Eğitim Güncel

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu başlıyor

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen geleneksel Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 6-8 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Dünyanın birçok ülkesinde uluslararası öğrenci çalışması yapan..

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu başlıyor

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen geleneksel Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 6-8 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Dünyanın birçok ülkesinde uluslararası öğrenci çalışması yapan kurum ve şahısların katılacağı sempozyumda, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları, öğrenci organizasyonları, üniversiteler, akademik kurullar ve ilgili yetkin kişilerle tecrübe paylaşımı yapılacak.

Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğini takip ederek uluslararası eğilimler ışığında Türkiye’nin bir cazibe merkezi ve eğitim üssü haline getirilmesini hedefleyen sempozyuma üst düzey devlet yetkililerinin de katılması bekleniyor.

Uluslararası sempozyum hakkında bilgi veren UDEF Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Pekçetin, geleneksel hale gelen sempozyumun bu yıl 160 ülkeden gelen 80 bin öğrenciyi kapsadığını söyledi. Teknolojinin gelişmesi, iletişim ve ulaşım imkanlarının artmasıyla dünya genelindeki uluslararası öğrenci hareketliğinin hızla arttığına dikkati çeken UDEF Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Pekçetin, resmi rakamlara göre bu sayının gelecek beş yılda 200 bine yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

Öğrencilerin ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayabileceğini vurgulayan Pekçetin, şunları söyledi:

“Bugün dünya genelinde dolaşan öğrenci sayısı 7 milyona doğru ilerliyor. Kendi ülkesi dışında başka ülkelerde eğitim alan öğrencilerin bütçesi 200 milyar doların üzerinde. Türkiye, 2020’de (UNESCO verilerine göre) yıllık 280 milyar dolarlık bütçe oluşturacak 7 milyonluk uluslararası öğrenci pazarından her yıl 150 bin öğrenci çekmek için Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) aracılığıyla birçok alanda yenilikler yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversitelerimiz tarafından sağlanan kolaylıklarla bu hedefe doğru hızla ilerliyoruz.

Ancak bizler UDEF olarak öğrencileri sadece ekonomik kazanç sağlayan misafirler olarak görmüyoruz. Özellikle çatışmaların, savaşların arttığı, Doğu ile Batı arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlandığı bu dönemde, ülkeler arasındaki ilişkilerde ekonomik ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra öğrencilerin de önemli roller üstlenebileceğini düşünüyoruz. Türkiye’ye gelen öğrencilerle Türkiye’den başka ülkelere giden öğrencilere uluslararası görevler düşüyor. Yabancı öğrencileri diplomat gibi kabul etmeliyiz. Bize göre, Türkiye’ye 160 ülkeden gelen 80 bin öğrenci bir anlamda diplomat görevi yapıyor. Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde, ülkelerin tanıtılmasında, diplomasinin, ekonomik ilişkilerin, sporun, turizmin yanı sıra öğrencilerin de yeni bir diplomatik enstrüman olduğuna inanıyoruz. UDEF olarak, resmi makamlarla işbirliği yaparak bu enstrümanın geliştirilmesi için çalışacağız.”

ORGANİZASYONUN AMACI

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde 6-8 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonun hedefleri şöyle:

Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğini daha yakından takip ederek küresel eğilimler ışığında eğitim açısından ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmek.

Uluslararası öğrenci hareketliliğinde ülkemizin bir eğitim üssü olmasına katkıda bulunmak.

Dünyanın muhtelif ülkelerinde, farklı kıtalarda, değişik coğrafyalarda uluslararası öğrencilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, öğrenci organizasyonları, üniversiteler, akademik kurullar ve ilgili-yetkin kişilerle tecrübe paylaşımı yapmak.

Uzun vadede dünyanın muhtelif coğrafyalarında uluslararası öğrenci çalışması yapan paydaş – ilgili birim-merci-kişi-kurullar arasından koordinasyonu sağlayacak, tecrübe paylaşımına hizmet edecek, uluslararası öğrenci hareketliliğine katkı sağlayacak bir üst yapılanmanın teşekkülünü sağlamak.

Uluslararası öğrenci hareketliliği ve uluslararası eğitim konusunda bir literatür taraması yapmak, akademik çalışmalara kaynaklar hazırlamak.

