Öğrenci, kitabının sayfasını koparıp okula gidecek

Eğitim Güncel
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2015-2019 stratejik plan taslağına göre okul çantalarını ders kitaplarını ikiye bölerek hafifleten bakanlık fasikül ve kopartılabilir sayfalı kitaplar ile ç...
EMOJİLE

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2015-2019 stratejik plan taslağına göre okul çantalarını ders kitaplarını ikiye bölerek hafifleten bakanlık fasikül ve kopartılabilir sayfalı kitaplar ile çantaların daha da hafif olmasını sağlayacak. Bu amaçla kitaplara yeni bir form getirilecek. Kopartılabilir sayfalı kitaplar sayesinde öğrenciler kitabın hepsini değil o gün işleyecekleri konunun sayfasını okula götürebilecek ya da işledikleri konuların sayfalarını evinde bırakabilecek. Öğrencilerin e-kitap ve her kitaba bakanlığın internet sitesinden ulaşması sağlanacak. Bakanlık anaokullarına değerler eğitimi konma kararının da bir önceki şürada alındığını hatırlattı. Taslağa göre 2019 yılına kadar bakanlığın gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar Habertük’ten Selvi Çelik’in haberine göre şöyle:

DEĞERLER EĞİTİMİ EN GEÇ 2019’DA: Anaokullarına değerler eğitimi dersi en geç 2019 yılında konmuş olacak. Bu ders için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak öğretmenlerin ortak kullanabileceği program ve materyal geliştirilecek. OKULLARDA E-SINAV DÖNEMİ: Ulusal düzeyde yapılan sınavlar, uluslararası standartlara gelecek şekilde kademeli olarak elektronik ortamda e- sınav uygulamasına geçilerek yaygınlaştırılacak.

MESLEKİ EĞİTİMDE BÜTÜNLÜK: Yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitim, program bütünlüğünü esas alan tek bir yapıya dönüştürülecek.

ULUSAL DÜZEYDE DENETLEME: Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesini, öğrenci kazanımlarının izlenebilmesini sağlayan, sınıf temelli başarı düzeyleri, yeterlilikleri ve standartları belirlenecek. Ulusal düzeyde çoklu değerlendirme ve denetleme mekanizması geliştirilecek.

YETENEĞE GÖRE REHBERLİK: Öğrencilerin yeteneklerine göre yöneleceği rehberlik sistemi oluşturulacak.

KADEME GEÇİŞLERİ: Eğitim kurumlarının tür ve kademeleri arasında yatay-dikey geçişlerde esnek bir yapı oluşturulacak.

YABANCI DİL İÇİN DEĞİŞİM PROGRAMLARI: Yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamada kullanıp geliştirebilmeleri için sektör ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılacak. Leonardo da Vinci, Comenius gibi projelerle öğrenci hareketliliği teşvik edilecek. Ortaöğretimde yabancı dil programları güncellenecek.