Gençlik Nelere İhtiyaç Duyuyor?

Eğitim Güncel
Toplum Gönüllüleri Vakfı‘nca 43 il ve 59 üniversitede 1886 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ”Üniversite Gençliğinin İhtiyaçları” konulu araştırma, üniversitelilerin, üniversit...
EMOJİLE

Toplum Gönüllüleri Vakfı‘nca 43 il ve 59 üniversitede 1886 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ”Üniversite Gençliğinin İhtiyaçları” konulu araştırma, üniversitelilerin, üniversitede kaynakların yetersiz olduğunu, mevcut kaynakların da rasyonel olmayan şekilde kullanıldığını düşündüğünü ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin Bahçeşehir Üniversitesi‘nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Toplum Gönüllüleri Vakfı Başkanı İbrahim Betil, vakfın amacının uluslararası bir gençlik kuruluşu olmak ve Türkiye’de gençlik politikalarını yapan kesimler üzerinde yönlendirici bir etki sağlamak olduğunu belirterek, araştırmanın da buna hizmet ettiğini söyledi.

"Gençler apolitik ve her şeyden bihaber değil"

Betil, ”Araştırmanın amacı, gençlerin ne düşündüğünü belirlemenin ötesinde YÖK, ÜAK, Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, TBMM Gençlik Komisyonu gibi gençliğe ilişkin bir şeyler yapma imkanı olan kurumları düşünmeye zorlamak. Bu araştırmayı, en az 2 yılda bir yapmayı ve Türkiye’de en büyük enerji olan gençliğin ağzından sorunlarını ve bu sorunların giderilmesi için çözümleri belirlemek istiyoruz” diye konuştu.

Vakıf Genel Müdürü Yusuf Güvenç de gençlerin pek çok kesim tarafından ”apolitik, her şeyden bihaber” olmakla suçlandıklarını, bu araştırmanın ise bunun tersini ispatladığını söyledi. Güvenç, araştırmada gençlerin, her türlü sorunun ”bütçeden ya da çeşitli kaynaklardan pay alarak çözülebileceğini” söyleyenlere karşı, sadece kendilerine yönelik yaklaşımın değişmesinin bile sorunların önemli bir kısmının çözülmesini sağlayacağını vurguladıklarını belirtti.

"Üniversiteler öğrenci merkezli değil"

Araştırma yöneticisi Dr. Ekrem Düzen de ”43 il ve 59 üniversitede 1886 öğrenci üzerinde yapılan araştırmadan çıkan genel sonuç, üniversite gençlerinin sahip olduğu kaynakların yetersizliğidir. Ancak mesele sadece bundan ibaret değil. Mesele, bu olanakların rasyonel olmayan şekillerde kullanılmasıdır. Rasyonel olmayan yaklaşımların kaynağı, eldeki olanakların tasarlanmasından tüketilmesine kadar hiçbir aşamada gençlerin fikrinin alınmaması, gençliğin kendine özgü koşul ve özelliklerinin hesaba katılmamasıdır” diye konuştu.

Düzen’in belirttiğine göre araştırma yapılırken görüşülen öğrencilere tek bir soru soruldu ve cevaplar şıklar arasından seçme yöntemi şeklinde sınırlayıcı bir yöntemle değil, istediklerini söyleyebilecekleri şekilde alındı.

Araştırma sonuçlarına göre gençler sorunlarını aşağıdaki 12 başlık altında sıralıyor:

– Üniversitede sosyal hayat
– Yerleşim biriminde sosyal hayat
– Akademik olanaklar
– Akademik yeterlilik ve kalite
– Eğitim ve öğretim yönetimi
– Barınma olanakları ve maliyeti
– Yurt olanakları ve yurt yaşamı
– Yerleşkeler
– Ulaşım
– Sağlık
– Beslenme
– Maddi güvenceler ve genel endişeler

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin dile getirdikleri başlıca sorunlar şöyle:

Yüzde 55: “Üniversiteler öğrenci merkezli değil”
– Yüzde 17: “Üniversite şehirleri öğrenci dostu değil. Öğrencilere gelir kapısı olarak bakılıyor”
– Yüzde 16: “Sosyalleşme mekanları ve örgütlenme imkanları yok”
– Yüzde 12: “Kendimizi geliştirmemizi sağlayacak imkanlar sağlanmıyor