SEMPOZYUMDAN KONU BAŞLIKLARI

– Türkiye’de yüksek öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih nedenleri ve profilleri.

– Üniversitelerin öğrenci kabul süreçleri, dağılımı yerleştirilmeleri (bireysel başvurular, kültür anlaşmaları çerçevesinde gelenler, vakıf/devlet üniversite kabul/değerlendirme farklılıkları, yurtdışına giderek orada yapılan değerlendirme süreçleri, geldikleri ülke değerlendirme kriterleri vs.)

– Eğitim sürecinde uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar veya eğitimden memnuniyet düzeyleri.

– Eğitimin tamamlanmasından sonraki aşamada öğrencilerin karşılaştıkları (Türkiye’de kalma izinleri, istihdam, vs.) sorunlar.

– Kamu kurumları ile ilişkiler (burslar, güvenlik, yurt, bürokrasi)

– Uluslararası öğrencilerin Türkiye algısı.

– Türk toplumunun uluslararası öğrencilere ilişkin algısı.

– Uluslararası öğrencilere karşı yabancı düşmanlığı.

– Uluslararası öğrencilerin entegrasyon sorunları (evlilik, dil, çocuk eğitimi vs.)

– Uluslararası öğrencilerin yoğun bulundukları ülkeler ile Türkiye karşılaştırması (sistem, süreç, profil, vs.)

– Uluslararası öğrencilere yönelik devlet politikası ve amaçları.

– Uluslararası öğrencilere yönelik devlet ve vakıf üniversitelerinin politikaları ve amaçları

– Uluslararası öğrencilere yönelik ülke ve yükseköğretim sektörü tanıtımı.

– Uluslararası öğrencilere yönelik felsefemiz/yaklaşımımız/anlayışımız.

– Uluslararası öğrencilere yönelik medeniyet perspektifimiz.

– Partilerin uluslararası öğrencilere bakışı.

– Uluslararası öğrencilere yönelik yeni strateji, politika, sistem, süreç, yaklaşım önerileri.

– Dünyadaki başarılı örneklerden alınacak dersler.

– Uluslararası öğrenci hareketliliğinin ekonomik ve siyasi boyutları

– Uluslararası öğrencilerin sorunları (dil, uyum, ekonomik, sağlık, barınma, çalışma hakkı, bürokratik vs.)

– Uluslararası öğrenci değişim programları.

– Ülkelerin burs stratejileri.

– Kültürler arası işbirliği ve uluslararası öğrencilerin rolü.

– Uluslararası öğrencilerin kabul ve oryantasyon süreçleri.

– Öğrencilerin akademik hayatında öğrenim içi sorunlar.

– Öğrencilerin akademik hayatında öğrenim dışı sorunlar.

– Akademik hayat sonrası plan ve deneyimler.

– Sivil toplum ve kamu kuruluşlarının çalışmalarının değerlendirilmesi.

SOMUT ÇIKTILAR VE BEKLENEN ETKİ

Ülkelerin birbirleri arasındaki işbirliği ve dayanışması için uluslararası öğrencilerin rolü ön plana çıkarılacak.

Program sonrasında uluslararası öğrenci ve uluslararası eğitim alanında yapılacak akademik çalışmalara kaynaklık teşkil edecek raporlar yayınlanacaktır.

Kurumların birbirini daha yakından tanıması ve tecrübe paylaşımı neticesinde öğrenci hareketliliği daha bilinçli, bir zeminde kalite ön planda tutularak sağlanacaktır.

Dünyada uluslararası öğrenci alanında çalışma yapan ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanacağı bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci çalışmasının daha sağlıklı yürütülebilmesi için tecrübe paylaşımı sağlanmış olacak.

Farklı ülkelerden programa katılacak, ilgili STK’lar birbirlerini daha yakından tanıyacaklar. Uzun vadede işbirliği zemini yakalayacaklar. Bu alanda yapılacak akademik çalışmaları daha zengin hale getirecek.

UDEF, 49 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİNİN ÇATI KURULUŞU

UDEF Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ise Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak ve eğitim öğretim süreleri boyunca maddi ve manevi ihtiyaçlarının çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri tecrübe ve birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilmelerini sağlamak amacıyla 38 şehirde kurulmuş 49 uluslararası öğrenci derneğinin çatı kuruluşudur.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL