Moment ve Denge Nedir?

Eğitim Güncel
Herhangi bir cismin, onun etrafında döndüğü yere, buradaki halde menteşeye, destek denir. Eğer bir kapıyı, menteşeden mümkün olduğu kadar uzaktan iterseniz, onu iterek açmak çok kolaydır. Menteşeye ya...
EMOJİLE

Herhangi bir cismin, onun etrafında döndüğü yere, buradaki halde menteşeye, destek denir. Eğer bir kapıyı, menteşeden mümkün olduğu kadar uzaktan iterseniz, onu iterek açmak çok kolaydır. Menteşeye yakın iterseniz, büyük bir gayret göstermeniz gerekir. Bunun sebebi, destekten uzaktaki küçük bir kuvvetin, desteğe yakın bir kuvvetle aynı moment e sahip olabilmesidir.

Bir kuvvetin momenti, kuvvetle, destekle kuvvetin etkime çizgisi arasındaki düşey uzaklığın çarpımı olarak tarif edilir (Moment = Kuvvet x Uzaklık). Momentin birimleri kuvvetle uzunluğun birimleri çarpımıdırlar, ya metre-kilogram ağırlık ya da santimetre-gram ağırlıktırlar. Bir tahterevalli üzerindeki çocuk için, kuvvetin etkime çizgisiyle destek arasındaki uzaklık, destekle çocuk arasındaki, tahterevalli boyunca ölçülen uzaklıktır.

Bir cismi saat ibrelerinin hareketi yönünde döndürmeye çalışan bir kuvvetin döndürme etkisine, saat ibreleri yönünde bir moment denir ve ters bir kuvvetin döndürme etkisine, saat ibrelerine ters bir moment denir. İki moment birbirlerini tam olarak dengeledikleri vakit cismin dengede olduğu söylenir.

Dengeyi sağlamanın en basit yolu, eşit büyüklükte ve birbirlerine ters iki moment kullanmaktır, fakat büyük bir momentin bir-kaç tane daha küçük momentle dengelendirilmesi de mümkündür. Bu son halde, küçük momentlerin toplamı büyük momente eşittir. Birbirlerine ters birkaç momentin birbirlerini karşılamasıyla da denge elde edilebilir. Cismin dengede olması için, saat ibrelerine ters momentler toplamı saat ibreleri yönündeki momentler toplamına eşit olmalıdır.

A nın momenti + B nin momenti + C nin momenti = D nin momenti

3×24 + 2×12 + 2×6 =8×13,5

72 + 24 + 12 = 108

Saat ibrelerine ters momentlerin toplamı = Saat ibreleri yönündeki moment.

Dolayısıyla çubuk dengededir. Saat ibrelerine ters momentlerin saat ibreleri yönündeki momentle tam dengelenmiş olmaları sebebiyle çubuk dengededir.

Tahterevalli dengede olduğundan, saat ibreleri yönündeki moment, saat ibrelerine ters momente eşit olmalıdır. Altmış kiloluk çocuk destekten bir metre ötededir ve otuz kiloluk çocuk iki metre ötededir. 30 x 2 mkg. lık saat ibreleri yönündeki moment, 60 x 1 mkg. lık saat ibrelerine ters momente eşittir.

Tarağın sapı saat ibrelerine ters bir doğrultuda hareket etmektedir.

Adamın ayağı, tarak üzerine, kendisini dönme noktası ya da destek etrafında döndürmeye sebep olan, saat ibrelerine ters bir moment uygulamaktadır.

Tarağın dengede olması ve bulunduğu yerde kalması için, aynı büyüklükte ve saat ibreleri yönünde bir moment uygulanmalıydı.