm öğretim kademelerindeki 51 zorunlu derse ait yeni müfredat taslak programı, ‘http://mufredat.meb.gov.tr’ adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat için, internet sitesi üzerinden 10 Şubat’a kadar görüş bildirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın düzenlediği basın toplantısı ile açıklanan zorunlu eğitim kademelerindeki 53 derse ait yeni öğretim programından, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışındaki 51 dersin program taslağı bugünden itibaren askıya çıkarıldı.

Yeni müfredat için, ‘http://mufredat.meb.gov.tr’ internet sitesi üzerinden öğretmenlerden velilere, öğrencilerden uzmanlara kadar herkes, yeni taslak ders programlarını inceleyerek öneri, şikayet ve eleştiride bulunabilecek. Görüş bildirmek isteyenler adını, soyadını ve mail adresini vermek zorunda olmayacak. Yapılacak öneriler incelenerek, müfredat çalışmalarına 20 Şubat’ta son şekli verilecek ve daha sonra kitap yazımları başlayacak.

’15 Temmuz Demokrasi Zaferi’

Müfredatta, ‘Tarih bilinci’, ‘Sağlıklı yaşama ve yaşlanma’nın yanı sıra ’15 Temmuz Demokrasi Zaferi’, ’21. yüzyıl becerileri’, ‘Atatürkçülük’, ‘Değerler eğitimi’, ‘Milli Eğitim Kalite Belgesi’, ‘Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’, ‘Yaşam becerileri’ de ana eksenler olarak belirlendi.

Öğretim programlarının akademik bilgi yoğunluğu azaltıldı. Bilişim teknolojilerinin kullanımı ile kazanımlar EBA içerikleriyle eş güdümlü hale getirildi.

Ülkenin tarihsel, kültürel, sosyal ve ahlaki birikimi, milli, manevi kültürel değerler eğitimi yaklaşımıyla programlara eklendi.

Güncellenen öğretim programlarında değerler, konu ve kazanımlarla ilişkilendirildi veya işlenecek değerler belirlenerek bunların kitap yazımında yer alması ve sınıfta verilmesi zorunlu hale getirildi.

Yeni müfredat taslağı, TIMSS, PISA, TEOG ve üniversite sınavları gibi tüm merkezi sınavlardaki kapsam ve kazanımlar da dikkate alınarak oluşturuldu. Bu kapsamda, yeni müfredat, sahadan gelen bilgiler doğrultusunda sürekli güncellenecek.

Beşinci sınıflardan itibaren yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflarına, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren 81 ilde belirlenen 500 pilot okulda başlanacak.

Müfredat taslağındaki yenilikler

Taslakta, öğrencilere duygu yönetimi, farklılıklara saygı, güven, iletişim, kaynakların kullanımı, kendini ifade etme, kendini koruma, kendini tanıma, kurallara uyma, mekanı algılama, milli ve kültürel değerleri tanıma, öz saygı, sevgi, saygı, sorumluluk ve sosyal katılım konu başlıklarında genel kazanımların aktarılması hedeflendi.

Girişimcilik, finansal okuryazarlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, siber güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik stratejisi, ulusal fikri haklar, çölleşme, vergi bilinci gibi çeşitli konulara da öğretim programlarında yer verildi.

Mevcut tarih kitaplarında, İkinci Dünya Savaşı’na kadar anlatılan Türkiye Cumhuriyeti tarihi, 1950-2016 yılları arasındaki yakın tarih de dikkate alınacak şekilde müfredata girdi.

Yakın tarih içinde, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi, milli iradeye sahip çıkış, AB üyelik süreci ve Kıbrıs müzakereleri gibi son döneme damgasını vuran gelişmeler de yer aldı.

Matematik dersleri gündelik hayatla ilişkilendirilecek

Ortaokul matematik derslerinde cebir, geometri, veri işleme, olasılık konularının ağırlığı artırıldı. Programda, somut öğretim materyalleri, oyunlar, etkinlikler ile gündelik hayatla ilgili problemlerin çözümünde matematiğin kullanımı esas alındı. Ayrıca, matematik derslerinde bilgi bilişim teknolojilerinin ve yazılımların kullanımının da teşvik edilmesi planlaması yapıldı.

Fen bilimleri programında ise bilimsel, teknolojik ve çevresel okuryazarlık becerilerinin kazandırılması konularına yer verildi.

Kodlama becerisinin geliştirilmesi için ilkokul birinci sınıftan itibaren, algoritmik düşünme kabiliyetini geliştirecek çalışmaların yapılması hedeflendi.

Öğretim programlarında akademik bilgi yoğunluğu azaltıldı. Derslerde öğrencileri zorlayan, özel ders, ek kaynak gibi ihtiyaçları doğuran, bir üst öğrenim düzeyine bırakılması gereken konu ve işlem basamakları ayıklandı. ​