MEB’den proje okullarına yeni düzenleme

Eğitim Güncel
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla ya da başka ülkelerle iş birliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan, ulusal veya uluslararası proje ...
EMOJİLE

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla ya da başka ülkelerle iş birliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan, ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ile kurumlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik ile yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı kurum ile kuruluşlarla ya da başka ülkelerle iş birliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okulların proje okulu olarak belirlenmesi, Bakan tarafından onaylanması, bu okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile bu kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyesindeki ortaokullara öğrenci seçilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, proje okulu belirleme komisyonu, bu yönde eğitim vermek üzere başvuru yapan okul veya kurumlardan il milli eğitim müdürlüğünce uygun görülenleri değerlendirecek ve bunlar kurumun bağlı olduğu genel müdürlüğe bildirecek.

Proje okulu başvuruları yarıyıl tatilinde yapılacak. Başvuruların tamamlanması takip eden iki ay içerisinde sonuçlandırılacak.

Öğrenci seçimi

Bakanlığın yeni düzenlemesine göre, gerekli görülmesi halinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarına öğrenci alımı, okul yönetimince yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre belirlenebilecek. Proje okullarında sınıf mevcutları en fazla 30 kişi olacak ve güvenlik tedbirleri uygulanan bölgelerden başka bir ildeki proje okuluna puan üstünlüğüne göre her şubeye en fazla iki misafir öğrenci kabul edilebilecek.

Proje okullarında öğretmen atanacaklarda adaylık süresi dahil en az 4 yıl öğretmenlik yapmış, zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak gibi koşullar belirlendi.

Proje okulu olmaktan çıkarma

Proje okullarının, her 4 yılda bir bu niteliklerini taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonca değerlendirilecek. Eğitim kurumunun proje okulu olmasını sağlayan durumların ortadan kalkması halinde en geç bir yıl içinde bağlı bulunduğu genel müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile proje okulu kapsamından çıkarılacak.

Proje danışma kurulu

Ulusal ya da uluslararası proje yürüten, belirli eğitim reform ve programları uygulayan eğitim kurumlarında okul yönetimine rehberlik yapmak üzere proje danışma kurulu oluşturulabilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış yöneticilerden 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayanların görevleri sona erecek. Bunlardan 8 yıldan az, 4 yıldan fazla çalışanlar bu okullarda 8 yıllık görev süresi tamamlamak üzere atanabilecek ya da görevlendirilebilecek.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme