Türkiye ve Kürt Üniversitelerinden ortak çalıştay

Eğitim Güncel
Nevzat Çiçek’in haberi Çalıştayın ardından Batman Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’deki (IKBY) Duhok Üniversitesi ve (Erbi...
EMOJİLE

Nevzat Çiçek’in haberi

Çalıştayın ardından Batman Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’deki (IKBY) Duhok Üniversitesi ve (Erbil’deki) Selahaddin Üniversitesi arasında işbirliği protokolleri imzalandı.

“Ortak değerlerle sorunlarımızı aşabiliriz”
Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) ve Duhok Üniversiteleri tarafından dört gün süren “, ”Uluslararasılaşmada Değerler, Kavramlar, İnançlar ve Kültürel Çalıştayı”na 12 den 52 ye yakın akademisyen katıldı. Türkiye’nin Batman, Ağrı, Bitlis, Muş, Ordu üniversitelerinin rektör düzeyinde katıldığı çalıştaya, KKTC Eğitim müsteşarının yanı sıra, Danıştay üyeleri, eski milletvekilleri, Pakistan, Malezya, Sudan başta olmak farklı ülkelerden akademisyenlerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını IUC Başkanı Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu yaptı.

Orhan Hikmet Azizoğlu, Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nce Duhok Üniversitesi’nde düzenlenen, ”Uluslararasılaşmada Değerler, Kavramlar, İnançlar ve Kültürel Çalıştayı”nın arkasından bu işbirliği anlaşmalarının önemli olduğunu ifade ederek, “Batı toplum ve devletleri bizler için önemli stratejik ortaklar teknolojiyi bilimi ekonomiyi paylaşacağımız arkadaşlarımız dostlarımızdır,yani menfaat çıkar ortaklarımızdır.Ama öncelikle İslam coğrafyasında yaşayan bizler aynı coğrafyayı paylaşmakta ortak aynı tarihi aynı kültürü ve aynı kaderi paylaşan din kardeşleriyiz,tüm değerlerimizde, kültürlerimizde ,kavramlarımızda ve yüce İslamın mensupları olarak dinimizde de ortak ve kardeşiz,yani bizler birbirimize mecburuz mahkumuz bu coğrafyayı tarihte birlikte paylaştık bugün birlikte paylaşıyoruz gelecekte de birlikte paylaşacağız” dedi.Azizoğlu bölgede çok fazla sorun olduğunu ifade ederek, “Coğrafyamız bölgesel ya da siyasi yapıda anlaşmazlıklara yol açan çeşitli sorunlara sahiptir ancak daha geniş ve daha güçlü ortak değerler, inançlar ve kavramlar kümesi benimsenerek bu coğrafi ve jeopolitik meseleleri barışçıl yollarla çözmek için mutlaka bir potansiyel mevcuttur. Yüksek öğretim kurumları , çeşitli ortak değerleri, sosyal normları, inançları ve kültürleri daha geniş bir Müslüman ideolojisi,değerleri ve kavramları kümesine entegre etmede önemli bir rol oynayabilir.” Dedi.

“Batılılaşma yerine uluslararasılaşma”
IUC Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu batılılaşma yerine uluslararasılaşmanın önemli olduğunun altını çizerek, “batılılaşma yerine uluslararasılaşma söylem ve uygulaması bizler için önemli bir algı olacaktır,batılılaşma kavram ve algısı mutlaka değişmeli yerine uluslararasılaşma konmalıdır,ben Müslüman bir aydın olarak batılılaşmayı hakaret algılarım,yüce dinimin bana verdiği asil yaşam toplumsal ve aile kavramı insani değerler tarih boyunca tüm toplumların eğiticisi olan İslam bilgin ve alimleri benim ve bizlerin sahip olduğu en önemli değerlerdir,ve biz bunların asimile edilmesine olanak vermemek için üniversitelerde yetiştirdiğimiz çocuklarımıza inanç kültür ve değerlerini öğreterek yaşatmalıyız.Odak noktası, ulusların tekil olarak ideolojilerinin,değerlerinin ve kültürlerinin ve bunların global çapta etkileşimlerinin geliştirilmesidir. Bu geniş bir temadır ve çeşitli boyutlara sahiptir. yükseköğretim kurumlarının bu konsepti desteklemedeki rolü üzerinde odaklanmaktadır. Herhangi bir ülkedeki yüksek öğretim kurumları, geleneksel değer ve inançların tam olarak test edildiği ve sorgulandığı ve bunun yanı sıra bu ulusal kavram ve değerlerin ortaya çıkışına ve evrimleşmesine güç kazandırılan platformlardır. Modern zamanlarda yüksek öğretim kurumları, bir ulusun kültürel ve sosyal kimliklerinin evrimleşmesi için tetikleyici nitelik taşıyan kurumlar olarak bilinmektedir” dedi.

Musul Başkonsolosu Yazar: ‘Eğitimin sınırları yoktur”-
Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Ahmet Yazar da Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin akademisyenleri bir araya getirerek çok yararlı işler yaptığını belirterek, ”Eğitimin sınırları yoktur. Dünya üzerinde eğitimin sınırlarını çizmeye çalışmak doğru bir çalışma değildir. Bu sınırlar artık bir semboldür. Birlikte yapılan işbirlikleri ve bu konuda atılan adımlar aslında sınırları ortadan kaldırmaya yetiyor” dedi.

Dohuk Üniversitesi Rektörü Halid Asmat ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) üniversite eğitimine çok önem verdiğini, üniversiteler ve teknik enstitüleri bölgenin tamamına yaydıklarını söyledi. Üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin dünyanın değişik üniversitelerinde okuyan öğrencilerle yarışabilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Asmat, ”Her yıl binlerce öğrenciyi gelişmiş üniversitelere göndererek kendilerini daha da geliştirmelerini sağlıyoruz. Dohuk üniversitesi’nin dünyanın değişik yerlerindeki üniversitelerle işbirliği bulunmaktadır” ifadesini kullandı.

Mesud Barzani: “Çok hayırlı ve güzel bir adım”
IUC heyeti Protokol töreninden önce Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’yi ziyaret etti. IUC Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Kürdistan Bölgesel Yönetiminin konukseverliği için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Modern zamanlarda bir ülkenin sahip olabileceği en önemli kaynak insan kaynaklarıdır. Bir ulusun gücü, gelişimi, kalkınması ve etkililiği, insanlarının niteliğine , niceliğine ve yeteneklerinin çeşitliliğine bağlıdır. Stratejik anlamda askeri güçten ziyade ekonomik güç, bir ulusun global çapta etkililiğinin temel belirleyici unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır ve yükseköğretim altyapısının gücü ise buna katkıda bulunan temel faktörlerden birisidir. Bir yandan yükseköğretim sektörü, gerekli yüksek kalitede iş gücünü eğiterek bilgiyi aktarırken,diğer yandan yükseköğretimde ki yaratıcılık ve araştırma,bir ulusa öncü teknolojik avantajlar kazandırır.yaşadığımız yüz yıl dada’da bir ulusun değerleri, idealleri ve inançları ulusal bir kimliğin ayırıcı özelliğini teşkil edecektir. Uluslar askeri ya da ekonomik yeterliliklerinden ziyade ideoloji ve değerleriyle tanınacak ve bunlar sebebiyle saygı görecektir. Genel olarak eğitim ve özel olarak yükseköğretim , insanların zihin ve ruhlarına özgün bir değerler ve inançlar kümesinin yerleştirilmesine destek vererek bir ulusun ideolojik imajının oluşturulmasına yardımcı olacaktır.” Dedi.

Mesud Barzani’de yapılan bu ziyaretten ve üniversitelerin karşılıklı olarak imzalayacağı anlaşmadan dolayı memnuniyetini dile getirerek, esas olarak kalıcı olanların bu kurumlar olduğunu ifade etti. Daha önce kurulan üniversitelerin yanı sıra Kürdistan Bölgesinin sürekli olarak büyüdüğünü ve buna bağlı olarak da üniversite sayısının arttığına dikkati çeken Barzani, Türkiye ile bu işbirliklerinin artmasının kendilerini çok sevindirdiğini ve bu konuda elinden gelen gayreti göstereceğini ifade ederek, “Çok hayırlı ve güzel bir adım attınız” dedi.

Işık Üniversitesi parlayan yıldız
Orhan Hikmet Azizoğlu Başkanlığındaki İUC heyeti daha sonra Işık Üniversitesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Işık Üniversitesi tarafından heyete yapılan sunumda 2008 yılında kurulan üniversitenin 1800 öğrenciye sahip olduğu ve ortalama ücretin 6000 dolar civarında olduğu ifade edilerek, eğitim dilinin İngilizce olduğu belirtildi.

Türk üniversiteleri işbirliği anlaması imzaladı:
Üniversiteler arasındaki diyaloğun artırılması, öğrenci değişimi ve akademik çalışmaları hedefleyen protokollerin imza töreni, Selahaddin Üniversitesi Aydınlar Merkezi’nde yapıldı. Batman, Çankaya, Toros ve Fefke Avrupa Üniversiteleri gerek Duhok gerekse de Selahaddin Üniversiteleri ile yaptıkları anlaşmada gerek akademisyen gerekse de öğrenci değişimi noktasında mutabakata vardılar.Batman Üniversitesi ile Duhok Üniversitesi arasında işbirliği protokolünün imzalandığı törende konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, önümüzdeki dönemde Kürt dili bölümü için ortak çalışmalar yapacaklarını belirtirken, KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Akın Cellatoğlu da, Selahaddin Üniversitesi ile akademik işbirliği, akademisyenlerin tecrübe kazanması ve öğrenci değişimi konularında işbirliği yapacaklarını belirtti. Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Özer’de bu işbirliğinin kendilerine çok şey katacağını ifade ederek, Erbil’de bulunmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Türk üniversitelerinin yanı sıra IUC’ya bağlı Sudan ve Pakistan üniversiteleri de Duhok ve Selahaddin üniversitleri ile akademik anlaşmalar imzaladılar. Törenin sonunda Duhok Üniversitesi Rektörü ve IUC Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu beraber lale yaptı ve katılımcılara sertifika taktim ettiler.

Timetürk